สุขภาพตามตัวอักษร :: ฮ

ฮอร์โมน

ฮอร์โมนเป็นสารเคมีที่สร้างมาจากต่อมไร้ท่อ แล้วเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือดเพื่อลำเลียงไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะเป้าหมาย

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ