โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,271 Views

การเปลี่ยนข้อเทียม

การเปลี่ยนข้อเทียม

การทำงานของข้อต่อปกติเพื่อการเคลื่อนไหว จะต้องไม่มีอาการเจ็บปวด หรือติดขัด ต้องเคลื่อนไปได้ในทิศทางหรือมุมที่ควรจะไปได้กว้างที่สุด เท่าที่ข้อต่อนั้นๆ ในคนธรรมดาไปได้
การเปลี่ยนแปลงของข้อต่อที่มีผลทำให้เกิดการเจ็บปวด ติดขัดหรือสะดุดมักมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุต่อข้อต่อ หรือเกิดจากการเสื่อมของข้อต่อตามวัย หรือตามการใช้งานหนักมากน้อยของแต่ละบุคคล ผลของอุบัติเหตุหรือการเสื่อมจะทำให้กระดูกอ่อนที่เป็นผิวข้อต่อ เปลี่ยนแปลงถูกทำลาย ผิวที่เคยเรียบก็จะขรุขระ เวลาเคลื่อนไหวหรือข้อต่อที่รับน้ำหนักก็จะมีอาการเจ็บปวด บางครั้งเกิดข้อต่ออักเสบ บวม มีน้ำในข้อจะยิ่งทำให้การเคลื่อนไหวของข้อต่อนั้นๆ ติดขัดไปได้น้อยลงเรื่อยๆ
การรักษาข้อต่อที่ไม่เรียบ อักเสบบ่อยๆ ปวดบ่อยๆ ส่วนใหญ่จะรักษาโดยใช้ยารับประทาน การทำกายภาพบำบัด การใช้ผ่าพันหรืออุปกรณ์ยึดประคองข้อต่อนั้น รวมทั้งการฉีดยาเข้าข้อ หรือการส่องกล้องผ่าตัดทำให้ผิวข้อเรียบอาการก็จะดีขึ้นได้เป็นส่วนใหญ่ ส่วนน้อยที่มีการรุนแรงอาจต้องใช้การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
การเปลี่ยนข้อเทียม หมายถึง การทำผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของผิวข้อที่ขรุขระไม่เรียบ หรือบางครั้งข้อต่อถูกทำลายมากๆ ก็จะทำให้ข้อต่อเอียงได้ การเปลี่ยนข้อเทียมจะช่วยแก้ไขสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไปพร้อมกัน โดยข้อที่ใส่เข้าไปใหม่มีมากมายหลายชนิด แล้วแต่ว่าเป็นตำแหน่งใด หรือแล้วแต่ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ส่วนใหญ่ข้อเทียมจะประกอบไปด้วยโลหะผสมและพลาสติกที่ทำด้วยโพลีเอทซีลีน บางชนิดทำด้วยเซรามิค การยึดติดกับกระดูกเดิม บางชนิดใช้ซีเมนต์กระดูก บางชนิดไม่จำเป็นต้องใช้ ท่านสามารถขอคำแนะนำจากแพทย์ผู้รักษาได้ก่อนที่จะผ่าตัด ข้อที่ทำผ่าตัดเปลี่ยนกันมากที่สุดได้แก่ ข้อเข่า และข้อสะโพก

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความพร้อมทางการแพทย์ในการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติที่ประเทศเมียนมาร์

17 กุมภาพันธ์ 2557 2.669

ขณะที่ผมเขียนต้นฉบับในวันนี้ ผมอยู่ในเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยได้รับมอบหมายจากสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (ในฐานะกรรมการฝ่ายแพทย์คนหนึ่ง) ให้มาทำหน้าที่ประธานฝ่ายแพทย์ และฝ่ายตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬาฟุตบอลของการแข่งขันเอเอฟซี เพรสซิเด้นท์ คัพ 2010

อาการปวดท้องในเด็ก (abdominal pain in children)

6 มิถุนายน 2556 1.905

เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ปกครองต้องพาบุตรหลานมารับการตรวจที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล ซึ่งบางครั้งก่อให้เกิดความยากลำบากในการประเมินความรุนแรงของอาการว่ามากน้อยเพียงใด

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

20 ตุลาคม 2558 13.896

เกิดจากหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงกล้อมเนื้อหัวใจแข็งตัวหรือมีไขมันเกาะที่ผนังของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบแคบลงจนอุดตัน เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจตายได้

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ