โพสต์ 21 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 798 Views

การปลูกถ่ายไต

  1. การปลูกถ่ายไต

  2. - จากคนตาย จะต้องได้มาจากผู้ป่วยที่สมองตายแล้วอุทิศให้ แต่หัวใจยังเต้นอยู่
  3. - จากคนที่มีชีวิตอยู่บริจาคให้

        

  กรณีที่ได้รับจากคนตาย การได้รับไตเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับเนื้อเยื่อของผู้บริจาคกับผู้รอรับจะเข้า กันได้ดีมากน้อยแค่ไหน โดยจะต้องเช็คเลือด และหลาย ๆ อย่าง ซึ่งมีรายละเอียดมาก ว่าเข้ากันได้หรือ ดังนั้น ระยะเวลาที่ผู้ป่วยรอรับไตจึงไม่สามารถกำหนดได้ว่าเป็นระยะเวลานานเท่าใด เพราะถ้าเข้ากันไม่ได้จะไม่ได้ผลอะไรเลย

         หากเป็นไตของผู้ที่มีชีวิตอยู่ก็สามารถทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้ทันที ในกรณีนี้จะพบจาก พ่อ แม่ พี่น้อง หรือบุตรที่สมัครใจบริจาคให้กับผู้ป่วย วิธีนี้จะทำให้เลือดเข้ากันได้ง่าย

ขอขอบคุณ

Author

นพ. วรวุฒิ เจริญศิริ

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

186 บทความ

ที่ปรึกษา

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

FITNESS กับการออกกำลังกาย ตอนที่ 13

18 กุมภาพันธ์ 2557 1.352

คอลัมน์เสาร์ที่แล้ว ท่านผู้อ่านเดลินิวส์คงมีความเข้าใจเหตุและผล ในการที่คนเราทุกคนควรจะต้องคอยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเอาไว้อยู่ตลอดเวลา เพราะมีประโยชน์ไปตลอดชีวิตของท่าน เมื่อยามเรามีอายุมากขึ้น

เรื่องต้องรู้… การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในสถานการณ์น้ำท่วม

15 กุมภาพันธ์ 2557 936

จากวิกฤติการณ์อุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งความเป็นอยู่ อาหารการกิน การพักผ่อนหลับนอน สภาพจิตใจ รวมทั้งปัญหาสุขภาพที่ตามมาอีกมากมาย สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมนี้ ดังนั้นจึงควรมีความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเพื่อรับมือไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาในช่วงนี้

เพศศึกษา

15 กุมภาพันธ์ 2557 1.097

ในระยะเริ่มต้นของเด็กทั้งหญิงและชาย เพื่อนสนิทของเด็กก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นมักจะเป็นเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกัน พอเป็นวัยรุ่นได้สักระยะหนึ่ง จะเริ่มให้ความสนใจต่อเพศตรงข้ามมากขึ้น การคบเพื่อนเพศตรงข้ามของวัยรุ่น

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ