สุขภาพตามตัวอักษร :: ง

งานวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศไทยในอนาคต 2

ผมได้เขียนถึงเรื่อง “วิทยาศาสตร์การกีฬา” มา 2 สัปดาห์แล้ว เพื่อให้ท่านที่เกี่ยวข้องโดยตรง ท่านที่สนใจงานด้านนี้ รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องกีฬา จะได้รับทราบความเป็นไปของงานด้านนี้ในประเทศไทย

22 พฤษภาคม 2557

งานวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศไทยในอนาคต

ในสัปดาห์ที่แล้วผมได้นำเนื้อหาของการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้กับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาในระดับซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิคเกมส์ หรือการแข่งขันระดับทวีป

22 พฤษภาคม 2557

งูสวัด

งูสวัด ถือว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสของผิวหนัง เชื้อไวรัสที่เป็นต้นเหตุจะเป็นตัวเดียวกันกับที่ทำให้เกิดโรคสุกใส โดยเชื้อไวรัสยังคงเหลือซ่อนเร้นอยู่ในปมประสาทเมื่อภูมิต้านทานต่ำลง เชื้อไวรัสจะเคลื่อนลงมาที่ปลายประสาท

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ