สุขภาพทั่วไป

ให้ลูกดี...ด้วยใบดาว

ให้ลูกดี...ด้วยใบดาว ไม่น่าเชื่อนะครับว่ากระดาษใบเดียวเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กได้ มันคือ "ใบดาว" (Star charts) นั่นเองครับ ใบดาวเป็นตัวอย่างของการให้รางวัลอย่างเป็นระบบ เด็กหลายๆ คนมีพฤติกรรมดีเกิดขึ้น เช่น ตกลงกับเด็กว่าถ้ามีพฤติกรรมดีที่พ่อ-แม่ต้องการ เช่น กินข้าวเองไม่ต้องป้อนหรือเก็บของเล่นเอง พ่อ-แม่จะให้ดาว

11 มีนาคม 2558

8 คำถามที่อยากรู้เมื่อลูกเป็นธาลัสซีเมีย

ธาลัสซีเมียคืออะไร ? คำว่า ธาลัสซีเมีย นั้น มาจากภาษากรีกโบราณ ซึ่งสืบทอดต่อมา นำมาใช้เป็นคำทางการแพทย์ มีความหมายถึง การสร้างเม็ดเลือดแดงที่แปลกแตกต่างไปจากปรกติ ตามปรกติ มนุษย์เราจะสร้างเม็ดเลือดแดงลักษณะคล้ายรูปจาน หรือรูปร่างคล้ายยางรถยนต์หรือขนมโดนัท

11 มีนาคม 2558

สารเมลามีน

สารเมลามีนเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกหรือใช้ทำกาว แต่เมลามีนไม่ได้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหาร เนื่องจากสารเมลามีนนี้มีคุณสมบัติทนความร้อน จึงนิยมใช้ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก ไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติก ถุงพลาสติก

11 มีนาคม 2558

แค่นี้ลูกก็ฉลาด

ลูกแรกเกิดถึง 6 ขวบ เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาสมอง การสร้างพลังสมองให้แก่ลูก ไม่ใช่สิ่งที่ยาก จริงๆ แล้วกิจวัตรประจำวันระหว่างที่คุณเลี้ยงลูก เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของสมองเพียงการโอบกอด การพูดคุย

8 มกราคม 2558

โรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)

มักพบการระบาดในช่วงหน้าฝน หรือช่วงที่มีน้ำท่วมขัง สัตว์ที่แพร่เชื้อโรคนี้ ได้แก่ พวกสัตว์ฟันแทะ เช่น หนู โดยที่ตัวมันไม่เป็นโรค

11 ตุลาคม 2557

‘ไข้หวัดใหญ่-ไข้หวัดนก’ ..โรคภัย(ร้าย)ที่มากับฤดูหนาว

ในช่วงที่อากาศหนาวเย็นตั้งแต่ปลายปียาวไปถึงต้นปี มักเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดการแพร่ระบาดของ “โรคภัย” หลายชนิดได้ง่ายและรุนแรงยิ่งขึ้น

4 กรกฎาคม 2557

อันตรายจากสุรา ในคนท้อง

ในอดีต ปัญหาของการดื่มเหล้า เบียร์ หรือไวน์ในผู้หญิงทั่วไปในประเทศไทย อาจจะยังมีไม่มากเท่าใด อาจเป็นเพราะวัฒนธรรมของบ้านเรา แต่ปัญหาเหล่านี้ก็พบว่ามีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน

10 มิถุนายน 2557

พัฒนาการของทารกในครรภ์

ไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่จะถูกปล่อยออกมาจากรังไข่ประมาณทุกๆ วันที่ ของรอบเดือน ไข่ที่หลุดออกจากรังไข่นั้นจะถูกขนอ่อนตรงส่วนปลายของท่อนำไข่

9 มิถุนายน 2557

การจัดฟันในเด็ก / วัยรุ่น

โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มักมีฟันเรียงตัวไม่เรียบเหมือนการสบฟันปกติ ซึ่งมีฟันเรียบสวยงาม เรียงตัวเป็นระเบียบและมีขนาดของฟันพอดีกับขนาดของขากรรไกร ดังนั้น ทันตกรรมจัดฟันจึงเป็นแขนงหนึ่งของวิชาทันตกรรม ซึ่งเน้นในการป้องกัน และรักษาความผิดปกติที่ตำแหน่งของฟัน

9 มิถุนายน 2557

พัฒนาการเด็ก 5 ขวบถึงวัยรุ่น

เด็กย่อมมีการพัฒนาการตามอายุแตกต่างกันไป และการเกิดโรคของเด็กเหล่านี้ก็แตกต่างกันตามอายุเช่นกัน แม้แต่ในเด็กที่มีอายุเท่า ๆ กัน ก็ยังมีการพัฒนาการไม่เท่ากัน แต่ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นส่วนใหญ่ถือว่ามีการพัฒนาการที่ปกติ

9 มิถุนายน 2557

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ