โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 1,394 Views

การฆ่าตัวตาย

การฆ่าตัวตาย

การฆ่าตัวตาย พบได้บ่อยๆ ในสังคม สาเหตุของการฆ่าตัวตายมีหลายประการ ได้แก่

มีอาการซึมเศร้า ผู้ที่มีอาการซึมเศร้ามากๆ จะคิดว่าตนเองไร้ค่าอยู่ไปไม่มีประโยชน์ ความรู้สึกซึมเศร้าทำให้ไม่สามารถทนอยู่กับอาการต่างๆ ซึ่งทรมานได้อีกต่อไป ส่วนใหญ่ผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า จะมีอาการรุนแรงถึงขนาดฆ่าตัวตายได้
มีอาการโรคจิต ผู้ที่เป็นโรคจิต มักมีอาการหูแว่ว ,หลงผิด และปรับตัวเข้ากับสังคมได้ลำบาก บางครั้งเกิดอาการซึมเศร้าจากการป่วยโรคจิตอย่างเรื้อรัง ไม่มีความหวังในชีวิต ก็คิดอยากตายได้ ผู้ป่วยโรคจิตบางคนมีหูแว่วเป็นเสียงสั่งให้ฆ่าตัวตายก็ทำตามเสียงนั้น ผู้ป่วยโรคจิตบางชนิดจะสับสน มีภาพหลอน เกิดตกใจวิ่งหนี ทำให้เกิดอุบัติเหตุเหมือนฆ่าตัวตายได้
ผู้ที่ติดเหล้าหรื่อสารเสพติด เกิดอาการซึมเศร้า และขาดการยับยั้งใจตัวเอง ฆ่าตัวตายด้วยความโกรธ และก้าวร้าวต่อตนเองได้
ผู้ที่มีบุคลิกภาพผิดปกติ จะเกิดปัญหาทางอารมณ์ได้ง่ายและอยากฆ่าตัวตายได้

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

แพทย์เวชศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเสนอผลงานในเอเอฟซี

17 กุมภาพันธ์ 2557 2.115

ผู้อ่านจะได้ยินคำอธิบายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา / เวชศาสตร์การกีฬา จนชินแล้ว มาวันนี้มีคำศัพท์ใหม่เกิดขึ้นอีก นั่นคือ Football Medicine ซึ่งทางคณะกรรมการฝ่ายแพทย์ของฟีฟ่า ได้บัญญัติคำขึ้นมาเพราะได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา / เวชศาสตร์การกีฬา

อันตรายของแสงแดดต่อดวงตา

22 กันยายน 2558 5.146

แสงแดดสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อส่วนต่างๆของดวงตา เช่น เปลือกตา เยื่อบุตา กระจกตา เลนส์ตา จอตา เพื่อปกป้องดวงตาให้ปลอดภัยจากอันตรายภายนอกรวมทั้งแสงแดด ดวงตาจึงถูกสร้างให้ถูกห่อหุ้มด้วยกระดูกเบ้าตา มีเปลือกตา ขนคิ้วและขนตาเป็นเกราะป้องกัน

ปวดเข่า

27 สิงหาคม 2556 3.568

คุณเคยมีอาการเหล่านี้หรือไม่ •นั่งนาน ๆ แล้วลุกขึ้นจะมีอาการปวดรอบเข่า •ขึ้นลงบันได้ แล้วมีอาการเสียว และปวดเข่า •เดิน หรือยืนนาน ๆ มีอาการปวดเข่า หรือรู้สึกเข่าอ่อน ไม่มีกำลังเดินต่อไป •บวม และร้อน ๆ รอบเข่า ถ้าเป็นมากเวลาเดินหรือยืนเขาจะโก่งผิดรูป

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ