โพสต์ 28 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,486 Views

การตัดต่อมทอนซิล

การตัดต่อมทอนซิล

ทอนซิลเป็นอวัยวะที่กักกันเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายทางช่องปาก และจมูกการอักเสบอาจเกิดจากเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย ส่วนใหญ่รักษาตามอาการและใช้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยในบางราย

เนื่องจากเป็นอวัยวะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายการตัดต่อมทอนซิลจึงควรเลือกพิจารณาในรายที่มีความจำเป็นจริง ๆ เท่านั้นเช่น การอักเสบเรื้อรัง ทอนซิลเป็นฝี หนอง มีภาวะหายใจลำบากสงสัยจะเป็นเนื้อร้าย เป็นต้น

การผ่าตัดกระทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูกโดยรับผู้ป่วยไว้เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล วางยาสลบในห้องผ่าตัดเพื่อทำการผ่าตัดทอนซิล จากนั้นต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลต่ออีก 2-3 วัน เพื่อสังเกตอาการเลือดออกหลังการผ่าตัด

หากท่านมีข้อสงสัย กรณีจำเป็นต้องผ่าตัดเอาต่อมทอนซิลออก ท่านควรปรึกษา และรับคำแนะนำที่เหมาะสมจากแพทย์หู คอ จมูก

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การทำครอบฟัน

27 กันยายน 2556 6.895

การทำครอบฟัน เป็นการบูรณะ และปกป้องฟันที่ได้รับความเสียหาย แตกหัก หรือได้ผ่านการรักษารากฟัน โดยทันตแพทย์จะทำการครอบฟันซี่นั้นด้วยวัสดุประเภทต่างๆ เพื่อให้ฟันซี่นั้นมีรูปร่างและประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีดังเดิม

หมอนรองกระดูกเทียม

3 สิงหาคม 2556 2.565

ในภาวะปกติหมอนรองกระดูกสันหลังของคนเราจะทำหน้าที่รองรับแรงกระแทกของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของข้อกระดูกสันหลังในกรณีที่หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมจะทำให้เกิดอาการปวดตามแนวของกระดูกสันหลัง

คำถามยอดฮิตพิชิตเบาหวาน

7 สิงหาคม 2559 8.614

ตอบคำถามจากการสำรวจออนไลน์เกี่ยวกับเบาวาน และคำแนะนำจากคุณหมอ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ