โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 1,354 Views

การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

ทำไมต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เพราะท่านคงผ่านการทำงานมามากมายแล้ว และคงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่า "การเตรียมตัวล่วงหน้าในการที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ไว้ก่อน จะทำให้แก้ปัญหาได้อย่างง่ายดาย" สำหรับเป้าหมายของผู้สุงอายุทกคน คงจะไม่พ้นที่ว่าต้องการชีวิตที่มีทั้งสุขภาพกายดี และสุขภาพจิตดีนั่นเอง ดังนั้นการเตรียมตัวหลักๆ คงได้แก่

การเตรียมตัวเรื่องเงินทองที่จะใช้จ่ายเมื่ออยูในวัยสูงอายุ สำหรับผู้ที่ทำงานรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจและบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆ การเกษียณอายุจากการทำงานคงมีเงินบำเหน็จบำนาญ หรือเงินทดแทนที่ไม่เหมือนกัน ท่านควรคิดล่วงหน้าเอาไว้ด้วยในกรณีที่อาจจะมีปัญหา ท่านอาจจะทำประกันแบบสะสมทรัพย์ โดยจะได้เงินก้อนเมื่อตอนท่านเกษียณอายุพอดี สิ่งเหล่านี้ท่านต้องคิดล่วงหน้าและสามารถเตรียมตัวได้ รัฐบาลก็เอื้ออำนวยให้ท่านหักเงินค่าประกันเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้
การเตรียมตัวเรื่องการบริหารเวลาซีงจะมีมากขึ้นกว่าเดิม ท่านจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะหาเวลาทำกิจกรรม และการสันทนาการต่างๆ เพื่อตัวท่านจะได้ไม่เหงา การเหงาจะทำให้ให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้า การออกกำลังกายในคนสูงอายุที่เหมาะสมมีหลายประการ จะทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกยังคงความแข็งแรง และป้องกันกระดูกหักเวลาหกล้มได้ ผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกับลูกหลานอาจได้เปรียบกว่าคนอื่นๆ ในการเตรียมตัว
การเตรียมตัวเรื่องการเจ็บป่วย ท่านจะต้องพบปัญหาโรคภัยไข้เจ็บมารุมล้อมท่านมากขึ้นทุกที เพราะการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อและกระดูก จะมีผลทำให้เกิดปัญหาได้ง่ายและบ่อยขึ้น ท่านจะใช้สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บป่วยตามสิทธิ์ที่เคยมีอยู่ และยังคงสภาพสิทธิ์อันเดิมหรือเปล่า? ท่านจะต้องหาบริษัทประกันสุขภาพใหม่หรือไม่? เป็นสิ่งที่ท่านต้องเตรียมการล่วงหน้าไว้ด้วย
หวังว่าทั้ง 3 หัวข้อ ได้แก่การเตรียมตัวเรื่องเงินค่าใช้จ่าย การบริหารเวลา และ การเตรียมตัวเรื่องเจ็บป่วย จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนไม่ควรลืมนะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

19 กุมภาพันธ์ 2557 1.238

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่านมที่ดีที่สุดสำหรับทารก คือ นมแม่ ขณะตั้งครรภ์ถ้าพบว่าหัวนมบุ๋ม แบน บอด ต้องรีบแก้ไข

อัฟริกาใต้เงินรับ 100 ล้าน เหรียญสหรัฐจากฟีฟ่าหลังฟุตบอลโลก

17 กุมภาพันธ์ 2557 1.321

ความสำเร็จของการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอัฟริกาใต้ เมื่อปีที่แล้ว ถือเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกเอาไว้ในโลกของฟุตบอล ซึ่งถือเป็นกีฬาที่มีคนเล่นและคนดูมากที่สุดในโลก

การวัดสายตาเด็กด้วย E

15 กุมภาพันธ์ 2557 1.130

ปัญหาสายตาของเด็กอาจมีตั้งแต่ก่อนเข้าวัยเรียน ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ถ้าเริ่มการรักษาแต่แรกเป็นอาการผิดปกติ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ