โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 9 มิ.ย. 57 2,245 Views

การสูบบุหรี่ในสตรีตั้งครรภ์

การสูบบุหรี่ในสตรีตั้งครรภ์

เมื่อแม่สูบบุหรี่ ทารกในครรภ์ก็สูบบุหรี่ด้วย เป็นคำพูดที่ถูกต้อง เพราะขณะที่ผู้เป็นแม่สูบบุหรี่อยู่นั้น คาร์บอนมอนอกไซด์ นิโคติน และไซยาไนด์ ในควันบุหรี่ก็จะเข้าสู่กระแสโลหิตแม่ และเข้าไปสู่ทารกด้วย จะมีผลทำให้อาหารและออกซิเจนอันมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารก จะถูกกระทบกระเทือน ผลของบุหรี่ต่อทารก จะมีได้ตั้งแต่การเกิดการแท้งบุตร ทารกน้ำหนักน้อย ซึ่งในกรณีที่ทารกคลอดน้ำหนักน้อยจะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา ทางระบบการหายใจ จะมีร่างกายเล็กกว่าปกติ และจะเสี่ยงต่อสภาวะทารกเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุสูงกว่าปกติ ดังนั้น แม้จะเป็นการยากที่จะเลิกสูบบุหรี่ แต่ผู้ตั้งครรภ์จำเป็นที่จะต้องเลิก เพื่อลูกน้อยในครรภ์ที่จะคลอดออกมาอย่างสมบูรณ์ทุกประการ แม้ว่าจะเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้ทันทีก็ตาม หากมีความพยายาม ก็จะเลิกได้สำเร็จ และถ้าหากเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จก่อนการตั้งครรภ์ครบ 4 เดือน อัตราเสี่ยงต่างๆ ที่จะมีผลต่อทารกจะลดลงอย่างมาก และถ้าท่านสามารถเลิกบุหรี่ได้ตลอดไป ก็จะมีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อคนรอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกน้อยน่ารักของท่านที่ต้องการความทะนุถนอม และต้องการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อชีวิตน้อยๆ ที่เพิ่งลืมตาออกมาดูโลกนะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาการปวดบริเวณทวารหนัก

15 กุมภาพันธ์ 2557 11.063

อาการปวดบริเวณทวารหนักเวลามีประจำเดือน (dyschezia) หมายถึงอาการปวดลึก ๆ บริเวณทวารหนักขณะมีประจำเดือน สาเหตุของอาการดังกล่าวมีได้หลายชนิด แต่ที่พบบ่อยและมักพบได้ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ เกิดเนื่องมาจากการที่มีเยื่อบุโพรงมดลูกบริเวณทวารหนักหรือลำไส้ใหญ่

หลังคลอด 6 สัปดาห์แรก

17 กุมภาพันธ์ 2557 1.013

หลังคลอด 6 สัปดาห์ เป็นระยะที่ชาวบ้านเรียกว่า "อยู่ไฟ" ซึ่งสมัยก่อนใช้ชุดทำความร้อนประคบหน้าท้อง ในระยะหลังคลอด ร่างกายก็จะเริ่มปรับตัว มดลูกเริ่มหดตัวเล็กลง น้ำคาวปลาซึ่งก็คือน้ำเหลืองที่ไหล เริ่มออกจากแผลเป็นในโพรงมดลูก จะค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ และสีจะจางจากสีแดงสดเป็นสีจางและสีเหลืองไปเรื่อย ๆ และหมดไปในที่สุด น้ำหนักที่เกินก็จะเริ่มลดลง

“กายภาพบำบัด” ความจำเป็นสำหรับวงการกีฬา

18 กุมภาพันธ์ 2557 2.521

ผมขอทบทวนให้ท่านทราบอีกครั้งว่า “วิทยาศาสตร์การกีฬา” (Sports Science) ประกอบด้วย 5 สาขาหลัก ได้แก่ สรีรวิทยา (Sports Physiology) / โภชนาการ (Sports Nutritions) / จิตวิทยา (Sports Phychology) / ชีวกลศาสตร์ (Sports Biomechanic) และเวชศาสตร์การกีฬา

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ