โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 7,795 Views

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ภายหลังได้รับการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ในช่วง 24-72 ชั่วโมงแรก โดยอาศัยหลัก หยุด เย็น ยืด และยก ดังที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อเรื่อง หลักการรักษา แล้วนั้น ในบางกรณีที่ยังไม่ดีขึ้นมาก หรือกรณีที่เป็นรุนแรง ซึ่งสังเกตได้จากอาการปวด บวมที่รุนแรง หรือมีแผลฉีกขาดร่วมด้วย ควรที่จะได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ทันที เพื่อให้การรักษาที่ถูกต้องต่อไป

สำหรับในหัวข้อเรื่องนี้ จะกล่าวถึงการรักษาทั่ว ๆไปตามอาการที่บาดเจ็บ ในกรณีที่แพทย์ตรวจแล้วว่าไม่มีสิ่งผิดปกติร้ายแรง แพทย์จะให้การรักษาโดยใช้หลักการเดิมต่อไป คือ

1. การให้หยุดพักการออกกำลังกาย หรืออาจหยุดพักงาน พักเรียน ถ้าหากการบาดเจ็บเกิดขึ้นบริเวณ แขน หรือขา ที่ต้องการให้ส่วนนั้นๆ ได้พัก นอกจากนี้ แพทย์อาจจะต้องจำกัดการเคลื่อนไหว ของส่วนนั้นๆ โดยการเข้าเฝือกให้ส่วนนั้น อยู่นิ่งๆ เพื่อหวังผลให้ลดอาการบวมอย่างรวดเร็วในเบื้องต้น

2. การใช้ความเย็น ใน 24-72 ชั่วโมงแรก อาจใช้การประคบด้วยน้ำแข็งโดยตรง หรือใช้ผ้าพันก้อนน้ำแข็ง หรืออุปกรณ์สำเร็จรูปที่แช่เย็นไว้แล้ว ประคบบริเวณที่บวม หรือปวด แต่ถ้าหากเลย 72 ชั่วโมง มาแล้ว แพทย์ส่วนใหญ่จะแนะนำให้ใช้ความร้อนแทน อาจโดยการประคบ การแช่น้ำอุ่นหรืออาจใช้บริการของหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือกายภาพบำบัด ที่จะใช้เครื่องมือที่ให้ความร้อนเกิดขึ้นในขั้นลึกๆ เช่น อัลตราซาวด์ เป็นต้น

3. การใช้ผ้ายืดพันส่วนที่บวม หรือฟกช้ำในเบื้องต้น แต่ถ้าหากพ้น 72 ชั่วโมง มาแล้วยังบวมอยู่ และเข้าเฝือกอยู่แล้วแพทย์อาจพิจารณาลดการเคลื่อนไหวต่อโดยการเข้าเฝือกต่อ ไป หรือถ้าไม่ จำเป็นต้องลดการเคลื่อนไหว แพทย์จะใช้ความร้อนมาช่วยเหมือนเช่นที่กล่าวไว้ในข้อ 2

4. การยกส่วนที่ได้รับบาดเจ็บให้สูงกว่าระดับหัวใจ ยังมีความจำเป็นอยู่ตลอดไป ถ้าหากมือหรือ เท้ายังบวมอยู่ภายหลังการใช้งาน ซึ่งแสดงว่าการไหลเวียนของเลือด กลับสู่หัวใจยังไม่เข้าสู่ระดับปกติ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใยอาหาร : กับโคเลสเตอรอล

6 มิถุนายน 2556 1.811

ใยอาหารคือส่วนของอาหารที่เรารับประทานเข้าไป และร่างกายจะไม่มีน้ำย่อยที่จะสามารถมาย่อยส่วนที่เป็นใยอาหารนี้ได้ จนกระทั่งถูกขับถ่ายออกมา

คำแนะนำสำหรับการส่องกล้องข้อเข่า

27 สิงหาคม 2556 6.337

การส่องกล้องข้อเข่าคืออะไร? •เป็นการผ่าตัดเพื่อใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กเพื่อส่องตรวจดูภายในข้อโดยผ่านแผลขนาดเล็ก (ประมาณ 5 มิลลิเมตร) •อุปกรณ์ประกอบไปด้วยกล้องและเลนส์ ซึ่งส่งสัญญาณภาพบนจอโทรทัศน์ ทำให้สามารถเห็น และทำการผ่าตัดผ่านจอโทรทัศน์ได้

Food Intolerance โรคภูมิแพ้อาหารแฝง

16 พฤศจิกายน 2560 2.439

เมื่อพูดถึงการแพ้อาหาร มักนึกถึงอาการคันมีผื่นขึ้นตามตัว หายใจไม่ออก บวมที่ใบหน้า คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ