สุขภาพทั่วไป :: ยาน่ารู้

ยาลดน้ำหนัก

ยาลดน้ำหนักเป็นคำที่คุ้นเคยกันดีในหมู่คนที่มีน้ำหนักเกิน ซึ่งมักจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดจากชื่อว่า ยานี้คงจะไปละลายไขมันที่สะสมไว้ทั่วร่างกาย ซึ่งความจริงยาลักษณะแบบนี้ไม่มี แต่ถ้าเป็นยาลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว

8 มีนาคม 2557

การใช้ยาสมุนไพร / ยาแผนโบราณ

เมื่อพูดถึงสมุนไพร เรามักจะนึกถึงไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับบทบาทของสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค แต่โดยแท้จริงแล้วสมุนไพรมีความสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ทางโรคมะเร็งหลายประการ

8 มีนาคม 2557

การใช้ยา : สิ่งที่ไม่ควรทำ

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นหลักกว้างๆ เพื่อเป็นข้อแนะนำเท่านั้น ท่านคงจะทราบข้อมูลและคำแนะนำจากแพทย์ผู้รักษาแล้ว

8 มีนาคม 2557

การใช้ยา : สิ่งที่ควรทำ

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นหลักกว้างๆ เพื่อเป็นข้อแนะนำเท่านั้น ท่านคงจะทราบข้อมูล และคำแนะนำจากแพทย์ผู้รักษาแล้ว

8 มีนาคม 2557

ยากำจัดปลวก

ยากำจัดปลวก ในปัจจุบันในแต่ละครัวเรือน มักจะมีการนำผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบมาใช้ เพื่อทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน เพื่อกำจัดยุง แมลง หรือสัตว์ต่างๆ ที่มักชอบบุกรุกเข้ามาภายในบ้าน

8 มีนาคม 2557

แพ้ท้องและวิธีการรักษา

อาการแพ้ท้อง คืออาการอยากทานอาหารในรูปแบบปกติ หรือแปลกๆ ในปริมาณหรือห้วงเวลาที่คลาดเคลื่อนจากสภาวะของคนปกติทั่วไป มักเกิดในช่วง3 เดือนแรก หรือเรียกว่าไตรมาสแรก ของการตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นท้องแรกหรือท้องหลังๆ ก็ตาม ไม่มีกฏตายตัวแน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล การแพ้ท้องเป็นสภาพที่ ผู้เป็นแม่พยายามสนองสารอาหาร ให้แก่ทารกในครรภ์ แต่ในบางกรณี สารอาหารหรือของที่ต้องการบริโภคก็ไม่มีคุณค่าทางอาหาร เช่น ดิน ขี้เถ้า หรือสารแปลกๆ ในกรณีที่ผู้ตั้ง

7 มีนาคม 2557

การใช้ยาเหน็บทวาร

ขั้นตอนการใช้ยาเหน็บทวาร

7 มีนาคม 2557

ยารักษาเบาหวาน

เมื่อไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ตามเป้าหมายด้วยการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย ยาเบาหวานก็จะมีบทบาทช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด หากเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ป่วยเหล่านี้ขาดฮอร์โมนอินสุลินโดยสิ้นเชิง การรักษาผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มนี้จึงต้องใช้ฮอร์โมนอินสุลินเท่านั้น ส่วนผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

7 มีนาคม 2557

อินซูลิน-ลิสโปร

ในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาอินซูลินเพื่อใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน โดยทำการดัดแปลงสูตรโครงสร้างด้วยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมทำให้ได้ อินซูลินชนิดใหม่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นกว่าเดิม อินซูลินชนิดออกฤทธิ์เร็วที่ผลิตขึ้นมาใหม่ มีชื่อเรียกว่า insulin lispro ช่วยลดข้อบกพร่องอันเกิดจากการใช้อินซูลินชนิดดั้งเดิม และทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดใกล้เคียงปกติมากขึ้น

7 มีนาคม 2557

ตัวช่วย..ผู้ป่วยเบาหวาน Insulin Pump and CGMS (Continuous Glucose Monitoing System)

ความกังวลที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาimage ต้องระวัง ในการรับประทานอาหาร การนอนดึกๆ พักผ่อนไม่เพียงพอหรือการออกกำลังกายได้อย่างไม่เต็มที่ Insulin Pump ทำงานอย่างไร

7 มีนาคม 2557

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ