โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 9 มิ.ย. 57 2,804 Views

การตั้งครรภ์นอกมดลูก

การตั้งครรภ์นอกมดลูก

การตั้งครรภ์นอกมดลูกเป็นสภาวะอันตรายเฉียบพลัน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาทันที มิฉะนั้นถ้าการตั้งครรภ์นอกมดลูกนั้นเกิดการแท้ง หรือเกิดการแทรกซ้อนจากการชอนไชของรก จะทำให้เกิดการตกเลือดในช่องท้อง ซึ่งอันตรายถึงชีวิตถ้าแก้ไขไม่ทันการณ์ เนื่องจากจะเสียเลือดในช่องท้องเป็นจำนวนมาก การท้องที่ไม่เกิดขึ้นในโพรงมดลูกถือเป็นการตั้งครรภ์ผิดปกติเรียกว่าท้องนอกมดลูก 80 เปอร์เซ็นต์จะเกิดที่ท่อนำไข่ส่วนโปร่ง มีส่วนน้อยจะพบได้ที่นำไข่ใกล้ตัวมดลูก อาจพบที่รังไข่ หรือพบในช่องท้องก็ได้ เนื่องจากอวัยวะที่มีการตั้งครรภ์นอกมดลูกมีผนังบางและไม่มีเนื้อเยื่อบุผิวเหมือนในโพรงมดลูก จะทำให้รกชอนไชลึกลงไปจนทะลุอวัยวะเหล่านั้น ก่อให้เกิดการฉีกขาด ตกเลือด คนไข้จะปวดท้องมาก เกิดการช็อคจากการสูญเสียเลือดในช่องท้อง การแก้ไขรักษาจะต้องทำโดยการผ่าตัดเพื่อหยุดการสูญเสียเลือด ดังนั้นถ้าขาดประจำเดือน และมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ถ้ามีอาการปวดท้อง ให้นึกเสมอว่าอาจจะเกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูก ควรไปพบแพทย์แต่เนิ่น ๆ ปัจจุบันการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มีประสิทธิภาพสูงมาก อาจจะตรวจพบการตั้งครรภ์นอกมดลูกตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่ยังไม่แตก แพทย์สามารถจะให้การรักษา ด้วยการฉีดยาทำลายการตั้งครรภ์โดยไม่ต้องทำการผ่าตัดเมื่อมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ครบสมบูรณ์ ในผู้ที่เคยตั้งครรภ์นอกมดลูกแล้ว โอกาสเกิดซ้ำจะสูงกว่าปกติหลายเท่าตัว เชื่อว่าสาเหตุของการเกิดตั้งครรภ์นอกมดลูก เกิดจากการตีบตันของท่อนำไข่จากการที่ท่อนำไข่หรือปีกมดลูกอักเสบ และได้รับการรักษาไม่ครบถ้วน หรือจากเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกอยู่ผิดที่

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาการหอบ

8 มีนาคม 2556 2.182

อาการหอบ คือ อาการหายใจลำบาก มักมีหายใจเร็วร่วมด้วย ผู้ป่วยที่มีอาการหอบ สังเกตได้จากมักหายใจเร็วขึ้น ซี่โครงบานออก ทรวงอกยกสูงขึ้นขณะหายใจเข้า ช่องที่อยู่ระหว่าง และเหนือซี่โครงบุ๋มลง มักมีจมูกบานถ้าหอบเหนื่อยมาก อาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น หายใจเสียงดัง

เนื้องอกที่ตับ

8 สิงหาคม 2556 17.101

มี หลายชนิด ทั้งที่ทำให้เป็นมะเร็งตับ (liver cancer) ซึ่งมีการเสียชีวิตสูง และชนิดเนื้องอกธรรมดาที่ไม่มีอันตรายถึงขั้นมะเร็ง อาจจะเป็นแค่ซีสต์ธรรมดา (cyst) ที่ไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด หรือเป็นเนื้องอกชนิดฮีแมงจิโอมา

บัณฑิตปริญญาในด้านฟุตบอล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล

17 กุมภาพันธ์ 2557 2.587

หลายท่านอาจตีความไม่ถูกว่า หัวเรื่องในคอลัมน์วันนี้ จะหมายถึงอะไรกันแน่ บางท่านอาจจะคิดว่าผมจะพูดถึงนักฟุตบอลที่จบปริญญาตรี ซึ่งผมว่าในขณะนี้นักฟุตบอลส่วนใหญ่ก็จบปริญญาตรีเป็นจำนวนมาก

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ