โพสต์ 25 ก.ย. 56 ปรับปรุง 28 พ.ค. 57 3,094 Views

การเสริมเต้านม

การเสริมเต้านม

วิธีการนี้จะเสริมเต้านมที่เล็ก หรือหดตัวหลังคลอดบุตร หรือหลังจากการผ่าตัดเต้านมให้สมดุลกับเต้านมด้านตรงข้าม

ข้อคำนึงก่อนการผ่าตัด

-  บุคคลใดที่เหมาะสมกับวิธีการนี้  บุคคลที่ประสงค์ให้ลักษณะเต้านมดีขึ้น และมีสุขภาพ และใจดี หวังผลให้พอเหมาะ บุคคลที่มีเต้านมหย่อนยานมาก อาจต้องใช้วิธีการดึงหนังให้ดึงคู่กับการเสริมเต้านมด้วย

-  ข้าพเจ้าจะเริ่มขั้นตอนกับวิธีการนี้ได้อย่างไร  คุณต้องปรึกษากับศัลยแพทย์ตกแต่งของคุณโดยตรง แพทย์จะวินิจฉัยถึงความเหมาะสม รายละเอียด ขนาด และชนิดของถุงเสริมที่ใช้ วิถีทางที่ใส่ และการหวังผลของคุณ

-  วิธีการนี้ทำที่ไหน ดมยาหรือไม่ ใช้เวลานานเท่าใด  วิธีการนี้โดยปรกติทำที่โรงพยาบาลฉีดยาชา หรือวางยาสลบ และใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง

-  มีอะไรที่เป็นการเสี่ยง และข้อแทรกซ้อน หรือเกี่ยวข้องกับมะเร็ง  การ เสริมเต้านมเป็นวิธีการที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา บางครั้งจะเกิดการอักเสบ หรือเลือดคั่งซึ่งต้องได้รับการแก้ไข บางท่านอาจเกิดการแข็งตึง จากการสร้างพังผืดขึ้นมาก การปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ระยะหลังผ่าตัดมีความสำคัญมาก บางครั้งอาจต้องการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนถุงเสริม ยังไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างถุงเสริมเต้านมกับมะเร็ง แต่เมื่อตรง X-ray เต้านม ต้องบอกให้ผู้ถ่ายทราบด้วย

ข้อคำนึงหลังการผ่าตัด

ข้าพเจ้าจะรู้สึกอย่างไรหลังผ่าตัด ช่วงพักฟื้นจะนานเท่าใด  จะรู้สึกปวดแผลหลังผ่าตัดแต่จะระงับได้ด้วยยาแก้ปวด และจะทุเลาลง ส่วนมากเพียงวันสองวัน โดยปรกติไม่ต้องอยู่โรงพยาบาล แต่บางท่านอาจเลือกที่จะอยู่ประมาณ 1-2 วัน ผ้าพันแผล อาจเปลี่ยนเป็นเสื้อชั้นในได้ ภายในไม่กี่วัน ตัดไหมภายในหนึ่งสัปดาห์ ท่านควรจะละเว้นจากการทำงาน หรือยกของหนัก ท่านอาจทำงานเป็นปรกติหลังจากหนึ่ง หรือหลายสัปดาห์ บางครั้งเต้านมอาจดูไม่สมดุลแต่เป็นเพียงชั่วคราว หรือเปลี่ยนความรู้สึกของหัวนม

image image
ภาพแสดงคนไข้มี
หน้าอกเล็ก
ก่อนการผ่าตัด
ภาพแสดงรอยผ่าตัด
ทางรักแร้รอบหัวนม
และหนังระหว่างเต้านม และทรวงอก

จะทำอย่างไรเพื่อให้หายเร็วขึ้น

แพทย์ของท่านจะแนะนำการรักษาแผล และการนวดเพื่อลดโอกาสการสร้างพังผืดซึ่งจะทำให้เต้านมแข็ง

โดยทั่วไปผลที่ได้จากวิธีการนี้เป็นอย่างไร

เต้านมจะดูสมส่วน และเป็นธรรมชาติ และจะเพิ่มความมั่นใจในตัวคุณ ถ้าหากการหวังผลของคุณใกล้กับความจริง

image image
ภาพแสดงช่องว่างภายใต้
เต้านมโดยการเลาะเนื้อเยื่อ
ข้างล่างเต้านม ก่อนใส่ถุงเทียม หรือถุงซีลีโคน
ภาพแสดงคนไข้ที่มีหน้าอก
สมส่วนหลังผ่าตัดเสริม
เต้านมแล้ว

ค่าใช้จ่ายกับวิธีการนี้

ค่าใช้จ่ายรวมค่าแพทย์ศัลยกรรม การใช้โรงพยาบาล ถุงเสริม และค่าวิสัญญีแพทย์ คุณ และแพทย์อาจตกลงเป็นราคาเหมาได้

image
ภาพแสดงการใช้ถุงเสริม หรือใส่ถุงซีลีโคน เพื่อหนุนเต้านม โดยสอดเหนือ หรือใต้กล้ามเนื้อหน้าอก

ข้อคำนึงระหว่างการผ่าตัด

-  การใส่ถุงเสริมทำได้กี่ทาง ทำได้ 3 ทาง

  1. รอบ ๆ ฐานหัวนม
  2. ระหว่างเต้านมส่วนล่างต่อกับหน้าอก
  3. เข้าทางรักแร้ตามรอยย่น แพทย์จะใช้วิธีที่แตกต่างกันไปแล้วแต่จะชอบ และส่วนมากรอยแผลเป็นจะเห็นไม่ชัด

-  วิธีการใส่ถุงเสริมเป็นอย่างไร

จากแผลกรีดดังกล่าว เลาะเนื้อเยื่อระหว่างเต้านม และกล้ามเนื้อทรวงอกเกิดเป็นช่องว่างขึ้น ใส่ถุงเสริมตามช่องว่างนี้

-  ถุงเสริมโดยทั่วไปมีกี่ชนิด

โดย ทั่วไปสิ่งที่ใส่ในถุงเป็นเมือกซีลีโคน หรือน้ำเกลือ ถุงที่ใส่ทำจากซีลีโคนอย่างเรียบ และอีกอย่างหนึ่งเป็นแบบขรุขระ คุณควรจะปรึกษากับแพทย์ถึงข้อดี ข้อเสียของแต่ละชนิด

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดีหรือไม่ดี... ถ้าจะมีลูกโทน

20 กุมภาพันธ์ 2557 7.397

มีลูกคนเดียวพอไหม... คำถามเหล่านี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันถึงข้อดี ข้อเสียของการมีลูกโทน หรือลูกคนเดียวของครอบครัว คุณพ่อคุณแม่หลายคนตั้งใจเรียบร้อยแล้วว่าจะมีลูกสัก 2 หรือ 3 คน ขณะที่คุณพ่อคุณแม่อีกหลายคนพอมีลูกไปแล้ว 1 คน ก็อาจลังเลว่าจะมีลูกอีกคนดีหรือไม่ อาจรอจังหวะ หรือบางทีคุณพ่อและคุณแม่อาจต้องมานั่งปรึกษากันนานว่าจะมีลูกอีกคนดีไหม และเมื่อไร

แผลเป็น

15 กุมภาพันธ์ 2557 3.042

แผลเป็น เมื่อเกิดบาดแผลขึ้น สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ เป็นแผล การที่แผลเป็นจะเด่นชัดหรือจางจนมองแทบไม่เห็นนั้น มีปัจจัยหลายประการ ได้แก่ สาเหตุการเกิดบาดแผล ลักษณะและตำแหน่งของแผล ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดกับบาดแผล กรรมพันธุ์

ผู้ป่วยเบาหวาน

15 กุมภาพันธ์ 2557 1.582

องค์การอนามัยโลกประมาณการณ์ไว้ว่า จำนวนผู้ป่วยเบาหวานในปี 2004 ทั่วโลกจะมีรวมกันมากถึง 200 ล้านคน โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยในทวีปเอเชียประมาณ 80 ล้านคน อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเอเชียคิดเป็นร้อยละ 1.3-1.8 ต่อปี อัตราการเพิ่มขึ้นของโรคเบาหวานเกิดขึ้นพร้อมๆไปกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การใช้ชีวิตอย่างคนเมืองมากขึ้น การกินอาหารที่มีปริมาณไขมันในสูง และที่สำคัญขาดการออกกำลังกายที่พอเหมาะอย่างสม่ำเสมอ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ