สุขภาพตามวัย :: วัยเด็ก

ก่อนจะเริ่มเป็นหนุ่ม

การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โนมเพศในร่างกาย ในช่วงต่อระหว่างเด็กมาเป็นวัยรุ่น จะมีผลทำให้เกิดความชัดเจนของการแสดงออกทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง เสียงหรือลักษณะท่าทาง ในเด็กผู้ชายจะเริ่มเมื่ออายุ 12-13 ปีเป็นต้นไป

24 พฤษภาคม 2557

ความรักความใคร่ ใส่ใจให้ดี

วัยรุ่นในระยะเริ่มต้นอาจมีเพื่อนเฉพาะเพศเดียวกัน ต่อมาจะเริ่มสนใจเพศตรงข้าม และมีโอกาสนิทสนมพัฒนาขึ้นไปเป็นรูปแบบของความรักขึ้นได้ ความรักนอกจากจะเป็นเรื่องของจิตใจแล้ว ความรักยังเกี่ยวข้องกับความต้องการทางร่างกาย คือความต้องการทางเพศ ซึ่งในหญิงและชายคิดและรู้สึกต่อเรื่องนี้ไม่เหมือนกัน

24 พฤษภาคม 2557

ก่อนจะเริ่มเป็นสาว

การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศในร่างกาย ในช่วงต่อระหว่างเด็กมาเป็นวัยรุ่น จะมีผลทำให้เกิดความชัดเจนของการแสดงออกทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง เสียง หรือลักษณะท่าทาง ในเด็กผู้หญิงจะเริ่มเมื่ออายุประมาณ 10 - 11 ปี เป็นต้นไป ซึ่งยังมีความแตกต่างกันในเวลาเริ่มต้นของแต่ละประเทศ มีการศึกษาวิจัยในประเทศไทยพบว่า ในอดีตเด็กผู้หญิงจะเริ่มแตกเนื้อสาว เมื่ออายุราว 13-14 ปี

24 พฤษภาคม 2557

ภาวะพร่องเอนไซม์ Glucose-6-phosphate Dehydrogenase (G-6-PD deficiency)

ภาวะพร่องเอนไซม์ Glucose-6-phosphate dehydrogenase หรือ G-6-PD (G-6-PD deficiency) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่มีการถ่อยทอดแบบยีนด้อยบนโครโมโซม X หรือ X-linked recessive ทำให้พบได้บ่อยในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ภาวะนี้พบได้ทั่วโลก

24 พฤษภาคม 2557

การขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศชาย

ในประเทศสหรัฐอเมริกาการขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศชายในปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่จะกระทำกันในทารกเพศชายหลังคลอดเป็นส่วนใหญ่ ในเมืองไทยค่อยๆ มีปริมาณการทำมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับผลดีของการทำคือ การลดภาวะการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

24 พฤษภาคม 2557

ประจำเดือนคืออะไร

ประจำเดือนคืออะไร ประจำเดือนคือ "เลือดดีในร่างกายที่ออกมาพร้อมกับเยื่อบุพื้นผิวโพรงมดลูก" การที่มีสีดำเพราะเลือดที่ออกมานั้นถูกกรด หรือสภาวะด่างในช่องคลอดทำปฏิกิริยา สีที่แดงก็เลยคล้ำหรือดำ เลือดประจำเดือนหมายถึง ความล้มเหลวในการเตรียมตัวเพื่อรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนที่จะเกิดจากการปฏิสนธิ เยื่อบุโพรงมดลูกเป็นเนื้อเยื่อที่มีต่อมสร้างสารอาหารเรียงตัวอยู่มากมาย

24 พฤษภาคม 2557

คุณเป็นแค่หวัดธรรมดาหรือโรคภูมิแพ้กันแน่

ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี เกือบทั่วทุกมุมโลกจะเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนอีกครั้ง ขณะที่อากาศในบ้านเราร้อนละอุที่อุณหภูมิ 34 – 38 องศาเซลเซียส แต่ที่เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา กับมีอุณหภูมิเพียง 1 องศาเซลเซียส

24 พฤษภาคม 2557

โรคภูมิแพ้

อุปกรณ์ในด้านการรักษา พัฒนามากขึ้น เพื่อลดความเจ็บปวด และความเสี่ยงจากการ "ผ่าตัด" โดยเฉพาะบริเวณเนื้อเยื่อที่สำคัญ ในโพรงจมูกที่อาจทำให้ไม่สามารถหายใจได้สะดวก อันเป็นอาการสำคัญของผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้

24 พฤษภาคม 2557

ทำไมต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเมื่อเป็น “ภูมิแพ้”

โรคภูมิแพ้ นับวันจะพบมากขึ้นเพราะสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม วิธีที่แพทย์ผู้รักษาโรคภูมิแพ้ทุกคน แนะนำแก่ผู้ที่เป็นหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ทุกคน แนะนำแก่ผู้ที่เป็นหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้

24 พฤษภาคม 2557

โรคตาแดง

โรคตาแดง จากเชื้อไวรัสเป็นโรคที่พบได้บ่อย มักพบผู้ติดเชื้อไวรัสตาแดงในฤดูฝน ระยะเวลาของโรคจะเป็นประมาณ 7-14 วัน ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อนอย่างอื่น การอักเสบเกิดขึ้นกับเยื่อบุตาที่คลุมหนังตาบนและล่าง รวมทั้งเยื่อบุตาที่คลุมตาขาว

24 พฤษภาคม 2557

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ