โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 7,672 Views

การผ่าตัดดามด้วยโลหะ

การผ่าตัดดามด้วยโลหะ

เมื่อจำเป็นต้องรับการรักษากระดูกหักด้วยวิธีผ่าตัดดามด้วยโลหะ ขอแนะนำข้อควรทราบและปฏิบัติดังนี้
เมื่อแพทย์ได้ผ่าตัดจัดกระดูกที่หักให้กลับเข้าที่เหมือนเดิมแล้ว จะใช้โลหะเพื่อดามกระดูกให้อยู่กับที่ตามต้องการ และเป็นหน้าที่ของกระดูกของผู้ป่วยที่จะต้องสร้างกระดูกให้มาเชื่อมติดกัน เอง ซึ่งจะใช้เวลาแตกต่างกันออกไป ในเด็กจะเร็วกว่าผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จะเร็วกว่าผู้สูงอายุ และในกรณีแตกเป็นหลายๆ ชิ้นกระดูกจะติดกันช้ากว่า ดังนั้นโลหะที่ดามจะช่วยให้กระดูกที่หักอยู่นิ่งไม่เคลื่อนที่ และเกิดการสำรวจกระดูกให้ติดกันได้ ความเข้มแข็งที่มีขึ้นในระยะแรกๆ จะไม่เพียงพอที่จะรับน้ำหนักมากๆ ได้ เช่น การดามกระดูกแขนที่หัก ก็ไม่สามารถรับน้ำหนัก เวลาเอาฝ่ามือยันพื้นแรงๆ ได้ ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ หลังผ่าตัดดามโลหะแล้ว นอกเหนือจากที่แพทย์ห้ามแล้ว ท่านควรจะสอบถามเพื่อความแน่ใจ อย่าเพิ่งตัดสินใจทำไปก่อน เพราะคิดว่าไม่เป็นไร มีคนไข้หลายรายที่กระดูกยังไม่ติดดี แล้วโลหะที่ดามกระดูกอยู่หลุดหรือบางรายหักเลยก็มี
ในปัจจุบันการรักษากระดูกหักบางชนิด แพทย์จะใช้วิธีการผ่าตัดดามด้วยโลหะ โดยใส่โลหะเป็นแท่งสอดเข้าไปในโพรงกระดูก อาจจะมีสกรูยึดติดกับโลหะนั้นด้วยก็ได้ โดยจะทำให้การใช้งาน หรือลงน้ำหนักได้เร็วขึ้น ทั้งนี้จะเป็นผลดีต่อการใช้แขนขาส่วนที่หักได้เร็วขึ้น คนไข้กลับเข้าสุ่ภาวะเหมือนก่อนอุบัติเหตุได้เร็วยิ่งขึ้น การผ่าตัดวิธีนี้ไม่สามารถใช้กับกระดูกหักได้ทุกชนิด การเลือกใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับวิจารณญานของศัลยแพทย์ออร์โธปิดิคส์ผู้รักษา
กระดูกหักบางชนิดเมื่อผ่าตัดดามด้วยโลหะแล้ว บางครั้งก็จำเป็นต้องใส่เฝือกช่วย เพราะไม่สามารถทำให้เกิดความแข็งแรงมั่นคงจากการดามโลหะได้ทันที เฝือกจะช่วยเสริมหรือประคับประคองให้กระดูกติดกันได้ต่อไป

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคมีเนีย

28 สิงหาคม 2556 3.654

อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเป็นอาการที่พบบ่อยมักพบร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน เหงื่อออกเกิดขึ้นในทันทีทันใด ระยะเวลาอาจจะอยู่นานกว่า 20 นาทีถึง 2-3 ชั่วโมงอาการดังกล่าวมักเป็นรุนแรงแต่ไม่ทำให้หมดสติหรือเป็นอัมพาตเมื่อหายเวียนศีรษะผู้ป่วยจะรู้สึกเหมือนเป็นปกติ

ภาวะน้ำตาล...สูง-ต่ำในผู้เป็นเบาหวาน

8 มีนาคม 2556 25.244

ภาวะน้ำตาลในเลือดมักพบได้ในผู้เป็นเบาหวานที่รับประทานยา หรือฉีดอินซูลินอยู่ โดยเฉพาะคนที่ควบคุมเบาหวานได้ดี ซึ่งการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างน้ำตาลกับระดับอินซูลินในเลือด

ข้อเสื่อม

17 สิงหาคม 2556 3.565

ข้อเสื่อมเป็นเรื่องที่สามารถรักษาได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง และหากต้องรักษาโดยแพทย์ก็มีวิธีการที่น่าสนใจ เรามาดูกันตั้งแต่อาการ การรักษา การป้องกันกันเลย

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ