โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 7,908 Views

การผ่าตัดดามด้วยโลหะ

การผ่าตัดดามด้วยโลหะ

เมื่อจำเป็นต้องรับการรักษากระดูกหักด้วยวิธีผ่าตัดดามด้วยโลหะ ขอแนะนำข้อควรทราบและปฏิบัติดังนี้
เมื่อแพทย์ได้ผ่าตัดจัดกระดูกที่หักให้กลับเข้าที่เหมือนเดิมแล้ว จะใช้โลหะเพื่อดามกระดูกให้อยู่กับที่ตามต้องการ และเป็นหน้าที่ของกระดูกของผู้ป่วยที่จะต้องสร้างกระดูกให้มาเชื่อมติดกัน เอง ซึ่งจะใช้เวลาแตกต่างกันออกไป ในเด็กจะเร็วกว่าผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จะเร็วกว่าผู้สูงอายุ และในกรณีแตกเป็นหลายๆ ชิ้นกระดูกจะติดกันช้ากว่า ดังนั้นโลหะที่ดามจะช่วยให้กระดูกที่หักอยู่นิ่งไม่เคลื่อนที่ และเกิดการสำรวจกระดูกให้ติดกันได้ ความเข้มแข็งที่มีขึ้นในระยะแรกๆ จะไม่เพียงพอที่จะรับน้ำหนักมากๆ ได้ เช่น การดามกระดูกแขนที่หัก ก็ไม่สามารถรับน้ำหนัก เวลาเอาฝ่ามือยันพื้นแรงๆ ได้ ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ หลังผ่าตัดดามโลหะแล้ว นอกเหนือจากที่แพทย์ห้ามแล้ว ท่านควรจะสอบถามเพื่อความแน่ใจ อย่าเพิ่งตัดสินใจทำไปก่อน เพราะคิดว่าไม่เป็นไร มีคนไข้หลายรายที่กระดูกยังไม่ติดดี แล้วโลหะที่ดามกระดูกอยู่หลุดหรือบางรายหักเลยก็มี
ในปัจจุบันการรักษากระดูกหักบางชนิด แพทย์จะใช้วิธีการผ่าตัดดามด้วยโลหะ โดยใส่โลหะเป็นแท่งสอดเข้าไปในโพรงกระดูก อาจจะมีสกรูยึดติดกับโลหะนั้นด้วยก็ได้ โดยจะทำให้การใช้งาน หรือลงน้ำหนักได้เร็วขึ้น ทั้งนี้จะเป็นผลดีต่อการใช้แขนขาส่วนที่หักได้เร็วขึ้น คนไข้กลับเข้าสุ่ภาวะเหมือนก่อนอุบัติเหตุได้เร็วยิ่งขึ้น การผ่าตัดวิธีนี้ไม่สามารถใช้กับกระดูกหักได้ทุกชนิด การเลือกใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับวิจารณญานของศัลยแพทย์ออร์โธปิดิคส์ผู้รักษา
กระดูกหักบางชนิดเมื่อผ่าตัดดามด้วยโลหะแล้ว บางครั้งก็จำเป็นต้องใส่เฝือกช่วย เพราะไม่สามารถทำให้เกิดความแข็งแรงมั่นคงจากการดามโลหะได้ทันที เฝือกจะช่วยเสริมหรือประคับประคองให้กระดูกติดกันได้ต่อไป

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคเรื้อนกวาง

6 มิถุนายน 2556 1.811

โรคเรื้อนกวาง เป็นโรคผิวหนังซึ่งไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค แต่เกิดจากการควบคุมการทำงานของเซลล์ไม่ดี โรคนี้เป็นโรคเรื้อรัง เป็น ๆ หาย ๆ เป็นได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง และมักเป็นในคนที่มีอายุระหว่าง 15 - 30 ปี

รูปแบบการทำงานของคนเมือง

3 สิงหาคม 2556 3.982

รูปแบบการทำงานของคนเมืองที่หยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะต้องนั่งทำงานในสำนักงาน ทั้งการที่ต้องนั่งขับรถท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดเป็นประจำจนแทบไม่มีเวลาสำหรับการออกกำลังกายขยับเขยื้อนกล้ามเนื้อ ใครจะคิดว่าพฤติกรรมปกติธรรมดาเช่นนี้จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรค

โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease)

30 มกราคม 2556 7.130

มีการคาดการว่าโดยทางสถิติน่าจะมีผู้ป่วย ป่วยด้วยโรคนี้ในประเทศไทย ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 คน โดยบางส่วนอาจยังไม่ได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง ตลอดจนยังไม่ได้รักษาอย่างถูกวิธี

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ