สุขภาพตามระบบ :: พันธุกรรม และความผิดปกติแต่กำเนิด

แนะพ่อแม่ตรวจก่อนมีลูกลดเสี่ยงลูกป่วย

"เชื้อสายคนไทยเราถือว่ามีภาวะแฝงของธาลัสซีเมียสูงมาก เมื่อเทียบกับประชากรโลกในภูมิภาคต่างๆ โดยจากการสำรวจและประเมิน คนไทยเรามีภาวะแฝงธาลัสซีเมียชนิดต่างๆ อยู่ประมาณ 1 ใน 3 ของพลเมืองทั้งประเทศ หรือประมาณ 20 ล้านคน"

7 มีนาคม 2557

เบาหวานกับจีโนมสแกน

รายงานการศึกษาจาก Joslin Diabetes Center และ Harvard Medical School ค้นพบตำแหน่งบนโครโมโซม และยีนที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเข้าใจผิดคิดว่าเบต้าเซลล์ของตับอ่อนเป็นสิ่งแปลกปลอม จึงเกิดการทำลายเบต้าเซลล์

7 มีนาคม 2557

การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา

การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา หรือที่เรียกว่า DNA paternity testing เป็น เทคนิคการตรวจดีเอ็นเอ ชนิดหนึ่ง ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน จุดประสงค์หลักเพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อ-ลูก ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น และต้องการหลักฐานทางพันธุกรรมเข้ามาพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดา อาศัยหลักการที่ว่า ดีเอ็นเอซึ่งเป็นสารพันธุกรรมของลูก ครึ่งหนึ่งจะมาจากพ่อ และอีกครึ่งหนึ่งมาจากแม่

6 มีนาคม 2557

โรค/กลุ่มอาการครูซอง Crouzon syndrome

(usually pronounced "krooz-on") เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า craniofacial dysostosis ภาษาไทยเรียกว่าโรคกะโหลกปิดก่อนเวลาอันควร เป็นโรคพันธุกรรมที่พบได้น้อยศัลยแพทย์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ Dr. Crouzon ได้บันทึกไว้ในวารสารทางการแพทย์

6 มีนาคม 2557
  • 1
  • 2

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ