โพสต์ 8 ส.ค. 56 ปรับปรุง 25 พ.ค. 57 1,994 Views

การตรวจหาเชื้อโรคเอดส์

การตรวจหาเชื้อโรคเอดส์

ก่อน ที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ คงต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าปัจจุบันนี้การที่เราจะตรวจว่าใครได้ รับเชื้อเอดส์หรือไม่นั้น เราไม่ได้ตรวจหาเชื้อเอดส์โดยตรงนะคะ หากแต่เป็นการตรวจผ่านทางเลือดและน้ำลาย เพื่อค้นหาสารที่ร่างกายสร้างขึ้นในเวลาที่ได้รับเชื้อเอดส์เข้าไป สารนี้เรียกง่าย ๆ ว่า สารบวกเอดส์ หรือ แอนตี้ บอดี้

 

แต่สารบวกเอดส์ หรือแอนตี้บอดี้จะไม่สามารถตรวจพบได้ทันที หลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยงมาใหม่ ๆ

หากต้องรอหลังจากรับเชื้อมาแล้วประมาณ 6-12 สัปดาห์ หรือบางกรณีอาจใช้เวลานานถึง 6 เดือน

ดังนั้นการตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ จึงต้องดูจากประวัติหรือพฤติกรรมของผู้ไปรับการตรวจด้วย เพราะ

 

อาจได้ผลลบปลอม สร้างความเข้าใจผิดว่าไม่ติดเชื้อเอดส์ ทั้งที่ความจริงแล้วติด เพียงแต่ร่างกายยัง

ไม่ทันได้สร้าง แอนตี้บอดี้ หรือ สารบวกเอดส์ ขึ้น ทำให้เกิดการเข้าใจผิดและแพร่กระจายเชื้อโรค

เอดส์ต่อไปโดยไม่ได้ระมัดระวัง

หาก คุณหรือคนใกล้ชิดกำลังตัดสินใจที่จะรับการตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ มีข้อแนะนำว่าควรหาสถานที่

ตรวจซึ่งมีบริการให้คำปรึกษาก่อนการตรวจ เพื่อย้ำความตั้งใจและเตรียมความพร้อม นอกจากนี้ควร

เป็นการตรวจแบบไม่ต้องแจ้งชื่อ และมีบริการปรึกษาหลังการตรวจอีกครั้งเพื่อแนะนำแนวทางการ

ดำเนินชีวิตที่ เหมาะสม ในกรณีที่โชคร้ายผลการตรวจออกมาว่ามีการติดเชื้อโรคเอดส์จริง

 

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ยีนบำบัด

7 มิถุนายน 2556 5.126

ยีนบำบัด อวัยวะต่างๆ ในร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์เป็นจำนวนมาก ในเซลล์ประกอบด้วยยีนมากกว่า 30,000 ชนิด ซึ่งยีนแต่ละชนิดทำหน้าที่แตกต่างกันไป

ระบบโครงกระดูกของมนุษย์

3 สิงหาคม 2556 28.178

ระบบโครงกระดูกของมนุษย์(skeletal system) มีวิวัฒนาการมาอย่างสลับซับซ้อนแต่หลักฐานจากการศึกษากายวิภาคเปรียบเทียบพบว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทั้งหมดล้วนมีพัฒนาการของระบบโครงกระดูกที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่เป็นตัวอ่อนหรือเอ็มบริโอเมื่อแรกคลอด

ก้อนของต่อมไทรอยด์

10 สิงหาคม 2556 3.224

ต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมไร้ท่อต่อมหนึ่งในร่างกาย มีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมน ไทรอยด์ ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ในการเผาผลาญสารอาหาร ให้เป็นพลังงาน ต่อมไทรอยด์ มีลักษณะคล้ายผีเสื้อ อยู่บริเวณกลางลำคอส่วนล่าง ปกติแล้วไม่ ควรจะคลำได้

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ