โพสต์ 21 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 957 Views

การปลูกถ่ายไต

  1. การปลูกถ่ายไต

  2. - จากคนตาย จะต้องได้มาจากผู้ป่วยที่สมองตายแล้วอุทิศให้ แต่หัวใจยังเต้นอยู่
  3. - จากคนที่มีชีวิตอยู่บริจาคให้

        

  กรณีที่ได้รับจากคนตาย การได้รับไตเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับเนื้อเยื่อของผู้บริจาคกับผู้รอรับจะเข้า กันได้ดีมากน้อยแค่ไหน โดยจะต้องเช็คเลือด และหลาย ๆ อย่าง ซึ่งมีรายละเอียดมาก ว่าเข้ากันได้หรือ ดังนั้น ระยะเวลาที่ผู้ป่วยรอรับไตจึงไม่สามารถกำหนดได้ว่าเป็นระยะเวลานานเท่าใด เพราะถ้าเข้ากันไม่ได้จะไม่ได้ผลอะไรเลย

         หากเป็นไตของผู้ที่มีชีวิตอยู่ก็สามารถทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้ทันที ในกรณีนี้จะพบจาก พ่อ แม่ พี่น้อง หรือบุตรที่สมัครใจบริจาคให้กับผู้ป่วย วิธีนี้จะทำให้เลือดเข้ากันได้ง่าย

ขอขอบคุณ

Author

นพ. วรวุฒิ เจริญศิริ

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

186 บทความ

ที่ปรึกษา

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

QUIT LINE โทร.

7 มิถุนายน 2556 1.635

1600 เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านสามารถโทรจากโทรศัพท์ตามบ้านหรือมือถือก็ได้ เป็นบริการทางโทรศัพท์เพื่อให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการเลิกสูบบุหรี่ของมูลนิธิหมอชาวบ้าน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9-18 นาฬิกา

กายบริหารส่วนขาสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

15 กุมภาพันธ์ 2557 2.899

ผู้ป่วยเบาหวาน จำเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบหมุนเวียนเลือดของขาและเท้า โดยการออกกำลังกายเป็นประจำและการอดบุหรี่ ซึ่งจะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

ริดสีดวงทวาร...ก็ลมมันเย็น

15 กุมภาพันธ์ 2557 2.036

ริดสีดวงทวารเป็นโรคที่พบได้บ่อย และเป็นปัญหาในคนไข้บางรายที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง จนบางครั้งทำให้เสียเลือดได้มากๆ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ