โพสต์ 21 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,766 Views

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

          กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

เป็นการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะจากเชื้อโรค เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

มักจะเป็นเชื้อโรคที่อาศัย อยู่บริเวณปลายของท่อปัสสาวะ และจะเป็นที่ใกล้กับทางเดินอุจจาระด้วย

เชื้อโรคจะเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะได้ง่ายในอวัยวะเพศของผู้หญิง กระเพาะปัสสาวะอักเสบจึงพบได้

ง่ายในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะคนที่ชอบกลั้นปัสสาวะ

 

          อาการที่สำคัญ เช่น ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะแล้วรู้สึกแสบ ขัด สีของปัสสาวะขุ่น

และมีไข้ขึ้น ถ้าหากมีอาการดังกล่าว ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจปัสสาวะ และนำปัสสาวะไปเพาะ

เชื้อเพื่อหาเชื้อโรคในกระเพาะปัสสาวะ แพทย์จะให้การรักษาโดยการรับประทานยาฆ่าเชื้อ ถ้าปล่อย

ให้มีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบนาน ๆ โดยไม่รับการรักษา จะทำให้การติดเชื้อนั้นสวนขึ้นไป

จนถึงกรวยไต ทำให้กรวยไตอักเสบตามไปด้วย

 

          การป้องกันไม่ให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่สำคัญ คือ การไม่กลั้นปัสสาวะ

ขอขอบคุณ

Author

นพ. วรวุฒิ เจริญศิริ

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

174 บทความ

ที่ปรึกษา

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเสียชีวิตของนักมวย (หลังการชก)

18 กุมภาพันธ์ 2557 4.779

ท่านทั้งหลายคงได้เห็นข่าวการเสียชีวิตของนักมวยชาวฟิลิปปินส์ ริโต ซิสนอริโอ ที่มาชกอุ่นเครื่องกับนักมวยไทย ฉัตรชัย กระทิงแดงยิม ในรุ่น 112 ปอนด์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 และถูกชกน็อคเอาท์ในยกที่ 4

สายพันธุ์ของเชื้อไวรัส เอชไอวี

8 สิงหาคม 2556 9.832

สายพันธุ์ของเชื้อไวรัส เอชไอวี เป็นเชื้อที่กลายพันธุ์ได้รวดเร็วมาก เกิดมิวเตชันแทบตลอดเวลา ในร่างกายของผู้ติดเชื้อจะพบเชื้อไวรัสเอชไอวีสายพันธุ์ต่างๆ ในตัวคนเดียวกัน

การผ่าตัดผู้ป่วยนอนกรน

10 สิงหาคม 2556 4.349

การผ่าตัดผู้ป่วยนอนกรน ชนิดของการผ่าตัดขึ้นกับตำแหน่งของการอุดกั้น ในระบบทางเดินหายใจ เช่น 1. การผ่าตัดโพรงจมูก และ/ หรือโพรงหลังจมูก ทำในรายที่พยาธิสภาพของโพรงจมูก และ/ หรือโพรงหลังจมูกมีส่วนในการทำให้เกิดการอุดกั้นในทางเดินหายใจ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ