โพสต์ 7 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 8 มี.ค. 57 2,541 Views

การรักษาผู้ติดสารระเหย

การรักษาผู้ติดสารระเหย

สำหรับผู้ที่ติดสารระเหย เช่น ทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน แล็กเกอร์ กาวยางน้ำ น้ำยาล้างเล็บ สีกระป๋องสำหรับพ่น ถ้าหากมีความตั้งใจที่จะเลิก ไม่มีคำว่าสายเกินไปนะคะ แม้ว่าจะเสพมาเป็นเวลานาน จนทำลายระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นหลอดลมหรือปอดอักเสบ โรคกระเพาะอาหาร ไขกระดูกหยุดสร้างเม็ดโลหิต ปลายประสาทอักเสบ ชาตามปลายมือปลายเท้า ความจำเสื่อมหรือกล้ามเนื้อฝ่อลีบก็ตาม สิ่งต่างๆ เหล่านี้ สามารถที่จะรับการรักษาเยียวยาให้ดีขึ้นได้
 
แม้ว่าผู้ที่ติดสารระเหยและถูกตำรวจจับได้ตกเป็นผู้ต้องหา ซึ่งตามกฎหมายถือว่าเป็นผู้ที่กระทำความผิด แต่ตามสภาพความเป็นจริงแล้ว ผู้ติดสารระเหยถือเป็นผู้ป่วย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษา ดังนั้นในกรณีที่ศาลพิพากษาว่าผู้กระทำมีความผิด และเห็นว่าผู้นั้นติดสารระเหย ศาลมีอำนาจที่จะส่งตัวผู้นั้นไปรับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลจนครบขั้นตอนได้
 
การรักษาผู้ติดสารระเหย จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผู้ติดเอง ครอบครัว พ่อ แม่ พี่น้อง ครูบาอาจารย์ ที่ต้องให้อภัย มีความเห็นอกเห็นใจและคอยให้กำลังใจ
 
ผู้ที่ติดสารระเหย สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดทุกแห่งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด หรือขอคำแนะนำได้ที่กองบำบัดรักษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่เรียกว่า ป.ป.ส. ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือโทรศัพท์หมายเลข 245-9083 (ซ้ำ 245-9083)
 
ขอให้ผู้ติดสารระเหยโชคดี หายจากอาการต่างๆ นะคะ สำหรับผู้ที่ยังไม่ติดสารเสพติดใดๆ เลย อย่าลืมคาถาป้องกัน "ไม่เริ่ม...ไม่ต้องเลิก" นะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไซนัสอักเสบ

28 สิงหาคม 2556 5.541

ปัจจุบันโรคภูมิแพ้และโพรงไซนัสอักเสบนับเป็นโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาเรื้อรัง และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกทีส่วนหนึ่งมาจากปัญหามลภาวะ และการอักเสบติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบน

การเก็บรักษายาอย่างมีคุณภาพ

6 มิถุนายน 2556 2.706

"ยา" ควรได้รับการเก็บรักษาไว้รวมกันและเก็บอยู่ในตู้เฉพาะควรจัดแยกให้เป็นสัดส่วนยาทุกชนิดต้องบรรจุอยู่ในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทแน่นและมีฉลากติดให้เรียบร้อย

โรคซึมเศร้า

4 สิงหาคม 2556 4.520

โรคซึมเศร้า เป็นโรคทางอารมณ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอารมณ์ซึมเศร้าอย่างรุนแรง โดยไม่มีสาเหตุอารมณ์ซึมเศร้า อาจเริ่มต้นจากน้อยๆ ไปหามาก ผู้ป่วยอาจมีอารมณ์ไม่แจ่มใส หดหู่ เศร้าหมอง มีทุกข์ จนถึงเบื่อหน่าย ท้อแท้ เบื่อชีวิต คิดว่าตนเองไร้ค่า คิดอยากตาย และอาจจะฆ่าตัวตายได้ ผู้ป่วยจะมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วยได้แก่ เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง ผอมลง เซื่องซึม นอนไม่หลับ ขาดสมาธิ ความจำเสื่อม เหนื่อยง่าย เพลีย ไม่มีแรง เบื่องาน หรือเบื่อกิจกรรมที่เคยทำแล้วสนุก ความรู้สึกทางเพศจะลดลงจนหมดไป การเบื่อสังคมอาจแสดงออกด้วยการเก็บตัว แยกตัว เซื่องซึม ขาดความมั่นใจในตนเอง เครียดง่าย กังวลง่าย มองโลกในแง่ร้าย ไม่เห็นทางแก้ไขปัญหา

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ