โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 9 มิ.ย. 57 3,646 Views

การระงับความเจ็บปวดสำหรับสตรีตั้งครรภ์

การระงับความเจ็บปวดสำหรับสตรีตั้งครรภ์

การเจ็บปวดในการคลอด เกิดจาก 2 สาเหตุหลัก สำหรับสาเหตุแรกเกิดจากการหดรัดตัวของมดลูก ซึ่งจะนานไม่เกิน 2 นาที เมื่อมดลูกหดรัดตัวจะทำให้ปลายประสาทในกล้ามเนื้อมดลูกขาดออกซิเจน จะก่อให้เกิดการเจ็บปวด ซึ่งขบวนการนี้ การหายใจเข้าออกยาวๆ ลึกๆ ไม่ถึง 10 ครั้งก็จะผ่านพ้นการเจ็บปวดไปได้ สาเหตุประการที่สองเมื่อมดลูกบีบตัวก็จะขับทารกให้เลื่อนต่ำลงมาในช่องคลอด ส่วนนำของทารกก็จะมากดขยายปากมดลูกให้เปิดมากขึ้น ปากมดลูกที่ถูกถ่างขยายยืดออกจะก่อให้เกิดการปวดขึ้น ระดับความเจ็บปวดในมนุษย์แต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป ด้วยการกระตุ้นปลายประสาทรับความเจ็บปวดเท่ากันแต่การแสดงออกของความปวดจะแตกต่างกันไป การเจ็บปวดนี้สามารถระงับได้ด้วยการให้ยาชาเฉพาะที่ การปวดในการคลอดทั้งสองส่วนนี้จะเกิดพร้อมกัน การควบคุมการเจ็บปวดที่ดีคือ การให้ผู้เป็นแม่ได้เข้าใจขบวนการกลไกของการคลอด การเกิดความเจ็บปวด และร่วมมือในการบรรเทาความเจ็บปวดและการให้ยาระงับความเจ็บปวด ซึ่งการให้ยานั้น อาจจะมีผลข้างเคียงต่อทารกได้ต้องให้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากยาระงับการเจ็บปวดที่เข้าสู่ร่างกายสามารถกดระงับความเจ็บปวด มักจะไปกดการทำงานของระบบหายใจของทารกได้ อาจจะเกิดผลแทรกซ้อนหลังคลอดต่อทารกและผู้เป็นแม่ได้ การให้ยาชาเฉพาะที่ ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้กันมาก เพราะมีผลต่อทารกน้อยกว่า แต่ก็ต้องให้ด้วยความระมัดระวังและต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทาง เพราะอาจจะมีผลต่อมารดาอย่างรุนแรง และกระทบต่อทารกได้เช่นกัน

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาการเรียน ในวัยรุ่น

16 กุมภาพันธ์ 2557 1.820

ปัญหาเรื่องการเรียนในวัยรุ่น แม้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพทางกาย แต่ก็เป็นหัวใจของการนำไปสู่ปัญหาต่อเนื่องมากมาย ปัญหาการเรียนในวัยรุ่นเกิดขึ้นเพราะ ในสภาวะปัจจุบันมีสิ่งแวดล้อมภายนอกมาเบี่ยงเบนความสนใจมากขึ้น หลายๆ คนบอกว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อที่ต้องเรียนหนังสือ แต่ถ้าท่านเป็นวัยรุ่นที่กำลังฟังอยู่ขณะนี้ ท่านคงต้องหยุดคิดพิจารณาให้ดีว่า ท่านเรียนหนังสือเพื่ออะไร?

เม็ดเลือดแดงนาโน

8 สิงหาคม 2556 1.639

เม็ดเลือดแดงนาโน หรือที่เรียกว่า "respirocyte" จัดเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการกล่าวขวัญมากที่สุดในบรรดาสิ่งประดิษฐ์นาโน เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ถือกำเนิดขึ้นในยุคปัจจุบัน และดูเหมือนว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในอนาคตอันใกล้

นมพร่องมันเนย

19 กุมภาพันธ์ 2557 72.481

นมพร่องมันเนย ในความหมายที่เข้าใจง่ายๆ หมายถึงนมที่แยกไขมันออกไปบางส่วน ให้เหลือไขมันในปริมาณน้อย นมพร่องมันเนยจึงให้พลังงานต่ำ ขณะเดียวกันกลุ่มวิตามินที่ละลายในไขมันซึ่งได้แก่ วิตามินเอ วิตามินอี วิตามินดี และวิตามินเค ก็จะขาดหายไปด้วย

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ