โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 1,283 Views

การรักษาสายตายาวสูงอายุแบบ Monovision

การรักษาสายตายาวสูงอายุแบบ Monovision

การมองใกล้ ต้องอาศัยความยืดหยุ่นของเลนส์แก้วตา เรียกว่า accommodation ในเด็ก ความยืดหยุ่นนี้มีสูงมาก เด็กจึงสามารถมองใกล้ได้ชัดเจนถึง 10 เซนติเมตรห่างจากดวงตา เมื่ออายุเพิ่มขึ้น เลนส์จะเริ่มเสื่อม ความยืดหยุ่นไป ทำให้เราไม่สามารถใช้สายตาใกล้ได้ดีเท่าเดิม เรียกว่า สายตาสูงอายุ หรือ Presbyopia

ตามปกติเราใช้สายตามองระยะต่างๆ กัน คือ

ระยะไกล คือ ระยะที่ เกิน 4 เมตร ไปจนถึงเส้นขอบฟ้า เป็นการใช้สายตาเพื่อขับรถ เล่นกีฬา
ระยะไกลปานกลาง คือ ระยะ 2-4 เมตร เป็นระยะที่ใช้มากในชีวิตประจำวัน ในการพบปะทักทายพูดคุยกัน
ระยะใกล้ปานกลาง คือ ระยะ 0.75-2 เมตร เวลารับประทานอาหาร เดินซื้อของในร้าน การอ่านป้ายต่างๆ รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์
ระยะอ่านหนังสือ 30- 60 เซนติเมตร
ระยะใกล้มาก คือ ใกล้กว่า 30 เซนติเมตร สำหรับบางอาชีพที่อาจต้องใช้สายตาละเอียดในระยะใกล้
หลังอายุ 45 เราเกือบทุกคน จะสูญเสียการมองในระยะที่ 5 และระยะที่ 4 ไป

ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีที่สามารถคืนสภาพความยืดหยุ่นให้กับเลนส์แก้วตาได้ แพทย์บางท่านอาจเลือกวิธีเปลี่ยนเลนส์แก้วตาที่แข็งออก ฝังเลนส์แก้วตาเทียมที่มีความยืดหยุ่นสูงแทน แต่ผู้ป่วยมักไม่ชอบวิธีนี้

MonoVision เป็นอีกเทคนิคที่ง่ายและปลอดภัยที่สุดวิธีหนึ่งในการแก้ไขสายตาสูงอายุ ทำโดยปรับสายตา แต่ละข้างให้มองระยะต่างกัน

ตาข้าง non dominant หรือข้างที่ถนัดน้อยกว่า ให้ใช้มองใกล้ อ่านหนังสือ
ตาข้าง dominant หรือข้างถนัดใช้มองไกล และใช้ในการเล็ง
ลองสังเกตตัวเองได้ว่าข้างไหน เป็นข้างถนัด โดยการใช้นิ้ว ชี้ไปยังวัตถุที่อยู่ไกล แล้วลองปิดตาทีละข้างจะพบว่า ข้างที่เป็นข้างถนัดจะชี้ตรงเป้ากว่า

Monovision อาจทำโดย

คอนแทคเลนส์ ลองใส่เลนส์ข้างเดียว หรือสำหรับผู้ที่เคยใช้เลนส์อยู่แล้ว ให้ลดเบอร์เลนส์ให้อ่อนลงสักหนึ่งร้อย
Conductive Keratoplasty
Lasik
การปรับตัวหลังการทำ Monovision

คนส่วนมากจะกลัวว่า จะปวดศีรษะหรือกะระยะไม่ได้ แต่ผู้ที่เคยลองจะพบว่า การปรับตัวทำได้ง่ายมาก อาจรู้สึกมัวๆ เหมือนมีขี้ตามาติดอยู่เล็กน้อย เมื่อปรับตัวสัก 1-2 สัปดาห์ อาการรำคาญมักจะหายไปความไม่สะดวกที่สำคัญของ Monovision คือ การขับรถในเวลากลางคืน ทำได้ยากขึ้น จึงไม่ค่อยเหมาะกับผู้ที่มีภาระกิจที่ต้องขับรถทางไกลในเวลากลางคืน

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ปรับตัวเข้ากับ Monovision contact lens ได้มีราว 60% ส่วนที่เหลืออาจเลือกเลนส์ชนิดหลายระยะ หรือ Multifocal contact Lens สำหรับผู้ที่ปรับเข้ากับ Monovision ได้ง่าย สามารถเลือกรับการรักษาในแบบการผ่าตัดต่อไป เช่น Nearvision CK หรือ Monovision Lasik ได้

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การฝึกกำลังกล้ามเนื้อโดยฟรีเวทหรือเครื่องยกน้ำหนัก

17 กุมภาพันธ์ 2557 1.089

การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ จะใช้หลักการฝึกเกินเพื่อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น โดยใช้น้ำหนักหรือแรงต้านเกินความสามารถของกล้ามเนื้อ การพัฒนากล้ามเนื้อโดยใช้หลักการนี้ จะเพิ่มขนาดของใยกล้ามเนื้อ โดยมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยต้องทำติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอ

การใช้ยาในสตรีมีครรภ์

6 มิถุนายน 2556 5.736

การเลือกใช้ยาในสตรีมีครรภ์มีความสำคัญมาก เนื่องจากยาหรือสารเคมีที่มารดาได้รับสามารถผ่านเข้าสู่ทารกในครรภ์ได้โดยผ่านทางรก ซึ่งยาบางชนิดอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ์ได้

การสวนล้างช่องคลอด

15 กุมภาพันธ์ 2557 3.540

ช่องคลอดของผู้หญิงมีลักษณะเป็นถุงตัน ผนังถุงนั้นปกติจะชิดติดกัน ยกเว้นคนที่เคยผ่านการคลอดบุตรมาแล้ว ผนังของถุงอาจจะแยกออกจากกันและปากถุงมีลักษณะเผยอได้ ผนังช่องคลอดจะมีลักษณะขรุขระคล้ายลูกคลื่น โดยเฉพาะในวัยสาวจะเห็นเด่นชัด แต่ในวัยใกล้หมดประจำเดือนหรือที่เรียกกันว่าวัยทอง ลูกคลื่นนี้จะแบนราบลง กลายเป็นหนังเรียบและบาง สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเป็นเพราะการขาดฮอร์โมนที่เกิดขึ้นในช่วงวัยทองนั่นเอง

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ