สุขภาพตามตัวอักษร :: พ

พันธุกรรมกับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง

สาเหตุของการเกิดมะเร็งเกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่างๆ เช่น การติดเชื้อไวรัสบางชนิด การรับประทานอาหารหรือการได้รับสารพิษที่มีสารก่อมะเร็ง สารดังกล่าวสามารถทำให้สารพันธุกรรมภายในเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงและเสียหายขึ้นได้

6 สิงหาคม 2561

พิษของการดื่มแอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์ ออกฤทธิ์กดประสาท มีการเสพติดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทั้งเบียร์และสุราเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีคุณค่าทางอาหารต่ำแต่มีแคลอรี่สูง

11 กรกฎาคม 2560

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบถึงวัยรุ่น

เด็กย่อมมีการพัฒนาการตามอายุแตกต่างกันไป และการเกิดโรคของเด็กเหล่านี้ก็แตกต่างกันตามอายุเช่นกัน แม้แต่ในเด็กที่มีอายุเท่า ๆ กัน ก็ยังมีการพัฒนาการไม่เท่ากัน แต่ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นส่วนใหญ่ถือว่ามีการพัฒนาการที่ปกติ

9 มิถุนายน 2557

พัฒนาการของทารกในครรภ์

ไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่จะถูกปล่อยออกมาจากรังไข่ประมาณทุกๆ วันที่ ของรอบเดือน ไข่ที่หลุดออกจากรังไข่นั้นจะถูกขนอ่อนตรงส่วนปลายของท่อนำไข่

9 มิถุนายน 2557

พังผืดภายในช่องท้อง

พังผืดภายในช่องท้อง เรียกว่า abdominal adhesions มีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อไฟบรินที่เกิดขึ้นผิดปกติภายในช่องท้อง พังผืดจะทำให้อวัยวะต่าง ๆ ภายในช่องท้องถูกขึงยึดหรือดึงรั้งให้ติดกัน หรืออาจทำให้ไปติดกับผนังหน้าท้องก็ได้ พังผืดภายในช่องท้อง

24 พฤษภาคม 2557

พบวิธีรักษาแล้ว ธาลัสซีเมีย

ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ดร.อิลแฮม อับดุลจาดาเยล นักชีววิทยาด้านเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ชาวปากีสถาน เผยถึงความสำเร็จของการบำบัดโรคด้วยสเต็มเซลล์จากเลือดของผู้ป่วยเอง

7 มีนาคม 2557

พบสารต้องห้ามในนักกีฬา 3 รายในโอลิมปิค 2008

ในคอลัมน์วันนี้ ผมขอนำเอาเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาการเป็นนักกีฬาฟุตบอล ซึ่ง ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร ได้เขียนไว้ในหนังสือคู่มือวิทยาศาสตร์การกีฬา สำหรับกีฬาฟุตบอล ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ปี 2547 ซึ่งผมเห็นว่ายังมีความทันสมัย และใช้ได้กับกีฬาทุกประเภท

6 มีนาคม 2557

พัฒนาการการดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวีในประเทศไทย

โรคติดเชื้อเอชไอวีเป็นโรคเรื้อรังที่ยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาด ผู้ติดเชื้อต้องได้รับยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอไปตลอดชีวิต เพื่อควบคุมระดับไวรัสในร่างกายให้อยู่ในระดับต่ำ

27 กุมภาพันธ์ 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ