สุขภาพทั่วไป :: ปัญหาสุขภาพทางเพศ

ต่อมลูกหมากโต : อาการ

ต่อมลูกหมากโตเป็นปัญหาของผู้ชายที่มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในวัย 60 ปี และเชื่อกันว่าไม่มีทางป้องกันได้ ต่อมลูกหมากปกติจะมีขนาดเท่าลูกเกาลัด เป็นอวัยวะในระบบสืบพันธ์เพศชาย อยู่บริเวณรอบท่อปัสสาวะส่วนต้นที่เริ่มออกจากกระเพาะปัสสาวะ

7 มีนาคม 2557

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ