โพสต์ 7 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 9 มี.ค. 57 3,075 Views

การรักษาผู้ติดเฮโรอีน

การรักษาผู้ติดเฮโรอีน

การระบาดของเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทต่างๆ เกิดขึ้นค่อนข้างกว้างขวางในปัจจุบันนี้ ส่งผลให้มีผู้เสพติดเฮโรอีนเป็นจำนวนมากขึ้น ทำให้เป็นปัญหาของสังคมอย่างใหญ่หลวงที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไข เราขอนำวิธีการรักษาผู้ติดเฮโรอีนวิธีการหนึ่งที่แพทย์ส่วนใหญ่นิยมใช้มาเล่าสู่กันฟัง
 
สำหรับขั้นตอนการรักษามีดังนี้คือ
 
ขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ การถอนพิษ ในขั้นนี้ผู้ติดเฮโรอีนที่มีความตั้งใจที่จะเลิก โดยการหยุดเสพแล้ว จะมีความอยากและความต้องการเฮโรอีนอยู่เหมือนเช่นเคย การรักษาจะใช้วิธีการให้ยาแผนปัจจุบันเข้าไปทดแทนเฮโรอีน หรือเรียกว่าการให้ยาถอนพิษ เพื่อลดอาการต่างๆจากการหยุดเสพเฮโรอีน ที่เรียกว่า ลงแดง ซึ่งยาบางอย่างจะทำให้ผู้ติดเฮโรอีนสงบสติได้ บางคนอาจจะหลับทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งอาจปลุกให้รับประทานอาหารได้บ้างเป็นครั้งคราว ในขั้นตอนการถอนพิษนี้จะใช้เวลาประมาณ 7-15 วัน แล้วแต่ว่ามีการเสพติดปริมาณมากน้อยเพียงใด ขนาดยาที่ใช้ถอนพิษอาจแตกต่างกันออกไป ความจำเป็นต้องรับการรักษาภายในโรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลต่างๆ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสมของแต่ละคนไป บางรายแพทย์อาจจะนัดมารับยาถอนพิษทุกวัน ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่ารับประทานยาจริง และบางครั้งแพทย์อาจตรวจเช็คปริมาณยาเสพติดที่ขับออกมาจากปัสสาวะ เพื่อดูว่าผู้ป่วยยังไปเสพอีกหรือเปล่า ถ้าผู้ป่วยปฏิบัติตามคำแนะนำ การถอนพิษในขั้นตอนที่ 1 นี้จะใช้เวลาไม่นานกว่า 15 วัน
 
ขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทั้งในครอบครัว สถานศึกษา และชุมชนใกล้บ้านที่อาจเป็นต้นเหตุของปัญหาการติดเฮโรอีน ซึ่งมีส่วนสำคัญพอๆ กับการรักษาหรือแพทย์ส่วนใหญ่ให้น้ำหนักมากกว่าการรักษาเสียอีก เพราะขั้นตอนการถอนพิษสามารถควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการได้ไม่ยาก เพราะใช้เวลาสั้น แต่ขั้นตอนที่ 2 นี้ยากที่จะควบคุม เพราะมีตัวแปรทำให้เบี่ยงเบนกลับไปติดเฮโรอีนได้ง่าย ถ้าผู้ที่เลิกเฮโรอีนได้แล้วไม่ได้ตระหนักดีถึงพิษภัยที่เกิดขึ้น ครอบครัวยังคงไม่มีความอบอุ่น ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง สถานศึกษามีพรรคพวกเพื่อนฝูงที่ยังเสพอยู่และหยิบยื่นให้อีก ผู้ที่เลิกได้แล้วยังคงอยู่ในชุมชนที่เต็มไปด้วยยาเสพติดเช่นเดิม สิ่งต่างๆ เหล่านี้ย่อมนำไปสู่พฤติกรรมดั้งเดิม แล้วในที่สุดก็ยังคงติดเฮโรอีนเช่นเคย หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะทราบวิธีการรักษาแล้วนะคะ สำหรับผู้ที่ติดเฮโรอีนขออวยพรให้ท่านประสพความสำเร็จในการเลิกติดยาเสพติดไปตลอดชีวิต และเวลาที่เสียไปในการบำบัดรักษา เงินทองชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลที่เสียไปเพราะสิ่งไม่ดีเหล่านี้ ย่อมเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านตระหนักได้เป็นอย่างดี และไม่หันกลับไปหายาเสพติดอีกเลยนะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคจิต : (สาเหตุ)

15 กุมภาพันธ์ 2557 2.433

สาเหตุของโรคจิตนั้นเกิดขึ้นได้หลายประการ ขึ้นอยู่กับโรคจิตนั้นๆ เป็นโรคจิตประเภทใด เช่น คนที่ป่วยเป็นโรคจิตแบบจิตเภท อาการของโรคจิตนั้นเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมและชีววิทยา หมายความว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ มีโอกาสถ่ายทอดสู่ลูกหลานได้มากกว่าคนปกติทั่วๆ ไป ปัจจุบันมีการค้นคว้าวิจัยพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงทางสารเคมีในระบบประสาทที่ทำให้เกิดอาการของโรคจิตต่างๆ ยาที่ใช้รักษาโรคจิตจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงระดับของสารเคมีเหล่านี้ ให้กลับคืนมาเป็นปกติ ผู้ป่วยจึงหายจากอาการโรคจิตได้

เรื่องของ “น้ำ” ในฟุตบอลโลก

1 กรกฎาคม 2556 4.298

ผมคงจะไม่ได้พูดถึงภาวะน้ำมากหรือน้ำน้อยที่เกิดในแต่ละประเทศทั่วโลก หรือน้ำมากในภาคเหนือของประเทศไทยที่ทำความเดือดร้อนอย่างมากมายในพื้นที่หลายจังหวัด มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมหาศาล เป็นบทเรียนราคาแพงที่พวกเราต้องเรียนรู้

หยุดออกกำลังกายทันทีในกรณีใดบ้าง?

17 กุมภาพันธ์ 2557 4.385

ไม่ว่าท่าน จะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเพียงใด หรือท่านเล่นกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งติดต่อกันมาเป็นเวลานาน โดยไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ตาม ท่านจะต้องทราบอาการที่อาจเกิดขึ้น กับตัวท่านเมื่ออยู่ในสภาวะที่ส่อแสดงถึงภยันตราย ที่อาจจะร้ายแรงและกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวท่าน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ