โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 4,470 Views

การรักษาด้วยน้ำมนต์/น้ำมัน

การรักษาด้วยน้ำมนต์/น้ำมัน

เราอยู่ในยุคของเทคโนโลยีที่ทันสมัย การรักษาทางการแพทย์พัฒนาไปในทุกๆ ด้าน แต่ในปัจจุบันการรักษากระดูกหักในเมืองไทยบางพื้นที่ประชาชนยังคงมีความ ศรัทธาในการรักษาด้วยน้ำมนต์ น้ำมัน จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม โปรดติดตามข้อมูลต่อไปนี้ก่อนแล้วท่านจะทราบว่าน้ำมนต์ น้ำมัน มีดีอย่างไร?
ตามธรรมชาติของมนุษย์หรือสัตว์ต่างๆ เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วกระดูกหัก ไม่ว่าจะร้าว หักแล้วไม่เคลื่อนที่ หรือหักแล้วเคลื่อนที่ก็ตาม ร่างกายสามารถที่จะสร้างกระดูกใหม่มาพอกกระดูกที่หักให้ติดกันได้ โดยไม่ต้องทำอะไรเลย ในที่นี้หมายถึงไม่ต้องเข้าเฝือก ไม่ต้องดึงกระดูกให้เข้าที่ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องทานยา กระดูกก็สามารถเชื่อมติดกันได้ แต่มีข้อแตกต่างที่สำคัญที่ท่านต้องติดตามฟังให้เข้าใจคือ กระดูกที่หักแล้วเคลื่อนที่แยกออกไป หากไม่ได้รับการดึงให้เข้าที่ แล้วกระดูกติดกันในรูปร่างที่ไม่เหมือนเดิม ย่อมทำให้ใช้งานได้ไม่เหมือนเดิมด้วย ถ้าเป็นแขนหรือขา อาจเห็นโก่งงอ ชัดเจน บางทีอาจมีความยาวไม่เท่ากัน ถ้าเกิดเป็นที่ขา ก็จะทำให้เดินขากะเผลก การรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน เราสามารถตรวจเช็คได้ด้วยเอ๊กซเรย์ เพื่อดูว่ากระดูกที่เราดึงกลับเข้าที่แล้ว อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการหรือไม่? ถ้ายังไม่เข้าที่อาจต้องดึงใหม่ หรือบางครั้งอาจจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดดามด้วยโลหะ
กล่าวโดยสรุป น้ำมนต์ น้ำมัน ไม่มีผลใดๆ ทั้งสิ้นต่อการหายหรือเชื่อมติดกันของกระดูกที่หัก ร่างกายของมนุษย์เองที่มีความสามารถในการสร้างกระดูกใหม่เพื่อเชื่อมกระดูก ที่หักให้ติดกันได้ สำหรับกรณีกระดูกหักชนิดไม่เคลื่อนออกจากกัน หรือที่เรียกว่า กระดูกร้าวนั่นเอง ที่ทำชื่อเสียงให้น้ำมนต์ น้ำมัน เพราะรักษาอย่างไรกระดูกก็ติดกันได้อยู่ดี

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โลหิตจาง

24 กันยายน 2556 8.927

โลหิตจาง เป็นภาวะอย่างหนึ่งไม่ใช่โรคโดยตรง เป็นเครื่องบอกเหตุว่า มีโรคหรือสาเหตุซ่อนอยู่ซึ่งต้องค้นหาดูว่าเป็นอะไร แล้วจึงจะทำการรักษาที่ถูกต้อง โรคที่ทำให้เกิดภาวะโลหิตจางพบบ่อยในบ้านเรา แต่คนไม่ค่อยใส่ใจ ถ้าปล่อยทิ้งไว้จนเป็นมากอาจจะก่อให้เกิดผลเสียได้

องค์ความรู้ใหม่สำหรับกีฬาที่ต้องใช้หัวไหล่

17 กุมภาพันธ์ 2557 2.208

ดร.ร๊อดนีย์ ไวท์เล่ย์ และ มร.มิเชล ซาเรทสกี้ได้มีการศึกษาและวิจัยการบิดตัวของกระดูกต้นแขน โดยอาศัยการตรวจร่างกายและตรวจพิเศษโดยอาศัยเครื่องอัลตร้าซาวด์ เพื่อดูว่ากระดูกต้นแขน (Humorous) มีการบิดตัว (Torsion) มากเพียงใด

เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ (Plantar Faciitis)

1 กรกฎาคม 2556 4.837

ภาวะปวดส้นเท้าในคนทั่วๆ ไป และในผู้ที่เล่นกีฬา (รวมทั้งนักกีฬาทั้งสมัครเล่นและนักกีฬาอาชีพ) เกิดขึ้นได้บ่อยๆ จนต้องมาพบแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือแพทย์เกี่ยวกับโรคกระดูก กล้ามเนื้อและข้อต่อ เพื่อรับการรักษาและคำแนะนำ ซึ่งภาวะเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื้อรัง

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ