โพสต์ 28 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,625 Views

การล้างโพรงจมูก

การล้างโพรงจมูก

การล้างโพรงจมูก เป็นการชะล้างมูกเขียวข้นที่ไม่สามารถระบายออกได้เอง ทำให้โพรงจมูกสะอาด อาการหวัดเรื้อรังดีขึ้น ช่วยบรรเทาอาการคัดแน่นจมูก บรรเทาอาการระคายเคืองในจมูกนอกจากนี้ยังช่วยให้การระบายหนองออกจากไซนัสดีขึ้น ป้องกันการลุกลามของเชื้อโรคจากจมูกและไซนัสไปสู่ปอด ช่วยลดจำนวนเชื้อโรค ของเสียสารก่อภูมิแพ้ และสารที่เกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่อสารก่อภูมิแพ้

วิธีฉีดน้ำเกลือให้แหงนหน้าเล็กน้อย สอดปลายกระบอกฉีดยาหรือลูกยางแดงเข้าไปในรูจมูกข้างที่จะล้างโดยวางปลายกระบอกฉีดยาชิดรูจมูกด้านบนจากนั้นให้กลั้นหายใจแล้วฉีดน้ำเกลือเข้าไปในโพรงจมูกครั้งละ 5 ซีซีหลังจากนั้นให้สั่งน้ำมูกออกทันทีโดยสั่งน้ำมูกพร้อม ๆ กันทั้งสองข้างไม่ต้องอุดรูจมูกอีกข้างหนึ่ง

 

ไม่ควรกลั้นหายใจเพื่อกักน้ำเกลือให้ค้างในจมูกนาน บ้วนน้ำเกลือและน้ำมูกส่วนที่ไหลลงคอทิ้ง บ้วนเสมหะในคอออกให้หมดทำเช่นนี้ซ้ำหลาย ๆ ครั้งในรูจมูกแต่ละข้างจนไม่มีน้ำมูกทั้งนี้ต้องล้างอุปกรณ์ที่ใช้ล้างโพรงจมูกให้สะอาดหลังการใช้ทุกครั้งด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจาน ล้างด้วยน้ำประปาจนหมดน้ำสบู่ แล้วนำไปผึ่งให้แห้ง

 

อาการคัดจมูกเป็นอาการที่พบบ่อยมาก พอๆ กับอาการน้ำมูกไหลอาการคัดจมูกเป็นอาการที่พบได้ในโรคต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับจมูก เช่น การติดเชื้อหวัด โรคภูมิแพ้ที่จมูก ไซนัสอักเสบริดสีดวงจมูก เป็นต้นความรุนแรงของอาการคัดจมูกสามารถประเมินได้จากคำบอกเล่าของผู้ป่วยร่วมกับการส่องตรวจจมูกและการวัดการผ่านของอากาศจากจมูกซึ่งในทางปฏิบัติไม่ค่อยได้ทำในการตรวจวินิจฉัยและไม่มีความจำเป็นแต่อย่างใด ผู้ป่วยบางรายจมูกบวมมากจนไม่สามารถหายใจทางจมูกได้ ก็จะใช้ปากหายใจแทนแต่ผู้ป่วยก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร บางรายจมูกบวมนิดหน่อยแต่ผู้ป่วยกลับทนอาการนี้ไม่ได้

 

การใช้ยาหอมระเหยสูดดม เช่นยาดม ยาหม่อง ยาที่มีส่วนผสมของเมนทอล การบูร ซาลิไซเลตสารระเหยเหล่านี้จะทำให้ผู้ป่วยที่สูดดมมีความรู้สึกว่าทางเดินหายใจเย็นและโล่งมากขึ้น แต่เป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้น ถ้าตรวจจริงๆในทางวิทยาศาสตร์ปริมาณของอากาศที่ผ่านจมูกและแรงต้านทานของอากาศที่ผ่านเข้าออกจะมีปริมาณเท่าเดิม ถ้าสูดดมมาก ๆสารเหล่านี้ก็จะสามารถก่อความระคายเคืองของเยื่อบุทางเดินหายใจได้เช่นกัน

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การออกกำลังกายในหญิงตั้งครรภ์

16 กุมภาพันธ์ 2557 5.662

คนตั้งครรภ์ไม่ใช่คนป่วย แต่คนตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา ที่ข้อต่อและกล้ามเนื้อ จากการที่น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ง่ายจึงสามารถออกกำลังกายได้และควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สุขภาพกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ร่าเริง ได้

อัลตราซาวด์

2 สิงหาคม 2556 5.309

อัลตราซาวด์ เป็นการตรวจวิเคราะห์โดยการใช้เคลื่อนเสียงความถี่สูง โดยมีหลักการคือ การส่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกจากเครื่องอัลตราซาวด์ ผ่านผนังหน้าท้องเข้าไปภายในช่องท้อง

ฟันคุด

6 มิถุนายน 2556 2.540

ฟันคุด คือ ฟันที่ไม่สามารถโผล่ขึ้นมาบนช่องปากได้ตามปกติ ที่พบเสมอ ๆ ก็คือ ฟันกลามซี่สุดท้าย ซึ่งจะขึ้นเมื่อประมาณ 18-20 ปี หรือฟันเคี้ยวซึ่งจะขึ้นประมาณ 11-13 ปี ฟันคุดที่เป็นฟันเคี้ยวอาจพบว่าแทงทะลุเพดานปากออกมา

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ