โพสต์ 25 ก.ย. 56 ปรับปรุง 28 พ.ค. 57 6,025 Views

การตรวจเอ๊กซเรย์เต้านม

การตรวจเอ๊กซเรย์เต้านม

มะเร็ง เต้านมได้คร่าชีวิตผู้หญิงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย การตรวจเอกซเรย์เต้านมหรือ MAMMOGRAM เป็นการตรวจหามะเร็งตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยตนเองหรือวิธีอื่น ๆ เป็นวิธีที่ปลอดภัยและสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ปลอดภัยได้หากตรวจพบมะเร็ง เต้านมได้ตั้งแต่มีขนาดเล็ก ๆ เพราะการค้นพบมะเร็งที่เกิดที่เต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกได้เร็วที่สุด เท่าใด โอกาสรักษาให้หายขาดได้ก็มีมากเท่านั้น

 

การตรวจเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่อง MAMMOGRAM เป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งในชีวิตผู้หญิงทุกคน

ตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป โดยมีข้อแนะนำดังนี้

 

ถ้าท่านอายุ 35 ปี ควรรับการตรวจเอกซเรย์ไว้เพื่อเป็นบรรทัดฐาน และหลังจากนั้นตรวจทุก 2 ปีจน

อายุ 40 ปี

 

ถ้าท่านอายุ 40 - 50 ปี ควรรับการตรวจเอกซเรย์เต้านมทุก 1 - 2 ปี หรือตามคำแนะนำของแพทย์

ส่วน กรณีของผู้ที่มีประวัติว่าในครอบครัวมีคนเป็นมะเร็งเต้านม อาจต้องรับการตรวจเอกซเรย์เต้านม

บ่อยกว่าคนทั่วไป ซึ่งควรจะรับคำแนะนำจากแพทย์นะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปล้องกระดูกสันหลังเคลื่อนหลุดตอนที่ 2

6 สิงหาคม 2556 2.865

การป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกระดูกสันหลังเคลื่อน เป็นเรื่องยากครับเพราะส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีการตรวจเช็ค X- ray ที่หลังเเล้วก็จะไม่มีโอกาสรู้เลยว่ากระดูกหลังของคนไข้มีการเคลื่อนหลุดออกจากกันเเล้วหรือเปล่าส่วนคนปกติทั่วไป จะต้องมีการ X- ray เพื่อเช็คกระดูกสันหลัง

เชื่อหรือไม่... ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่า ช่วยชะลอริ้วรอยก่อนวัย

6 มิถุนายน 2556 2.283

ริ้วรอยก่อนวัย... เป็นสิ่งที่ใครก็มิพึงปรารถนา แล้วเราจะทำอย่างไร จึงจะมีผิวพรรณสดใส เต่งตึง สมวัย หรือดูอ่อนกว่าวัย การป้องกันริ้วรอย ควรหลีกเลี่ยงสาเหตุดังนี้

นอนอย่างไร ให้สุขภาพดี

22 พฤศจิกายน 2559 4.022

ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการเรียน การทำงาน หรือการทำกิจกรรมต่างๆ จนลืมการพักผ่อนที่เพียงพอ และมักไม่คำนึงถึงความสำคัญของการนอนหลับ เพราะคิดว่าเป็นเพียงแค่กิจกรรมหนึ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ