โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 1,350 Views

กรรมพันธุ์กับภูมิแพ้

กรรมพันธุ์กับภูมิแพ้

ถ้าโรคภูมิแพ้มีสาเหตุจากพันธุกรรมแล้ว ทำไมพ่อและแม่ไม่เป็นโรคภูมิแพ้แต่ลูกกลับเป็น หรือถ้าพ่อแม่เป็นภูมิแพ้ ลูกจะเป็นภูมิแพ้ด้วยอย่างแน่นอน 100% หรือไม่


แนวโน้มที่เด็กเป็นโรคภูมิแพ้นั้น ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมเพราะอาการภูมิแพ้จะเกิดได้ต้องมีสิ่งกระตุ้นคือ “สิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น ในคนไข้ที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงต่อไข่มดแดง ถ้าคนไข้รายนี้ไม่ไปทานไข่มดแดง หรือทานจำนวนไม่เพียงพอที่จะไปกระตุ้น อาการจะไม่เกิด

imageการเรียนรู้ว่า “สิ่งแวดล้อม” เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรค มีมาตั้งแต่งมัยฮิปโปเครติส ซึ่งเป็นบิดาของการแพทย์แผนปัจจุบัน ท่านได้ย้ำถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการเกิดของโรคหรือการบำบัดโรค เช่น ภาวะอากาศ การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล อาชีพต่าง ๆ สัตว์เลี้ยง การใช้ขนนก ขนห่าน มาทำเป็นที่นอน หมอน ผ้านวม ตลอดถึงการออกกำลังกาย ต่อมาในวงการแพทย์ได้มีการศึกษาเรื่องทฤษฎีของเชื้อโรค (Germ Theory) ซึ่งมีหลักการว่า เชื้อโรคในร่างกาย นอกจากจะเป็นตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ แล้ว ยังมีเชื้อโรคกุ่มที่ดี (Friendly Bacteria) ซึ่งจะเป็นตัวช่วยสอนให้ภูมิคุ้มกันของมนุษย์ทำงานอย่างเป็นระบบมีคุณภาพที่เอื้อต่อการปกป้องโรคภัยต่าง ๆ ถ้าร่างกายขาดเชื้อโรคกลุ่มดีแล้ว การทำงานของภูมิคุ้มกันอาจบกพร่อง ซึ่งการที่เด็กได้รับประทานยาฆ่าเชื้อโรคหรือยาแก้อักเสบในขวบปีแรก จะทำให้จำนวนเชื้อโรคดีลดลงเป็นอย่างมาก

คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายคงสงสัยว่า แล้วเกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้อย่างไร

สืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคหอบหืดและภูมิแพ้ในเด็กเพิ่มมากขึ้น จึงมีการก่อตั้งสมาพันธ์ระหว่างชาติ (International Study of Asthma and Allergies in Childhood หรือ ISAAC) ได้แบ่งผลของสิ่งแวดล้อมต่อการเกิดของโรค เป็น 2 กลุ่ม คือพวกที่ให้ผลบวก กับพวกที่ให้ผลลบ

สิ่งแวดล้อมที่ให้ผลบวกต่อโรค คือ สิ่งที่ช่วยลดแนวโน้มของการเกิดโรคภูมิแพ้และหอบหืด ได้แก่
การรับประทานอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ โดยเฉพาะปลาที่มันๆ เช่น ปลาทู ผักสด ผลไม้ ธัญพืชต่างๆ
อาหารของเด็กแรกเกิด ควรทานนมแม่ใน 4 เดือนแรก จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก
การมีกลุ่มเชื้อโรคที่ดีในร่างกาย โดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหาร
การติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ กล่าวได้ว่า การที่เด็กเล็กเป็นหวัดบ้างเป็นการดี เปรียบเสมือนเป็นการฝึกซ้อมให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง
สิ่งแวดล้อมที่ให้ผลลบต่อโรค คือ สิ่งที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดโรค ได้แก่
การสูบบุหรี่ในแม่ที่ตั้งครรภ์
การได้สูดควันบุหรี่ของเด็กอ่อน จากคนในบ้านที่สูบบุหรี่
ลักษณะบ้านที่ปิด ขาดการระบายอากาศ มีความอับชื้น เช่น บ้านในเมืองใหญ่
สารก่อภูมิแพ้ต่างๆ เช่น ไรฝุ่น แมลงสาบ หนู เชื้อโรค
มลภาวะจากรถ โรงงาน
การรับประทานอาหารที่มีไขมันมาก ของทอดต่างๆ
โดย นายแพทย์ตฤณ จารุมิลินท
ผู้อำนวยการศูนย์โรคภูมิแพ้และหอบหืด
โรงพยาบาลกรุงเทพ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาหารสำหรับการควบคุมน้ำหนัก

5 มิถุนายน 2556 1.903

เพื่อให้ท่านที่ต้องการลดน้ำหนัก มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับประทานอาหาร ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่มีผลต่อการควบคุมน้ำหนัก ดังนี้

ยาต้านไวรัสเอดส์

8 สิงหาคม 2556 57.197

ยาต้านไวรัสเอดส์ หรือบางคนเรียกสั้นๆ ว่า "ยาต้าน" ศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่า "เออาร์วี" (ARV) ย่อมาจาก antiretroviral ในปัจจุบันมียาต้านไวรัสเอดส์จำนวนมาก ออกฤทธิ์ยับยั้งการแพร่พันธุ์ทำให้เชื้อไวรัสเอดส์ลดน้อยลงได้

น้ำข้อเทียม

27 สิงหาคม 2556 3.400

ปกติแล้ว ที่ข้อเข่าของมนุษย์จะมีน้ำในข้ออยู่ 1-2 ซีซี ซึ่งน้ำในข้อเข่าจะมีหน้าที่ป้องกัน และส่งผ่านแรงกระแทกที่มีผ่านข้อต่อนอกจากนี้แล้ว ด้วยลักษณะที่เหนียวหนืด มันก็จะช่วยให้เกิดความลื่นระหว่างผิวสัมผัสของข้อในขณะที่คนเรา งอ หรือเหยียดเข่า

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ