โพสต์ 6 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 27,268 Views

ก้อนที่โคนลิ้น (ตอนที่ 1)

ก้อนที่โคนลิ้น (ตอนที่ 1) 

ผู้ป่วยบางท่านมาตรวจที่แผนก หู คอ จมูก ด้วยอาการที่ว่า“สังเกตุพบว่าตัวเองมีก้อนหรือตุ่มประหลาดขึ้นที่โคนลิ้น” เรามาทำความเข้าใจและรู้จักอวัยวะที่เรียกว่า “โคนลิ้น” กันก่อนดีกว่าค่ะ
โคนลิ้น เป็น ส่วนประกอบส่วนหนึ่งของลิ้น โดยที่โคนลิ้นนั้นกินอาณาบริเวณ 1 ใน 3 ด้านหลังของลิ้น เมื่อเราอ้าปากขึ้นส่องกระจก จะพบว่าสองข้างของโคนลิ้นจะประกอบไปด้วย ฟันกรามล่าง (ซี่ในสุด) และต่อมทอนซิล… ส่วนทางด้านบนก็จะมีเพดานอ่อนและลิ้นไก่… ส่วนทางด้านหลังจะเป็นเยื่อบุผนังของคอหอย… ด้านล่างของโคนลิ้นจะเชื่อมต่อกับอวัยวะที่เรียกว่า ฝาปิดกล่องเสียง นอกจากนี้ที่เยื่อบุผิวของโคนลิ้นจะมีตุ่มรับรสกระจายอยู่ทั่วไป โดยทำหน้าที่รับรสขมเป็นหลัก
โคนลิ้นมีหน้าที่และความสำคัญอย่างไร?
• เมื่อเรากำลังเคี้ยวอาหาร : โคน ลิ้นและเพดานอ่อน (รวมทั้งลิ้นไก่) จะเคลื่อนที่มาชิดกันเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารที่กำลังถูกบดเคี้ยวนั้น เคลื่อนตัวเองไปในคอหอยก่อนเวลาอันควร นั่นทำให้เราเคี้ยวอาหารได้สะดวกและละเอียดมากขึ้น
• เมื่อเราต้องการกลืนอาหาร : เพดาน อ่อนจะยกตัวสูงขึ้นเพื่อปล่อยให้อาหารสามารถเคลื่อนจากช่องปากลงไปในคอหอย ในคณะเดียวกันโคนลิ้นจะขยับตัวเพื่อผลักดันอาหารไปทางด้านหลัง (ลงไปในคอหอย) รวมทั้งโคนลิ้นจะขยับตัวเพื่อผลักให้ฝากล่องเสียงขยับตัวลงไปปิดกล่องเสียง ไว้ ทำให้อาหารที่กำลังขยับจากคอหอยลงไปในหลอดอาหารนั้นไม่สามารถหลุดลงไปใน กล่องเสียงและหลอดลมได้ เราจึงไม่สำลักอาหารในขณะที่กำลังรับประทานอาหาร
• ตุ่มรับรสที่เยื่อบุผิวของโคนลิ้น มีหน้าที่รับรสขม เป็นหลัก
***(โปรดติดตามตอนต่อไปพุธหน้าค่ะ)

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ยาเบื่อหนู

6 มิถุนายน 2556 2.071

อาจจะดูโหดร้ายไปบ้างในการใช้ยาเบื่อหนู แต่หนูเป็นพาหะของโรคหลายชนิด และยังทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้

การวิ่งออกกำลังกายทำให้เข่าเสื่อมจริงหรือ

27 สิงหาคม 2556 4.489

มีคำพูดหนึ่งในนวนิยายจีนโบราณของนักเเต่ง โก้วเล้ง ที่ว่า “จริงคือเท็จ เท็จคือจริง” ที่ผมคิดว่า เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาเปิดประเด็น ตอนต้น ในหัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับ

คุณเริ่มเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วหรือยัง 4

27 สิงหาคม 2556 2.662

ระยะที่ 4 คือ อาการเดินตัวโยกครับ เมื่อการงอเข่า ทำให้ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมปวดเข่ามากเวลาเดิน ผู้ป่วยจึงพยายามหลีกเลี่ยงการงอเข่าครับโดยเดินเข่าเหยียดตรงแล้วพยายามยกสะโพกหรือเอียงตัวไปมาแทนเพื่อให้เท้าลอยพ้นพื้นตลอดเวลาที่เดินอยู่

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ