โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 3,287 Views

กายบริหารส่วนขาสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

กายบริหารส่วนขาสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวาน จำเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบหมุนเวียนเลือดของขาและเท้า โดย

การออกกำลังกายเป็นประจำและการอดบุหรี่ ซึ่งจะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้

อย่าลืม! เดินหรือออกกำลังกายทุกวัน เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้น

1. การเดิน ควรเดินวันละครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง และพยายามเพิ่มระยะทางเดินทีละน้อยทุกวัน

image

2. การเดินขึ้นบันได เดินขึ้นบันไดในลักษณะก้าวเขย่ง

image

3. การเหยียดกล้ามเนื้อน่องยืนโน้มตัวไปข้างหน้า โดยใช้มือเกาะผนังไว้ ยืนเท้าห่างกันเล็กน้อย

ให้ส้นเท้าอยู่บนพื้น พับแขนและเหยียดแขน 10 ครั้ง โดยให้หลังและขาอยู่ในแนวตรงตลอดเวลา

image

4. นั่งเก้าอี้กอดอก นั่งเก้าอี้ และลุกขึ้น-ลง 10 ครั้ง

image

5. บริหารปลายเท้ายืนเอามือเกาะเก้าอี้ เดินย่ำอยู่กับที่ โดยยกส้นเท้าขึ้น-ลง และให้ปลายเท้า

แตะพื้นตลอดเวลา

image

6. งอเข่าลุกขึ้นและลง 10 ครั้ง โดยใช้มือเกาะเก้าอี้ และให้หลังตรงตลอดเวลา

image

7. เขย่งส้นเท้ายกส้นเท้าขึ้นลง ประมาณ 20 ครั้ง พยายามลงน้ำหนักตัวที่ปลายเท้าข้างใดข้าง

หนึ่งก่อนแล้วเปลี่ยนไปอีกข้างหนึ่ง

image

8. แกว่งขายืนลง น้ำหนักตัวบนขาข้างหนึ่งใช้มือเกาะเก้าอี้หรือโต๊ะ แกว่งเท้าอีกข้างประมาณ

10 ครั้ง แล้วเปลี่ยนข้างทำเหมือนกัน

image

9. สะบัดเท้านั่งบนพื้น โน้มตัวไปข้างหลัง สะบัดเท้า  2 ข้างไปมาหลายๆ ครั้ง

image

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การบริหารกล้ามเนื้อ พี.ซี.

15 กุมภาพันธ์ 2557 1.967

การบริหารกล้ามเนื้อของช่องเชิงกราน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกรานให้ตึงตัว มีความแข็งแรง ซึ่งกล้ามเนื้อเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นผนัง ยึดตรึงอวัยวะในช่องเชิงกรานมดลูก กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ตรง ไม่ให้หย่อนยานเลื่อนลงมาต่ำ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

24 กันยายน 2556 3.387

ศูนย์ บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับงานบริการโลหิตแห่งชาติ ที่มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคนทั้งประเทศ

สิ่งแปลกปลอมติดคอ /หลอดลม

28 สิงหาคม 2556 4.865

ปัญหาสิ่งแปลกปลอมหล่นไปในทางเดินอาหารและหลอดลมเกิดได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ในเด็กเล็ก ๆ มักเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความระมัดระวังส่วนในผู้ใหญ่มักเกิดจากความประมาทเลินเล่อ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ