โพสต์ 19 ก.พ. 57 ปรับปรุง 9 มิ.ย. 57 3,047 Views

การจัดฟันในเด็ก / วัยรุ่น

การจัดฟันในเด็ก / วัยรุ่น

โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มักมีฟันเรียงตัวไม่เรียบเหมือนการสบฟันปกติ ซึ่งมีฟันเรียบสวยงาม เรียงตัวเป็นระเบียบและมีขนาดของฟันพอดีกับขนาดของขากรรไกร ดังนั้น ทันตกรรมจัดฟันจึงเป็นแขนงหนึ่งของวิชาทันตกรรม ซึ่งเน้นในการป้องกัน และรักษาความผิดปกติที่ตำแหน่งของฟัน ปัญหาของทันตกรรม จัดฟันมักเกิดจากฟันมีขนาดไม่สมดุลกับขากรรไกร เช่น ฟันซี่ใหญ่เกินไป และขากรรไกรเล็กส่งผลให้เกิดฟันซ้อนเกหรือฟั้นยื่นผิดปกติไปทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ในกรณีเช่นฟันซี่เล็ก แต่ขากรรไกรมีขนาดใหญ่ ก็จะทำให้เกิดช่องว่างระว่างซี่ฟัน นอกจากนี้ปัญหาอื่นๆ เช่น การเรียงตัวของฟันผิดปกติทำให้มีการสบฟันผิดปกติ เช่น อาจมีการสบลึกหรือสบเปิด

ถ้าบุตรหลานของท่านมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น ควรไปพบทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์จะส่งให้บุตรหลานของท่านไปพบทันตแพทย์จัดฟัน ส่วนมากมักใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นหรือถอดได้ การจัดฟันจะได้ผลดีในช่วงเด็กและวัยหนุ่มสาวตอนต้น ซึ่งยังมีการพัฒนาการของขากรรไกรและฟันอยู่ ระยะเวลาทั่วไปในการจัดฟันประมาณ 18 และ 30 เดือน

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การผ่าตัดเอามดลูกออกบางส่วน

15 กุมภาพันธ์ 2557 1.258

การผ่าตัดเอามดลูกออกบางส่วนจะทำใน 2 กรณี คือ 1. ทำในกรณีฉุกเฉิน มีการตกเลือดจากสาเหตุของตัวมดลูก เช่นการตกเลือดหลังคลอด หรือกรณีมดลูกแตกคนไข้เสียเลือดมาก และมีบาดเจ็บร่วมกับอวัยวะอื่นๆ ส่วนมากทำเพราะสภาพคนไข้ไม่สมบูรณ์จึงต้องตัดมดลูกออกโดยเหลือเฉพาะคอมดลูก ซึ่งเป็นส่วนของมดลูกที่เป็นมะเร็งชุกชุมไว้ สำหรับกรณีที่ 2

ภาวะกลัวทันตแพทย์

19 กุมภาพันธ์ 2557 918

ในปัจจุบันนี้การทำฟันสามารถทำได้โดยปราศจากความเจ็บปวด หรือเกิดความเจ็บปวดน้อยมาก ซึ่งก็ต้องขอบคุณยาชาเฉพาะที่และยาแก้ปวดรูปแบบต่างๆ แต่ถ้าคุณมีความวิตกกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการมาทำฟัน คุณสามารถใช้การฟังเทปแนะนำเกี่ยวกับการผ่อนคลายอาการวิตกกังวล

ผู้ป่วยเบาหวาน

15 กุมภาพันธ์ 2557 1.715

องค์การอนามัยโลกประมาณการณ์ไว้ว่า จำนวนผู้ป่วยเบาหวานในปี 2004 ทั่วโลกจะมีรวมกันมากถึง 200 ล้านคน โดยในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยในทวีปเอเชียประมาณ 80 ล้านคน อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเอเชียคิดเป็นร้อยละ 1.3-1.8 ต่อปี อัตราการเพิ่มขึ้นของโรคเบาหวานเกิดขึ้นพร้อมๆไปกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การใช้ชีวิตอย่างคนเมืองมากขึ้น การกินอาหารที่มีปริมาณไขมันในสูง และที่สำคัญขาดการออกกำลังกายที่พอเหมาะอย่างสม่ำเสมอ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ