โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 1,206 Views

การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

ทำไมต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เพราะท่านคงผ่านการทำงานมามากมายแล้ว และคงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่า "การเตรียมตัวล่วงหน้าในการที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ไว้ก่อน จะทำให้แก้ปัญหาได้อย่างง่ายดาย" สำหรับเป้าหมายของผู้สุงอายุทกคน คงจะไม่พ้นที่ว่าต้องการชีวิตที่มีทั้งสุขภาพกายดี และสุขภาพจิตดีนั่นเอง ดังนั้นการเตรียมตัวหลักๆ คงได้แก่

การเตรียมตัวเรื่องเงินทองที่จะใช้จ่ายเมื่ออยูในวัยสูงอายุ สำหรับผู้ที่ทำงานรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจและบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆ การเกษียณอายุจากการทำงานคงมีเงินบำเหน็จบำนาญ หรือเงินทดแทนที่ไม่เหมือนกัน ท่านควรคิดล่วงหน้าเอาไว้ด้วยในกรณีที่อาจจะมีปัญหา ท่านอาจจะทำประกันแบบสะสมทรัพย์ โดยจะได้เงินก้อนเมื่อตอนท่านเกษียณอายุพอดี สิ่งเหล่านี้ท่านต้องคิดล่วงหน้าและสามารถเตรียมตัวได้ รัฐบาลก็เอื้ออำนวยให้ท่านหักเงินค่าประกันเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้
การเตรียมตัวเรื่องการบริหารเวลาซีงจะมีมากขึ้นกว่าเดิม ท่านจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะหาเวลาทำกิจกรรม และการสันทนาการต่างๆ เพื่อตัวท่านจะได้ไม่เหงา การเหงาจะทำให้ให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้า การออกกำลังกายในคนสูงอายุที่เหมาะสมมีหลายประการ จะทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกยังคงความแข็งแรง และป้องกันกระดูกหักเวลาหกล้มได้ ผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกับลูกหลานอาจได้เปรียบกว่าคนอื่นๆ ในการเตรียมตัว
การเตรียมตัวเรื่องการเจ็บป่วย ท่านจะต้องพบปัญหาโรคภัยไข้เจ็บมารุมล้อมท่านมากขึ้นทุกที เพราะการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อและกระดูก จะมีผลทำให้เกิดปัญหาได้ง่ายและบ่อยขึ้น ท่านจะใช้สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บป่วยตามสิทธิ์ที่เคยมีอยู่ และยังคงสภาพสิทธิ์อันเดิมหรือเปล่า? ท่านจะต้องหาบริษัทประกันสุขภาพใหม่หรือไม่? เป็นสิ่งที่ท่านต้องเตรียมการล่วงหน้าไว้ด้วย
หวังว่าทั้ง 3 หัวข้อ ได้แก่การเตรียมตัวเรื่องเงินค่าใช้จ่าย การบริหารเวลา และ การเตรียมตัวเรื่องเจ็บป่วย จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนไม่ควรลืมนะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

สายตาสั้น

15 กุมภาพันธ์ 2557 996

สายตาสั้น คือพวกที่มีระบบการหักเหของแสงมีกำลังมากเกินไป หรือพวกที่มีระบบการหักเหของแสงปกติ แต่มีลูกตายาวหรือใหญ่มากเกินปกติ จอตาจะอยู่เลยไกลออกไปทางด้านหลัง ทั้ง 2 สาเหตุนี้จะมีผลทำให้ภาพจากวัตถุมาตกอยู่ที่หน้าจอตา

โรคมือ เท้า ปาก จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 เป็นอย่างไร

7 มิถุนายน 2556 9.983

โรคมือ เท้า ปาก หรือที่เรียกว่า Hand-foot-and-mouth disease เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลัน เกิดตุ่มน้ำใสขึ้นที่ปาก มือ เท้า ก้น และบริเวณอวัยวะเพศ

ศูนย์กายภาพบำบัดสำหรับสมาคมฟุตบอล

17 กุมภาพันธ์ 2557 2.926

ท่านนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณวรวีร์ มะกูดี คนปัจจุบัน ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งต่อไปเป็นสมัยที่ 2 และในขณะนี้ได้ประกาศรายชื่อ สภากรรมการชุดใหม่ให้สาธารณชนรับทราบกันไปแล้ว

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ