โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 9 มิ.ย. 57 2,574 Views

การระงับความเจ็บปวดสำหรับสตรีตั้งครรภ์

การระงับความเจ็บปวดสำหรับสตรีตั้งครรภ์

การเจ็บปวดในการคลอด เกิดจาก 2 สาเหตุหลัก สำหรับสาเหตุแรกเกิดจากการหดรัดตัวของมดลูก ซึ่งจะนานไม่เกิน 2 นาที เมื่อมดลูกหดรัดตัวจะทำให้ปลายประสาทในกล้ามเนื้อมดลูกขาดออกซิเจน จะก่อให้เกิดการเจ็บปวด ซึ่งขบวนการนี้ การหายใจเข้าออกยาวๆ ลึกๆ ไม่ถึง 10 ครั้งก็จะผ่านพ้นการเจ็บปวดไปได้ สาเหตุประการที่สองเมื่อมดลูกบีบตัวก็จะขับทารกให้เลื่อนต่ำลงมาในช่องคลอด ส่วนนำของทารกก็จะมากดขยายปากมดลูกให้เปิดมากขึ้น ปากมดลูกที่ถูกถ่างขยายยืดออกจะก่อให้เกิดการปวดขึ้น ระดับความเจ็บปวดในมนุษย์แต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป ด้วยการกระตุ้นปลายประสาทรับความเจ็บปวดเท่ากันแต่การแสดงออกของความปวดจะแตกต่างกันไป การเจ็บปวดนี้สามารถระงับได้ด้วยการให้ยาชาเฉพาะที่ การปวดในการคลอดทั้งสองส่วนนี้จะเกิดพร้อมกัน การควบคุมการเจ็บปวดที่ดีคือ การให้ผู้เป็นแม่ได้เข้าใจขบวนการกลไกของการคลอด การเกิดความเจ็บปวด และร่วมมือในการบรรเทาความเจ็บปวดและการให้ยาระงับความเจ็บปวด ซึ่งการให้ยานั้น อาจจะมีผลข้างเคียงต่อทารกได้ต้องให้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากยาระงับการเจ็บปวดที่เข้าสู่ร่างกายสามารถกดระงับความเจ็บปวด มักจะไปกดการทำงานของระบบหายใจของทารกได้ อาจจะเกิดผลแทรกซ้อนหลังคลอดต่อทารกและผู้เป็นแม่ได้ การให้ยาชาเฉพาะที่ ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้กันมาก เพราะมีผลต่อทารกน้อยกว่า แต่ก็ต้องให้ด้วยความระมัดระวังและต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทาง เพราะอาจจะมีผลต่อมารดาอย่างรุนแรง และกระทบต่อทารกได้เช่นกัน

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ผิวหนังช่องหูอักเสบจากเชื้อรา

8 สิงหาคม 2556 2.338

ผิวหนังช่องหูอักเสบจากเชื้อรา อาการผู้ป่วยอาจมีอาการคันหู ปวดหู หรือมีน้ำหนองในหู อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดได้ สาเหตุ1. พบได้บ่อยในผู้ที่ชอบปั่นหู หรือแคะหู เนื่องจากขี้หูบางๆ ที่คลุมผิวหนังรูหูมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆและมีน้ำมันเคลือบผิวหนังตัวป้องกัน

การใช้ยา : สิ่งที่ไม่ควรทำ

6 มิถุนายน 2556 847

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นหลักกว้างๆ เพื่อเป็นข้อแนะนำเท่านั้น ท่านคงจะทราบข้อมูลและคำแนะนำจากแพทย์ผู้รักษาแล้ว

การสวดมนต์ภาวนารักษาโรคได้จริง

15 กุมภาพันธ์ 2557 812

ความเครียดในชีวิตประจำวัน ทีละเล็กทีละน้อย ที่ค่อย ๆ สะสมทุก ๆ วัน อาจเป็นบ่อเกิดของโรคเรื้อรังหลายโรคได้ ในผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ 100 คน จะมีผู้ป่วยถึง 80-90 คน เป็นโรคที่เกิดจากความเครียดที่ส่งผลต่อร่างกาย เช่น โรคท้องผูก นอนไม่หลับ ความดันโลหิตสูง ปวดท้อง ปวดข้อ และโรคซึมเศร้า เป็นต้น สำหรับในผู้ป่วยมะเร็งและโรคเอดส์พบว่า โรคเหล่านี้บางครั้ง การรักษาทางยาก็ไม่ได้ผลดีเท่าใดนัก การผ่อนคลายความเครียดโดยสมาธิอาจช่วยแก้ที่เหตุโดยตรงได้และได้ผลดี ผู้ป่วยมีอาการทุกข์ทรมานน้อยลง

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ