โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 9 มิ.ย. 57 2,179 Views

การตั้งครรภ์นอกมดลูก

การตั้งครรภ์นอกมดลูก

การตั้งครรภ์นอกมดลูกเป็นสภาวะอันตรายเฉียบพลัน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาทันที มิฉะนั้นถ้าการตั้งครรภ์นอกมดลูกนั้นเกิดการแท้ง หรือเกิดการแทรกซ้อนจากการชอนไชของรก จะทำให้เกิดการตกเลือดในช่องท้อง ซึ่งอันตรายถึงชีวิตถ้าแก้ไขไม่ทันการณ์ เนื่องจากจะเสียเลือดในช่องท้องเป็นจำนวนมาก การท้องที่ไม่เกิดขึ้นในโพรงมดลูกถือเป็นการตั้งครรภ์ผิดปกติเรียกว่าท้องนอกมดลูก 80 เปอร์เซ็นต์จะเกิดที่ท่อนำไข่ส่วนโปร่ง มีส่วนน้อยจะพบได้ที่นำไข่ใกล้ตัวมดลูก อาจพบที่รังไข่ หรือพบในช่องท้องก็ได้ เนื่องจากอวัยวะที่มีการตั้งครรภ์นอกมดลูกมีผนังบางและไม่มีเนื้อเยื่อบุผิวเหมือนในโพรงมดลูก จะทำให้รกชอนไชลึกลงไปจนทะลุอวัยวะเหล่านั้น ก่อให้เกิดการฉีกขาด ตกเลือด คนไข้จะปวดท้องมาก เกิดการช็อคจากการสูญเสียเลือดในช่องท้อง การแก้ไขรักษาจะต้องทำโดยการผ่าตัดเพื่อหยุดการสูญเสียเลือด ดังนั้นถ้าขาดประจำเดือน และมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ถ้ามีอาการปวดท้อง ให้นึกเสมอว่าอาจจะเกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูก ควรไปพบแพทย์แต่เนิ่น ๆ ปัจจุบันการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มีประสิทธิภาพสูงมาก อาจจะตรวจพบการตั้งครรภ์นอกมดลูกตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่ยังไม่แตก แพทย์สามารถจะให้การรักษา ด้วยการฉีดยาทำลายการตั้งครรภ์โดยไม่ต้องทำการผ่าตัดเมื่อมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ครบสมบูรณ์ ในผู้ที่เคยตั้งครรภ์นอกมดลูกแล้ว โอกาสเกิดซ้ำจะสูงกว่าปกติหลายเท่าตัว เชื่อว่าสาเหตุของการเกิดตั้งครรภ์นอกมดลูก เกิดจากการตีบตันของท่อนำไข่จากการที่ท่อนำไข่หรือปีกมดลูกอักเสบ และได้รับการรักษาไม่ครบถ้วน หรือจากเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกอยู่ผิดที่

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การปรับตัวของลูกหลาน

17 กุมภาพันธ์ 2557 669

ผู้สูงอายุในประเทศไทยนับว่าโชคดีกว่าผู้สูงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในยุโรป ที่ส่วนใหญ่จะอยู่กับลูกหลาน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ได้ดี ทั้งในด้านเกี่ยวกับสุขภาพกายที่ชำรุดทรุดโทรมลงไป และในด้านเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่มีความสำคัญมากในวัยสูงอายุนี้

โรคบุคลิกภาพผิดปกติ : (ลักษณะ)

15 กุมภาพันธ์ 2557 850

อาการของโรคบุคลิกภาพผิดปกติ จะแสดงออกเป็นพฤติกรรมซึ่งมีความแปลก แตกต่างไปจากคนปกติทั่วไป เช่น เก็บตัวแยกตัว , หวาดระแวง , ทำอะไรแปลกๆ , ต่อต้านกฏเกณฑ์และละเมิดสิทธิบุคคลอื่น อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ตามเหตุการณ์ , เรียกร้องเอาแต่ใจ, เห็นตนเองดีเด่นกว่าคนอื่นๆ และเหยียบย่ำทับถมคนอื่น ,พึ่งพิงคนอื่นมาก, หลีกเลี่ยงปัญหา , เจ้าระเบียบและดื้อเงียบ แต่ละแบบจะมีความแตกต่างกัน และขึ้นอยู่กับการถูกเลี้ยงดูมาในวัยเด็ก

โรคฤดูร้อน

5 มิถุนายน 2556 4.067

ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนมีโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องเฝ้าระวังหลายโรคด้วยกัน โดยเฉพาะโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เนื่องจากฤดูร้อนเป็นฤดูที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรค ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนมีโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องเฝ้าระวังหลายโรคด้วยกัน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ