โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 1,075 Views

การใช้เลเซอร์

การใช้เลเซอร์

เลเซอร์เป็นพลังงานแสงชนิดหนึ่งที่มนุษย์ได้คิดค้นประดิษฐ์ขึ้น และนำมาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ทั่วๆ ไป หลายสาขาด้วยกัน เช่น โรคผิวหนัง ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมทางระบบทางเดินปัสสาวะ สูตินรีเวช ออร์โธปิดิกส์ เป็นต้น

หลักการของการนำเลเซอร์มาใช้ทางการแพทย์ คือ การที่มนุษย์ประดิษฐ์เครื่องมือที่ให้กำเนิดแสง ที่มี่ขนาดความยาวคลื่นเดียวกัน และให้มีความหนาแน่นของแสงนั้นมากขึ้น เมื่อใช้แสงเลเซอร์นั้นผ่านไปถึงเนื้อเยื่อใดๆ ก็ตาม จะทำให้เกิดพลังงานมีความร้อนเกิดขึ้น ความร้อนที่เกิดขึ้นจะอยู่เฉพาะจุดเล็กๆ เท่านั้น จึงสามารถใช้ความร้อนที่เกิดขึ้นทำให้เซลล์ที่ผิดปกติที่ต้องการเอาออก ถูกทำลายด้วยความร้อนได้ โดยไม่มีความชอกช้ำต่อเนื้อเยื่อดีๆ รอบๆ ที่เราต้องการเก็บเอาไว้

สำหรับการรักษาด้วยเลเซอร์ในสาขาศัลยกรรมตกแต่ง ส่วนใหญ่จะใช้ในการผ่าตัดบริเวณใบหน้า หรือตำแหน่งที่ต้องการให้มีร่องรอยจากการผ่าตัดให้หลงเหลือน้อยที่สุด เช่น การใช้เลเซอร์ในรายที่มีไฝ ขี้แมลงวัน ปานแดง หรือปานดำ บริเวณใบหน้า การลบรอยสักตามที่ต่างๆ เช่น ที่บริเวณหัวไหล่ หน้าอก

ถ้าหากท่านมีข้อสงสัย กรุณารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมตกแต่งนะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

แนะพ่อแม่ตรวจก่อนมีลูกลดเสี่ยงลูกป่วย

15 กุมภาพันธ์ 2557 1.575

"เชื้อสายคนไทยเราถือว่ามีภาวะแฝงของธาลัสซีเมียสูงมาก เมื่อเทียบกับประชากรโลกในภูมิภาคต่างๆ โดยจากการสำรวจและประเมิน คนไทยเรามีภาวะแฝงธาลัสซีเมียชนิดต่างๆ อยู่ประมาณ 1 ใน 3 ของพลเมืองทั้งประเทศ หรือประมาณ 20 ล้านคน"

ภาวะฉุกเฉินในเด็ก

20 กุมภาพันธ์ 2557 1.491

ควรรีบนำเด็กไปยังห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเมื่อเด็กมีอาการ

แด่แชมป์ฟุตบอลโลกหญิง 2011 ทีมฟุตบอลหญิง “ญี่ปุ่น”

17 กุมภาพันธ์ 2557 2.752

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า “แชมป์ฟุตบอลโลกหญิง 2011” ได้แก่ทีมจากทวีปเอเชีย คือ “ญี่ปุ่น” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศในเอเชียที่มีโอกาสเป็นทีมชนะเลิศและเป็นการชนะโดยต้องตัดสินชี้ขาดกันด้วยการยิงลูกโทษ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ