โพสต์ 8 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 2,856 Views

การเตรียมโลหิตก่อนการผ่าตัด

การเตรียมโลหิตก่อนการผ่าตัด

ท่าน ที่เคยได้รับการผ่าตัด หรือ เป็นญาติของคนไข้ที่เคยได้รับการผ่าตัด ท่านคงจะทราบดีว่า คนไข้ที่จะเข้ารับการผ่าตัดเกือบทุกรายจะต้องมีการเตรียมเลือดไว้ เผื่อกรณีฉุกเฉินเสียเลือดมากในขณะผ่าตัด / ซึ่งในบางครั้งเลือดที่เตรียมเอาไว้ อาจจะไม่ได้ถูกนำมาใช้ / เพราะการผ่าตัดไม่มีการเสียเลือดมาก /แต่ในบางรายเลือดที่เตรียมเอาไว้ก็ไม่พอ /เพราะระหว่างการผ่าตัดมีการเสียเลือดอย่างมาก /ในบางรายอาจต้องใช้ถึง 10 ขวดขึ้นไปก็เคยมี

 

โลหิตที่มีการเตรียมพร้อมสำหรับผู้ป่วย จะผ่านการตรวจอย่างดีเยี่ยม เพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย ดังนี้

- ตรวจหาหมู่โลหิต ในระบบ เอบีโอ และระบบอาร์เอช

- ตรวจเชื้อไวรัสเอดส์

- ตรวจร่องรอยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี

- ตรวจเชื้อซิฟิลิส

- ตรวจกรองแอนติบอดี ของหมู่โลหิตระบบอื่น

ท่าน คงจะสบายใจได้เลยว่า / หากท่านจำเป็นต้องได้รับเลือด /เพื่อการรักษาพยาบาล โปรดมั่นใจ

ได้ว่า / เลือดที่ท่านจะได้รับจะเป็นเลือดที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุด

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

สเต็มเซลล์คืออะไร

7 มิถุนายน 2556 4.833

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือที่เรียกว่าเซลล์ต้นกำเนิด เป็นเซลล์อ่อนที่พร้อมจะเจริญเติบโต แบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ และเปลี่ยนแปลงเพื่อไปทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง เซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายของมนุษย์จะทำหน้าที่จำเพาะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ย้อนกลับมา

ข้อเข่าเสื่อม

27 สิงหาคม 2556 3.880

ข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคข้อกระดูกเสื่อม ที่พบได้บ่อยมาก ในบรรดาข้อกระดูกเสื่อมทั้งหลาย ข้อเข่าจะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุทุกคนก็ว่าได้ เพราะการใช้งานตั้งแต่คนเราเริ่มต้นตั้งแต่อายุ 1 ขวบ เดิน วิ่ง กระโดดโลดเต้น ล้วนแล้วแต่มีแรงไปกระทำที่ข้อเข่าทั้งสิ้น

เพิ่มความสมดุลให้ร่างกาย

7 มิถุนายน 2556 1.810

หลายๆคนจะมีสูตรนั้นสูตรนี้ในการไดเอ็ท เพื่อช่วยให้มีหุ่นที่เฟิร์มและกระชับอยู่ตลอดเวลา การออกกำลังกายเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้เกิดความสมดุลในร่างกาย ควบคู่ไปกับการไดเอ็ทได้

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ