โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 9 มิ.ย. 57 2,065 Views

การตั้งครรภ์นอกมดลูก

การตั้งครรภ์นอกมดลูก

การตั้งครรภ์นอกมดลูกเป็นสภาวะอันตรายเฉียบพลัน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาทันที มิฉะนั้นถ้าการตั้งครรภ์นอกมดลูกนั้นเกิดการแท้ง หรือเกิดการแทรกซ้อนจากการชอนไชของรก จะทำให้เกิดการตกเลือดในช่องท้อง ซึ่งอันตรายถึงชีวิตถ้าแก้ไขไม่ทันการณ์ เนื่องจากจะเสียเลือดในช่องท้องเป็นจำนวนมาก การท้องที่ไม่เกิดขึ้นในโพรงมดลูกถือเป็นการตั้งครรภ์ผิดปกติเรียกว่าท้องนอกมดลูก 80 เปอร์เซ็นต์จะเกิดที่ท่อนำไข่ส่วนโปร่ง มีส่วนน้อยจะพบได้ที่นำไข่ใกล้ตัวมดลูก อาจพบที่รังไข่ หรือพบในช่องท้องก็ได้ เนื่องจากอวัยวะที่มีการตั้งครรภ์นอกมดลูกมีผนังบางและไม่มีเนื้อเยื่อบุผิวเหมือนในโพรงมดลูก จะทำให้รกชอนไชลึกลงไปจนทะลุอวัยวะเหล่านั้น ก่อให้เกิดการฉีกขาด ตกเลือด คนไข้จะปวดท้องมาก เกิดการช็อคจากการสูญเสียเลือดในช่องท้อง การแก้ไขรักษาจะต้องทำโดยการผ่าตัดเพื่อหยุดการสูญเสียเลือด ดังนั้นถ้าขาดประจำเดือน และมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ถ้ามีอาการปวดท้อง ให้นึกเสมอว่าอาจจะเกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูก ควรไปพบแพทย์แต่เนิ่น ๆ ปัจจุบันการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มีประสิทธิภาพสูงมาก อาจจะตรวจพบการตั้งครรภ์นอกมดลูกตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่ยังไม่แตก แพทย์สามารถจะให้การรักษา ด้วยการฉีดยาทำลายการตั้งครรภ์โดยไม่ต้องทำการผ่าตัดเมื่อมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ครบสมบูรณ์ ในผู้ที่เคยตั้งครรภ์นอกมดลูกแล้ว โอกาสเกิดซ้ำจะสูงกว่าปกติหลายเท่าตัว เชื่อว่าสาเหตุของการเกิดตั้งครรภ์นอกมดลูก เกิดจากการตีบตันของท่อนำไข่จากการที่ท่อนำไข่หรือปีกมดลูกอักเสบ และได้รับการรักษาไม่ครบถ้วน หรือจากเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกอยู่ผิดที่

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การบริการทางการแพทย์กีฬามหาวิทยาลัยโลก

1 กรกฎาคม 2556 1.490

ในเดือนสิงหาคม 2550 นี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ 24 (24th UNIVERSIADE BANGKOK 2007) ระหว่างวันที่ 8-18 สิงหาคม 2550 ซึ่งหลายๆ ท่านบอกว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่มีคนเข้าร่วมมากเป็นอันดับรองจากกีโอลิมปิกทีเดียว ดังนั้นการบริการทางการแพทย์ (Medical Services) สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

โรคติดเชื้อไวรัสฮันทาก่อให้เกิดลักษณะกลุ่มอาการทางเดินหายใจอย่างไร

17 กุมภาพันธ์ 2557 600

ผู้ป่วยจะเริ่มปรากฎอาการภายหลังได้รับเชื้อไวรัสฮันทา 1-3 สัปดาห์ โดยมีอาการไข้สูงหนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อต้นขา สะโพก กล้ามเนื้อหลัง และบริเวณหัวไหล่ อาการไข้หนาวสั่น

อาการเลือดออกในเข่า

17 กุมภาพันธ์ 2557 860

อาการเลือดออกในเข่าคอลัมน์นี้มีแฟนๆเดลินิวส์ที่ติดตามอ่านมากพอสมควร และในขณะเดียวกันก็มีหลายท่านได้ส่งปัญหามาทางอีเมล์เพื่อให้ผมตอบกลับ ผมก็พยายามที่จะตอบให้เกือบทุกรายนะครับ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ