โพสต์ 26 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 4,071 Views

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989-1993 ได้มีการรายงานประสิทธิภาพและข้อได้เปรียบของการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง โดยเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์อย่างกว้างขวางทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังอย่างไรก็ตามข้อบ่งชี้และการคัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมกับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้องเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะมีผลต่อการรักษาให้หายจากอาการผิดปกติจากภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท
การผ่าตัดรักษาอาการปวดหลังจากภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อม หรือหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทที่เป็นมาตรฐาน (gold standard) นั้น คือการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้องจุลทรรศน์ (microdiscectomy) แต่แผลผ่าตัดจะเป็นบาดแผลยาวมีขนาดประมาณ 3-5 เซนติเมตรที่บริเวณกลางหลังหรือข้างลำตัว ขึ้นกับพยาธิสภาพในแต่ละรายในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการประดิษฐ์เลนส์และกล้องที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 0.4 เซนติเมตรจากประเทศเยอรมันทำให้สามารถผ่าตัดโดยใช้กล้องผ่าตัดขนาดเล็กที่เรียกว่า Endoscope ผ่าน working channel 0.4 - 0.5 เซนติเมตรแผลผ่าตัดประมาณ 0.8 - 0.9 เซนติเมตรเท่านั้น เรียกการผ่าตัดนี้ว่า Endoscopic uniportal discectomy การที่แผลผ่าตัดเล็กลงมากทำให้ผู้ป่วยได้รับการบาดเจ็บน้อยลงและฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้เร็วขึ้นทำให้ระยะเวลานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลสั้นลงและสามารถกลับไปดำเนินชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น
 
วิธีการผ่าตัด
ในการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังระดับเอว ผู้ป่วยจะอยู่ในท่านอนคว่ำ หลังจากได้รับการวางยาสลบแล้วในระหว่างการผ่าตัดจะมีการใช้เครื่อง X-Ray เพื่อตรวจสอบตำแหน่งหรือระดับที่ต้องการผ่าตัด กล้องผ่าตัดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 เซนติเมตรและท่อ working channelจะถูกสอดผ่านแผลที่ผิวหนัง 0.8-0.9 เซนติเมตร ซึ่งอาจสอดผ่านบริเวณกลางหลัง หรือด้านข้างลำตัวก็ได้เข้าไปให้ถึงตำแหน่งของหมอนรองกระดูกที่กดทับเส้นประสาทซึ่งศัลยแพทย์ได้วางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วจากนั้นจะใช้เครื่องมือขนาดเล็กสอดผ่านกล้องเข้าไปเพื่อตัดหรือหยิบจับหมอนรองกระดูกที่กดทับเส้นประสาทออกไป โดยในระหว่างการผ่าตัดศัลยแพทย์สามารถมองเห็นบริเวณที่ทำการผ่าตัดได้อย่างชัดเจนทางจอมอนิเตอร์ซึ่งต่อสัญญาณภาพจากกล้องผ่าตัดที่สอดผ่านแผลผ่าตัด
ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด
•    ใช้รักษาอาการปวดหลัง ที่มีอาการปวดร้าวลงที่ขาเนื่องจากภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังระดับเอวทับเส้นประสาทซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุ หรือจากความเสื่อมตามอายุ
ข้อดีของการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังระดับเอวผ่านกล้อง
•    บาดแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก 0.8-0.9 เซนติเมตร
•    ใช้เวลาในการนอนรักษาหลังการผ่าตัดสั้นเพียง 1 วันก็สามารถกลับบ้านได้

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการบริการทางการแพทย์และการตรวจสารต้องห้ามในเอเชียนคัพ 2007 (Medical Services and Doping Control in AFC ASIAN CUP 2007)

1 กรกฎาคม 2556 2.343

AFC (ASIAN FOOTBALL CONFEDERATION) หรือสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเซียภายใต้การบริหารงานของประธาน เอ.เอฟ.ซี. คนใหม่ คือ มร.โมฮัมเม็ด บินฮัมมัม และเลขาธิการคนใหม่ คือ มร.พอล โมนี แซมมวล ซึ่งไม่ใช่ มร.ปีเตอร์ วีราปัน คนเคิม ที่อยู่ในตำแหน่งนานกว่า 30 ปี

การรักษาไซนัสด้วยบอลลูน (Balloon Sinuplasty)

5 สิงหาคม 2556 4.975

เป็นการรักษาไซนัสอักเสบเรื้อรัง โดยการใช้บอลลูนเพื่อไปขยายรูเปิดของโพรงอากาศไซนัส (คล้ายๆกับการใช้บอลลูนเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ)เพื่อทำให้เกิดการระบายสารคัดหลั่ง หรือน้ำมูก น้ำหนอง จากโพรงอากาศไซนัสทำให้ผู้ป่วยหายจากโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังได้

ไข้ทัยฟอยด์

2 สิงหาคม 2556 1.566

ไข้ทัยฟอยด์ (typhoid fever) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียรุกล้ำเข้ากระแสเลือดไปยังอวัยวะต่างๆ ทำให้เกิดอาการไข้เฉียบพลัน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ