สุขภาพตามวัย :: ผู้หญิง

เทอร์มาร์จ

เทอร์มาร์จ เป็นวิทยาการในการนำมาใช้รักษาเพื่อลดริ้วรอย ยกกระชับผิวหน้า โดยปราศจากร่องรอยหรือบาดแผล ตลอดจนช่วยในการกระตุ้นและสร้างคอลลาเจนได้ผิวหนังจึงทำให้โครงสร้างของผิวดูแข็งแรง คุณสามารถมองหาและรับการบริการรักษาด้วยเครื่องเทอร์มาร์จได้จากคลินิกหรือโรงพยาบาลชั้นนำ ซึ่งพร้อมที่จะปรึกษาและการดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านผิวพรรณและความงามโดยเฉพาะ

24 พฤษภาคม 2557

การรักษาภาวะหลังหมดประจำเดือน

การรักษาภาวะหลังหมดประจำเดือน การรักษาภาวะหลังหมดประจำเดือน ช่วงการหมดระดูในหญิงไทยอยู่ระหว่าง 49-52 ปี เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของชีวิตช่วงหนึ่ง เนื่องจากรังไข่ที่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพศ เริ่มเสื่อมถอยในการทำหน้าที่ ทำให้ร่างกายขาดฮอร์โมนเพศ ทั้งเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน จะทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายทั้งทางสรีระทยา และทางจิตใจ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา หมายถึงมีการร่วงโรยของร่างกายให้เห็น และอาจจะมีอาการแทรกซ้อน เช่น อาการร้อนวูบวาบ เหงื่อออก ใจสั่น ปวดศรีษะมาก ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจที่พบได้บ่อยๆ

24 พฤษภาคม 2557

ภาวะหลังหมดประจำเดือน

ระยะเวลาที่การเจริญพันธุ์จะหมดไป พบการบางตัวของเยื่อบุช่องคลอด ทำให้เกิดการติดเชื้ออักเสบได้ง่าย มักเกิดอาการร้อนวูบวาบ เป็นๆ หายๆ มีเหงื่อออก ร้อนสลับหนาว จิตใจหดหู่ ปวดหัว ใจสั่น ซึมเศร้า และจะรู้สึกถึงอาการขี้ลืม เนื่องจากสมาธิจะลดลงอาการเหล่านี้จะแปรผันไปตามแต่ละบุคคลมากน้อยต่างกัน ในกรณีที่มีอาการมากจนรบกวนชีวิตประจำวัน ควรจะต้องปรึกษาแพทย์ ซึ่งการแก้ไขอาจจะโดยการใช้ฮอร์โมนทดแทนตามความเหมาะสม

24 พฤษภาคม 2557

โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)

โรคนี้ี่พบมากในผู้หญิงที่อยู่ในวัยมีประจำเดือน มีการตั้งข้อสมมุติฐาน ถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรค เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ไว้หลากหลาย ทฤษฏีแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้แน่ชัด อวัยวะที่พบส่วนใหญ่อยู่ใน บริเวณอุ้งเชิงกราน รังไข่ ท่อนำไข่ ผนังอุ้งเชิงกราน ผิวมดลูกและปากมดลูก แต่บางกรณียังเกิดได้กับอวัยะวะอื่น เช่น เยื่อกั้นระหว่างช่องคลอดกับทวารหนัก ผนังลำไส้ เยื่อบุกระเพาะปัสสาวะ แผลผ่าตัดบริเวณหน้าท้อง สมอง กระดูก สันหลัง ปอด เป็นต้น

24 พฤษภาคม 2557

นวัตกรรมใหม่ของการตรวจมะเร็งปากมดลูก

HPV (Human Papilloma Virus) เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่พบได้ในคนทั่วไป มีข้อเท็จจริงว่า ประมาณ 8 ใน 10 คน มีโอกาสได้รับเชื้อนี้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต ปัจจุบันพบว่า มีไวรัส HPV 13 สายพันธ์ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก (High-risk HPV)

24 พฤษภาคม 2557

ประจำเดือนคืออะไร

ประจำเดือนคืออะไร ประจำเดือนคือ "เลือดดีในร่างกายที่ออกมาพร้อมกับเยื่อบุพื้นผิวโพรงมดลูก" การที่มีสีดำเพราะเลือดที่ออกมานั้นถูกกรด หรือสภาวะด่างในช่องคลอดทำปฏิกิริยา สีที่แดงก็เลยคล้ำหรือดำ เลือดประจำเดือนหมายถึง ความล้มเหลวในการเตรียมตัวเพื่อรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนที่จะเกิดจากการปฏิสนธิ เยื่อบุโพรงมดลูกเป็นเนื้อเยื่อที่มีต่อมสร้างสารอาหารเรียงตัวอยู่มากมาย

24 พฤษภาคม 2557

ภาวะใกล้หมดประจำเดือน

วัยหมดประจำเดือนของสตรีไทยโดยเฉลี่ยอยู่ที่อายุประมาณ 49 - 52 ปี ภาวะหมดระดูในสตรีจะสอดคล้องกับมารดาถ้ามารดาหมดช้าบุตรก็จะหมดช้าตามไปด้วย แต่ 1 - 2 ปีก่อนที่รังไข่จะหยุดทำงานอันเป็นสภาวะหมดระดูนั้น รังไข่เริ่มจะทำงานไม่สม่ำเสมอ จะทำให้การมีระดูจะเริ่มผิดปกติ เช่น การขาดหายของรอบระดู การมีระดูเลื่อน ระยะเวลาอาจจะสั้นเข้า เลือดระดูมีระบบผิดปกติ ส่วนใหญ่จะมีปริมาณลดน้อยลงในช่วงดังกล่าวนี้ จะมีอาการร้อนวูบวาบตามร่างกาย

24 พฤษภาคม 2557

การคุมกำเนิดวิธีธรรมชาติ

การคุมกำเนิดวิธีธรรมชาติ หมายถึงการคุมกำเนิดโดยไม่ต้องอาศัยสารเคมีหรือ วัสดุอุปกรณ์ใดในการคุมกำเนิด วิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัย และมีผลแทรกซ้อนน้อยที่สุดวิธีที่ใช้ คือ การนับวันปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์

24 พฤษภาคม 2557

บิ๊กอาย (Big Eyes)

บิ๊กอาย เป็นคอนแทคเลนส์ชนิด bifocal เลนส์แบ่งออกเป็นสองครึ่งหนึ่ง ส่วนบนและส่วนอื่นๆ จะต่ำกว่า และบางครั้งก็สามารถอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลาง เลนส์หนึ่งในส่วนภายในและส่วนนอกที่ต้องการเลนส์ คอนแทคเลนส์บิ๊กอายจะอ่อน

24 พฤษภาคม 2557

สาวงามกับความอ้วน

ประเด็นนำเสนอ 3 หัวเรื่อง ผู้หญิงไทยกับความอ้วน ตัวชี้บ่งความอ้วนสำหรับคนไทย และแนวทางแก้ปัญหาความอ้วน ข้อเสนอของบทความ “ขอบพรมแดนกันอ้วน” ที่เราไม่ควรก้าวล่วงไปเกินกว่านี้

24 พฤษภาคม 2557

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ