สุขภาพตามระบบ :: แผล และ การบาดเจ็บ

การดูแลสุขภาพเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประสาทรับความรู้สึกจะทำงานได้ไม่ดีนักโดยเฉพาะการรับรู้ความรู้สึกเกี่ยวกับความเจ็บปวด การถูกกดทับหรือความเย็นความร้อน ความเสื่อมนี้จะค่อยเป็นค่อยไปจนผู้ป่วยอาจไม่ได้สังเกต ในผู้ป่วยบางรายอาจรู้สึกมีอาการชา ปวดแสบ ปวดร้อน หรือเจ็บ

7 มีนาคม 2557

การบำบัดด้วยออกซิเจนความกดดันสูง

Hyperbaric Oxygen Therapy เรียกโดยย่อว่า HBO การเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ หลายชนิด และการบาดเจ็บ อาจทำให้เนื้อเยื่อขาดออกซิเจน หรือที่เรียกว่า การพร่องออกซิเจน (Hypoxia) อันเป็นอันตราย และจำเป็นต้องแก้ไข

7 มีนาคม 2557

เด็กถูกทำร้าย

เด็กถูกทำร้าย หรือถูกทารุณกรรม หมายถึงการที่เด็กได้รับความทุกข์ทรมาน ทั้งร่างกายและจิตใจโดยพ่อแม่ หรือผู้ปกครองเด็กเป็นผู้กระทำ สาเหดุมักเกิดจาก 3 กลุ่มใหญ่

6 มีนาคม 2557

การเก็บข้อมูลการบาดเจ็บในกีฬาฟุตบอล

ฟีฟ่า และ เอเอฟซี ได้มีนโยบายในการดูแลนักกีฬาฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการที่ฟีฟ่า และหรือ เอเอฟซี เป็นผู้จัดการแข่งขันให้มีความปลอดภัยในเกมส์การแข่งขัน โดยพยายามที่ได้ปรับเปลี่ยน กฏ กติกา ไปหลายอย่างแล้ว

6 มีนาคม 2557

การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ

การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีปัจจัยหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยที่ปัจจัยด้านความพร้อมของผู้ขับขี่เป็นปัจจัยประการสำคัญนอกเหนือจาก ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม

1 มีนาคม 2557

การบาดเจ็บในนักกีฬาฟุตบอล

บทความวันนี้ผมมีข้อมูลการบาดจ็บของนักฟุตบอลชายในวัยต่างๆ กัน และในระดับฝีเท้าต่างๆ กัน ที่ได้รวบรวมไว้ในหนังสือวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟุตบอลของฟีฟ่าเอาไว้โดยเปรียบเทียบชั่วโมงการฝึกซ้อมและการแข่งขันไว้ด้วย

28 กุมภาพันธ์ 2557

เหตุการณ์วุ่นวายในสนามฟุตบอล

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา โดยท่านส.ว.วรวุฒิ โรจนพานิช ประธานฯ ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา เรื่อง “การศึกษา และค้นหาปัญหา และสาเหตุการก่อความรุนแรงของแฟนบอล เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทในสนามฟุตบอล”

25 กุมภาพันธ์ 2557

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ