โพสต์ 10 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 3,599 Views

ก้อนของต่อมไทรอยด์

ก้อนของต่อมไทรอยด์

ต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมไร้ท่อต่อมหนึ่งในร่างกาย มีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมน
ไทรอยด์ ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ในการเผาผลาญสารอาหาร ให้เป็นพลังงาน
ต่อมไทรอยด์ มีลักษณะคล้ายผีเสื้อ อยู่บริเวณกลางลำคอส่วนล่าง ปกติแล้วไม่
ควรจะคลำได้ หากสามารถสังเกตเห็นได้หรือคลำได้ แสดงว่ามีความผิดปกติของ
ต่อมไทรอยด์เกิดขึ้นแล้ว

การมีก้อนที่ต่อมไทรอยด์ แบ่งได้เป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ ไทรอยด์โตแบบทั่วๆ ไป คือโตทั้งต่อม อีกแบบหนึ่งคือโตขึ้นเป็นก้อนชัดเจน ซึ่งแบ่งออกเป็นอีก 2 แบบเช่นกันคือโตแบบเป็นก้อนเดี่ยว หรือ แบบหลายก้อนวันนี้เรามาคุยกันถึงการโตแบบเป็นก้อนเดี่ยวกันก่อนนะครับ

ปกติเวลาผู้ป่วยมาพบแพทย์์ด้วยอาการพบก้อนบริเวณแนวกลางลำคอส่วนล่างแพทย์จะทำการตรวจด้วยการคลำบริเวณลำคอและให้ผู้ป่วยกลืนน้ำลายขณะคลำที่ก้อนหากก้อนมีการเคลื่อนที่ขึ้นขณะที่ผู้ป่วยกลืน จะช่วยบ่งบอกว่าก้อนดังกล่าวน่าจะเป็นก้อนของต่อมทัยรอยด์

สาเหตุของการมีก้อนเดี่ยวของต่อมไทรอยด์ ไม่ว่าจะเกิดข้างซ้าย หรือข้างขวา มีโอกาสเกิดจาก 4 โรคใหญ่ๆ คือ

1.  ก้อนที่เกิดจากเนื้อไทรอยด์ปกติที่มีการโตแบบตะปุ่มตะป่ำ หรือที่เรียกว่า Goitre

2.  ถุงน้ำในต่อมไทรอยด์ ์ หรือที่เรียกว่า Cyst

3.  ก้อนที่เกิดจากเนื้องอกชนิดไม่ร้าย

4.  ก้อนที่เกิดจากเนื้องอกชนิดร้าย หรือที่เรียกว่า มะเร็งนั่นเอง

ปกติแล้ว หากมีก้อนเดี่ยวของต่อมไทรอยด์ในหญิงอายุ 20-40 ปี จะมีโอกาสเป็นมะเร็งไม่ถึง 5% แต่หากผู้ป่วยเป็นเพศชาย หรือมีอายุน้อยกว่า 20 ปี หรือมากกว่า 40 ปีโอกาสของการเป็นมะเร็งจะมีมากขึ้น

จะเห็นว่า ในทั้ง 4 โรคที่มีโอกาสเป็นนั้น มีเพียงโรคเดียวที่น่ากลัวคือมะเร็งของต่อมไทรอยด์ ซึ่งแม้ว่าดูจากโอกาสของการเป็นจะไม่มากนักแต่ก็จำเป็นต้องพึงระวังไว้การตรวจเพิ่มเติมที่จะช่วยบอกได้ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่คือการตรวจด้วยการใช้เข็มขนาดเล็กเจาะเข้าไปในก้อนแล้วดูดเซลจากก้อนดังกล่าว เพื่อส่งไปตรวจดูเซล (Fine Needle Aspiration) ซึ่งเราจะคุยกันในครั้งต่อไป คอยติดตามนะครับ

ขอขอบคุณ

Author

นพ. สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรค หู คอ และ จมูก

15 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเอ๊กซเรย์ฟัน

6 มิถุนายน 2556 4.603

ในกรณีที่ทันตแพทย์ ไม่อาจมองเห็นพยาธิสภาพบริเวณปลายรากฟัน หรือรอยผุบริเวณด้านประชิดของฟัน หรือกระดูกรองรับฟันและขากรรไกร ทันตแพทย์จำเป็นต้องใช้ภาพรังสี หรือที่เราคุ้นเคยกันว่าภาพเอ๊กซเรย์

ตาขี้เกียจ

15 กุมภาพันธ์ 2557 4.203

ตาขี้เกียจ (lazy eye) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นลดลง โดยตรวจไม่พบโรคทางตาใดๆ แม้ใส่แว่นตาแก้ไขแล้วก็ไม่ดีขึ้น การมองเห็นที่แย่ลงเกิดจาก

การปลูกถ่ายอุจจาระ

19 พฤศจิกายน 2556 4.027

ในร่างกายของเรามีจุลชีพอาศัยอยู่มากมายหลายชนิด ทั้งจุลชีพประจำถิ่น (Normal flora) ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคและจุลชีพชนิดที่ก่อให้เกิดโรค อาศัยอยู่ร่วมกันและควบคุมกันเองจนเป็นระบบนิเวศของจุลชีพ (Microbial Ecology)

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ