สุขภาพตามระบบ :: แผล และ การบาดเจ็บ

เด็กและความปลอดภัยในรถ

ในปัจจุบันนี้ รถยนต์ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกครอบครัว ไม่ว่าในเขตกทม. ปริมณฑลหรือต่างจังหวัด เพราะระบบขนส่งมวลชนที่ให้บริการประชาชนได้อย่างดียังมีไม่พอเพียง ดังนั้นแต่ละบ้านก็จะมีรถยนต์ไว้ใช้สอยเพื่อความสะดวกสบาย และสิ่งที่ตามมาอย่างแน่นอน ก็คือ การที่เด็ก ๆ ที่อยู่ตามบ้านที่มีรถยนต์ได้รับอันตรายที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ ดังนี้

22 พฤษภาคม 2557

กรณีบาดเจ็บของเวย์น รูนีย์

กรณีบาดเจ็บของเวย์น รูนีย์ ถ้าใครที่อยู่ในแวดวงของกีฬา โดยเฉพาะฟุตบอลแล้วไม่ได้เห็นว่าข่าวการบาดเจ็ของ เวย์น รูนีย์ ในหน้าหนังสือพิมพ์ หรือ ไม่ได้ดูรายการช่วงข่าวกีฬาของทีวีทุกช่อง ที่จะต้องรายงานผล

22 พฤษภาคม 2557

การดูแลรักษาแผลลูกน้อย

การดูแลรักษาแผลลูกน้อย การดูแลรักษาบาดแผล

21 พฤษภาคม 2557

ภาวะฉุกเฉินในเด็ก

ควรรีบนำเด็กไปยังห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเมื่อเด็กมีอาการ

5 พฤษภาคม 2557

หนีให้ไกล บาดเจ็บจากฟิตเนส

แม้ว่าการเล่นฟิตเนสจะทำให้คุณมีกล้ามเนื้อ และรูปร่างที่สมส่วนก็ตาม ทว่าในทางกลับกันหากคุณหักโหมเกินไป หรือเล่นฟิตเนสแบบไม่ระมัดระวังตัว จะส่งผลให้กล้ามของคุณได้รับบาดเจ็บได้เช่นกัน

5 พฤษภาคม 2557

สงสัยกระดูกหัก

กระดูกของคนเราค่อนข้างแข็ง เพราะเป็นโครงของร่างกาย ดังนั้น กระดูกจะหักได้ต้องมีแรงมากระทำค่อนข้างรุนแรง ยกเว้นในกระดูกของคนสูงอายุ กระดูกจะบางลง แข็งแรงน้อยลง จะหักง่ายแม้มีแรงมากระทำไม่แรงก็ตาม

5 พฤษภาคม 2557

อาการบาดเจ็บจากการเล่นกอล์ฟ

กีฬากอล์ฟนั้น ก็อาจสามารถทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้เหมือนกีฬาประเภทอื่นเช่นกัน

11 มีนาคม 2557

ยาเม็ดคุมกำเนิด

เป็นยาที่กินเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ คือ โปรเจสโตเจนหรือโปรเจสติน ที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนโปรเจสโตโรนตามธรรมชาติ กับฮอร์โมนสังเคราะห์เอสโตรเจน

8 มีนาคม 2557

บาดแผลไฟลวก

ปัญหาจากบาดแผลไฟลวกเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยจากอุบัติเหตุ การดูแลรักษาประกอบด้วยหลักการที่สำคัญหลายประการ ในการประเมินความรุนแรงของบาดแผลไฟลวก จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

7 มีนาคม 2557

ทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคแผลเรื้อรังจากเบาหวาน

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เป็นเบาหวานที่ถูกตัดขา 40,000 คนต่อปี ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดขา รักษาและดูแลแผลในโรงพยาบาลสำหรับผู้เป็นเบาหวาน และมีแผลที่เท้าซึ่งจำเป็นต้องตัดขา จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1 ล้านบาท

7 มีนาคม 2557

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ