โพสต์ 2 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 5,135 Views

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ด้วยการใช้ภาพเสมือน (Virtual Colonoscopy)

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ด้วยการใช้ภาพเสมือน (Virtual Colonoscopy)

จาก ข่าวการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ของ ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี หลายท่านคงสงสัยว่า เราใช้เทคโนโลยีใดในการตรวจ มาลองทำความเข้าใจกันดูนะครับ 
 
 
การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ด้วยการใช้ภาพเสมือน (Virtual Colonoscopy)
มะเร็งลำไส้ ใหญ่ เป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นลำดับต้นๆของมนุษย์ การตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะทำให้การรักษาได้ผลดีและหายขาดได้ การตรวจหา กระเปาะ หรือติ่งเนื้อภายในลำไส้ใหญ่ และให้การรักษาด้วยการตัดออก สามารถลดการเกิดของมะเร็งในลำไส้ใหญ่ได้
 
แพทย์มักแนะนำการตรวจลำไส้ใหญ่ ในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยใช้การส่องกล้อง (คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดของการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีปกติ) หรือ การใช้สารรังสีสวนเข้าไปในลำไส้ใหญ่แล้วใช้การถ่ายเอ็กซเรย์ ซึ่งวิธีการดังกล่าว อาจทำให้เกิดอันตรายกับลำไส้ใหญ่ของผู้ป่วย รวมทั้งทำให้เกิดความเจ็บปวดจากการตรวจ ทำให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่ง ละเลยการตรวจลำไส้ใหญ่ไปเนื่องจากกลัวความเจ็บปวด
 
ด้วยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ประกอบซฮฟแวร์คอมพิวเตอร์ จึงมีการตรวจชนิดใหม่ที่เรียกว่าการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ด้วยการใช้ภาพเสมือน (Virtual Colonoscopy) ซึ่ง เป็นการใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ตัดผ่านบริเวณช่องท้องของผู้ป่วย แล้วใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ในการสร้างภาพเสมือนจากภาพตัดขวางเหล่านั้น ทำให้เห็นรายละเอียดภายในของลำไส้ใหญ่ โดยไม่ต้องใช้กล้องสอดผ่านทวารหนัก เข้าไปยังลำไส้ใหญ่เพื่อดูพยาธิสภาพอีกต่อไป ความแม่นยำของการตรวจ จะขึ้นกับการเตรียมลำไส้ใหญ่ของผู้ป่วย โดยจะต้องมีการจำกัดอาหาร และจำเป็นต้องให้ยาเพื่อขับอุจจาระออกจากลำไส้ใหญ่ เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด และง่ายต่อการแปลผล
ด้วยเทคโนโลยี ของซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ นอกจากจะสร้างภาพเสมือนที่ใกล้เคียงกับของจริงแล้ว ยังมีความสามารถในการช่วยแพทย์ในการตรวจหา กระเปาะเนื้อ ภายในลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วย เมื่อผสมผสานกับแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะ ทำให้ความไวและความแม่นยำของการตรวจเท่ากับการส่องกล้องตรวจเลยทีเดียว
 
ภาพด้านซ้ายเป็นภาพที่เห็นด้วยการส่องกล้องปกติ เปรียบเทียบกับภาพทางด้านขวา
ซึ่งเป็นภาพจากการตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยการใช้ภาพเสมือน (Virtual Colonoscopy)
นอกจากนี้ การตรวจด้วยการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ด้วยการใช้ภาพเสมือน (Virtual Colonoscopy) ใช้เวลาน้อยกว่า การตรวจด้วยการใช้กล้อง โดยกินเวลาประมาณ 10 กว่านาทีเท่านั้น
 
ข้อดี
สามารถตรวจหา กระเปาะ ภายในลำไส้ใหญ่ได้อย่างแม่นยำ โดยเฉพาะที่มีขนาดมากกว่า 10 มิลลิเมตรขึ้นไป
สามารถตรวจหา กระเปาะ ที่อาจซ่อนตัวอยู่ตามรอยพับของลำไส้ใหญ่ ซึ่งอาจผิดพลาดจากการส่องกล้องดูด้วยตา
สามารถตรวจดู อวัยวะใกล้เคียงต่างๆในช่องท้อง เนื่องจากภาพตัดขวางที่นำมาใช้ทำภาพเสมือน จะตัดผ่านอวัยวะอื่นๆในช่องท้องด้วย จึงสามารถตรวจหาพยาธิสภาพของอวัยวะในช่องท้องไปได้พร้อมๆกัน เช่น ไต ตับ ตับอ่อน ม้าม เป็นต้น
 
ข้อจำกัด
จำเป็น ต้องเตรียมลำไส้ก่อนการตรวจ ประมาณ 1-2 วัน อย่างไรก็ตาม ได้มีการพัฒนาการใช้ซอฟแวร์ เพื่อขจัดอุจจาระที่ตกค้างในลำไส้ด้วยระบบดิจิตอล ทำให้ในอนาคต อาจใช้เวลาในการเตรียมลำไส้น้อยลง
อาจมีการผิดพลาดในการตรวจ จากอุจจาระที่ตกค้าง
หากพบ กระเปาะ ที่น่าสงสัย ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการส่องกล้องจริงๆ และตัดเนื้อไปตรวจ
 
ดัง นั้น จะเห็นว่า วิธีนี้ จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้ตรวจหาพยาธิสภาพได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น หรือตั้งแต่ระยะที่ยังไม่มีอาการ โดยผู้ป่วยไม่มีความเจ็บปวดใดๆ เลย สามารถทำในขณะที่ผู้ป่วยรู้สึกตัวตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องให้ยาใดๆ ใช้เวลาน้อยกว่าการส่องกล้องตรวจปกติ โดยมีความแม่นยำในการตรวจสูง
 
อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ไม่สามารถมาทดแทนการตรวจด้วยการส่องกล้องจริงๆ ได้ 100% การจะใช้วิธีใด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ผู้ให้การรักษา เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นรายๆ ไปเทคโนโลยี ในปัจจุบัน ทำให้การตรวจอวัยวะต่างๆ ไม่เป็นเรื่องน่ากลัวอีกต่อไป เห็นอย่างนี้แล้ว อย่าลืมพาคนใกล้ตัวของท่าน ไปรับการตรวจสุขภาพนะครับ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ออกกำลังกายคลายเศร้าบรรเทาเครียด

5 สิงหาคม 2556 16.743

คนที่มีอาการซึมเศร้าเมื่อไปพบแพทย์ นอกเหนือจากการได้รับยาคลายเศร้าแล้ว ยังมักจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอร่วมด้วย

ไม่เริ่ม...ไม่ต้องเลิก

7 มิถุนายน 2556 2.242

"ไม่เริ่ม ไม่ต้องเลิก" นี้ ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ที่ยังไม่เคยสูบบุหรี่หรือเคยสูบบุหรี่มาแล้วไม่ว่าท่านจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองหรืออาจเป็นน้อง ๆ ที่สงสัยความหมายของหัวข้อเรื่องนี้ แต่ถ้าท่านลองค่อย ๆ ตรึกตรองคำกล่าวที่ว่า "ไม่เริ่ม ไม่ต้องเลิก" นี้ให้ดี

โรคติดเชื้อ HIV

8 สิงหาคม 2556 3.489

โรคติดเชื้อไวรัสเฮชไอวี Human Immunodeficiency Virus (HIV) และโรคเอดส์เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยเป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและการตายของประชากรอายุ 20 ถึง 50 ปี ซึ่งเป็นประชากรที่อยู่ในวัยทำงานและเป็นกำลังสำคัญของประเทศ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ