สุขภาพทั่วไป :: ยาน่ารู้

Proton-pump Inhibitors (PPIs)

จากชีวิตประจำวันที่ต้องเร่งรีบ และแข่งขันกับเวลา คนไทยจึงเลือกที่จะงดรับประทานอาหารบางมื้อ หรือ รับประทานนอกเวลาปกติ ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการมีภาวะแผลในกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะอาหารอักเสบที่ค่อนข้างสูง หรือที่คนทั่วไปมักจะมีอาการที่เรียกว่า หิวก้อปวด

24 พฤษภาคม 2557

ผลของยาอื่น ๆ ต่อยาเม็ดคุมกำเนิด

ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทาน (Oral Contraceptives) คงเป็นที่รู้จักกันดี และคงมีหลายๆคนเคยได้ใช้มาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการใช้สำหรับคุมกำเนิด, ใช้ลดความมันบนใบหน้าเพื่อลดสิว หรือการใช้เพื่อปรับระดับฮอร์โมนในร่างกายให้สมดุล

24 พฤษภาคม 2557

แพ้ยาทำไมไม่ต้องหยุดยา

หลายครั้งที่เภสัชกรได้รับคำถามว่า “รับประทานยาขนานใดขนานหนึ่งเข้าไปแล้วมีอาการ...จำเป็นต้องหยุดรับประทานทันทีหรือไม่” คำตอบที่ได้รับ อาจจะไม่จำเป็นต้องหยุดยาเสมอไป

24 พฤษภาคม 2557

ยากับ...นม

ยากับ...นม "ยานี้สามารถทานพร้อมนมได้ไหม?" คำถามนี้คงเป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัย และเคยถามเภสัชกรมาบ้างแล้ว นม และผลิตภัณฑ์จากนม เช่น โยเกิร์ต เนย มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาหลายๆชนิด ซึ่งอาจจะส่งผลทั้งทำให้ฤทธิ์ของยาเพิ่มขึ้น หรือทำให้ฤทธิ์ของยาลดลงก็ได้

24 พฤษภาคม 2557

การใช้ยาใน

คำนิยามของช่วงระดับอายุเด็ก เด็กแรกเกิด (New Born) หมายถึง เด็กแรกคลอดจนถึง 4 สัปดาห์ เด็กอ่อนหรือเด็กทารก (Infant) หมายถึง เด็กแรกคลอดจนถึง 1 ขวบ เด็กเล็ก หมายถึง เด็ก 1 ขวบถึง 6 ขวบ

24 พฤษภาคม 2557

การใช้ยา:การแพ้ยา

ท่านคงจะเป็นผู้หนึ่งที่จำเป็นต้องรับประทานยา เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเบียดเบียนตัวท่าน ยานอกจากมีคุณประโยชน์มากมายแล้ว ยายังอาจทำให้เกิดโทษได้ ถ้าใช้ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำแต่บางครั้งใช้ยาอย่างถูกต้องตามคำแนะนำ

24 พฤษภาคม 2557

การใช้ยา:สิ่งที่ควรทราบ และปฏิบัติ

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นหลักกว้างๆ เพื่อเป็นข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา ซึ่งท่านคงจะทราบข้อมูล และคำแนะนำจากแพทย์ผู้รักษามาบ้างแล้ว

24 พฤษภาคม 2557

การใช้ยา:สิ่งที่ควรทราบและไม่ควรปฏิบัติ

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นหลักกว้างๆ เพื่อเป็นข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา ซึ่งท่านคงจะทราบข้อมูลและคำแนะนำจากแพทย์ผู้รักษามาบ้างแล้ว ข้อแนะนำนี้ ขอแบ่งเป็น 2 หัวข้อหลัก คือ สิ่งที่ท่านควรทำ และสิ่งที่ท่านไม่ควรทำสิ่งที่ท่านไม่ควรทำคือ

24 พฤษภาคม 2557

การรักษาเหา

เหา เป็นแมลงไร้ปีกที่มีขนาด 1-2 มม. พบได้บ่อยในเด็กวัยเรียน โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง เหาจะคอยดูดเลือดกินเป็นอาหาร ในน้ำลายของเหามีสารที่ระคายผิวหนังได้ ทำให้เกิดตุ่มคันตรงรอยกัด โดยที่เหาเกิดจากเชื้อปาราสิต

24 พฤษภาคม 2557

การดูแลรักษาผู้ป่วยลมพิษ

การดูแลรักษาผู้ป่วยลมพิษ ต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของลมพิษ ได้แก่ อาหารทะเล, อาหารหมักดอง, อาหารที่มียากันบูด, อาหารกระป๋อง, ถั่ว, เนื้อสัตว์ เช่น ไก่ หมู เพราะอาจมียาปฏิชีวนะตกค้างอยู่ในเนื้อ นอกจากนี้ผักผลไม้ที่รับประทานควรแช่น้ำและล้างให้สะอาด

24 พฤษภาคม 2557

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ