โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 966 Views

การใช้เลเซอร์รักษาโรคตา

การใช้เลเซอร์รักษาโรคตา

เลเซอร์เป็นพลังงานแสงชนิดหนึ่งที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์ขึ้น และประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ทั่วๆไป การใช้เลเซอร์รักษาโรคทางตานั้น สมควรที่จักษุแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าผู้ป่วยรายใดหรือโรคชนิดใดที่ควรรับการรักษาด้วยเลเซอร์

ในปัจจุบัน จักษุแพทย์สามารถใช้เลเซอร์รักษาโรคทางตาได้หลายอย่างและได้ผลดี เช่น

ต้อหินมุมปิด
ต้อหินมุมเปิด
เยื่อบุหลังเลนส์เทียมหนาตัว หลังผ่าตัดต้อกระจกและปัจจุบันยังนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาเกี่ยวกับสายตาผิดปกติได้อีกด้วย
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้เลเซอร์ในการรักษาโรคทางตา กรุณาปรึกษาจักษุแพทย์นะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

กระท่อม

7 มิถุนายน 2556 2.071

กระท่อมจัดเป็นพืชเสพติดชนิดหนึ่ง กระท่อมเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ปานกลาง ใบคล้ายใบกระดังงา มีชนิดก้านใบแดงและใบเขียว ดอกกลมโตขนาดเท่าผลพุทรา มีชื่อเรียกต่างๆ

FITNESS กับการออกกำลังกาย ตอนที่ 14

18 กุมภาพันธ์ 2557 1.116

ในสัปดาห์นี้ ผมขอกล่าวถึง การเสริมสร้างความฟิตหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยใช้น้ำหนักตัวของเราเป็นตัวต้าน หรือที่เรียกว่า “Calisthenics Exercise” ต่อจากคราวที่แล้วที่กล่าวถึง การเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและสะโพกไปแล้ว

การชักนำให้ไข่ตกในหญิงที่มีภาวะมีบุตรยาก

6 มิถุนายน 2556 24.968

การชักนำให้ไข่ตก (Ovulation induction) เป็นการใช้ยากระตุ้นการเจริญเติบโตของฟองไข่ (Follicle) จนถึงระยะที่เหมาะสมจนกระทั่งมีการตกไข่ (ovulation) หรือใช้ฮอร์โมนเพื่อชักนำให้เกิดการตกไข่

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ