สุขภาพตามระบบ :: ช่องปากและฟัน

แผลร้อนใน

อาการเจ็บปาก ปากเปื่อยเป็นแผล เป็นสิ่งที่พบได้บ่อยทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ สาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด ก็คือ แผลแอฟทัส (aphthous ulcer) หรือเรียกตามภาษาชาวบ้านว่า “แผลร้อนใน” นั่นเอง แผลแอฟทัสหรือแผลร้อนในเป็นโรคที่เกิดกับคนเราเกือบทุกคน พบมากในวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว และพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โรคนี้เป็นเฉพาะตัว ไม่ติดต่อแพร่กระจายโรคให้ผู้อื่น

7 มีนาคม 2557

โรคเหงือกอักเสบ

โรคเหงือกอักเสบเป็นปฏิกิริยาที่ร่างกายตอบสนองต่อเชื้อโรคที่สะสมรอบๆ ตัวฟัน พบว่าเกือบทุกคนจะเป็นโรคเหงือกอักเสบ อาจมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป โดยปกติเหงือกจะทำหน้าที่ห่อหุ้ม และป้องกันอันตรายให้แก่กระดูกและฟัน โดยมีเอ็นยึดกับรากฟันเอาไว้ ขอบเหงือกที่บริเวณคอฟันจะมีลักษณะบาง ผิวเรียบ ไม่ยึดกับตัวฟัน ทำให้เกิดเป็นร่องเหงือกลึกประมาณ 2-4 มิลลิเมตร ส่วนของเหงือกที่อยู่ต่ำลงมาจะยึดกับกระดูกเบ้าฟัน ส่วนของเหงือกยึดนี้มีความแข็งแรงกว่าเหงือกที่อยู่บริเวณขอบเหงือก และถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามีลักษณะขรุขระเล็กน้อย ไม่เรียบเหมือนขอบเหงือก ประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของฟันขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของตัวฟันและอวัยวะที่อยู่รอบๆ

7 มีนาคม 2557

ฟ.ฟัน ทั้งชีวิต! Whole life under dental involvement

นั่งทบทวนอยู่นาน เรื่องฟันหรือเรื่องทันตกรรมมีหลายร้อยเรื่องมากที่สามารถหยิบยกเอามาแลกเปลี่ยนกับคุณผู้อ่านได้ ผมลองนึกถึงเรื่องต่างๆ จนสามารถนำมาขมวดเป็นตอนแรกได้ว่า จริงๆ แล้ว “ฟัน” เกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เกิดจนตาย “ฟัน”มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่มีฟันอาจไม่ทำให้ถึงตาย แต่ถ้าไม่มีฟันจะทำให้ชีวิตคุณขาดชีวาไม่มีความสุขได้เลยละครับ มาเริ่มต้น ฟ.ฟัน ตอนแรกของเรากันเลยดีกว่า....

7 มีนาคม 2557

การป้องกันโรคเหงือกและฟัน

โรคในช่องปากที่ทำให้เราสูญเสียฟันไปก่อนกำหนด คือโรคเหงือกและฟันผุ แต่โรคเหล่านี้สามารถป้องกันได้ วิธีการที่ดีที่สุดคือ การแปรงฟันและการทำความสะอาดซอกฟัน การแปรงฟันที่จะกำจัดเศษอาหารและคราบจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคในช่องปากได้นั้น

7 มีนาคม 2557

การเอ๊กซเรย์ฟัน

ในกรณีที่ทันตแพทย์ ไม่อาจมองเห็นพยาธิสภาพบริเวณปลายรากฟัน หรือรอยผุบริเวณด้านประชิดของฟัน หรือกระดูกรองรับฟันและขากรรไกร ทันตแพทย์จำเป็นต้องใช้ภาพรังสี หรือที่เราคุ้นเคยกันว่าภาพเอ๊กซเรย์ ซึ่งมี 2 ชนิด คือชนิดที่ถ่ายภาพรังสีในปาก มักจะเป็นฟิล์มเล็กๆ

7 มีนาคม 2557

การรักษาคลองรากฟัน

ทำไมจึงปวดฟัน อาการปวดฟันมักพบในฟันที่ผุลึกมาก จนทะลุถึงโพรงประสาทฟัน หรือฟันที่แตกร้าวจนถึงโพรงประสาทฟัน

7 มีนาคม 2557

การผ่าตัดขากรรไกร

การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของขากรรไกร เรียกว่า Orthognatic Surgery เป็นการผ่าตัดเพื่อปรับตำแหน่งของขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน เพื่อช่วยแก้ไขและปรับปรุงโครงหน้าที่ปกติ รวมถึงการแก้ปัญหาการสบฟันให้มีความถูกต้องและเหมาะสม

7 มีนาคม 2557

การดูแลฟันปลอม

ฟันปลอมมักจะทำด้วยพลาสติกเป็นโครงโลหะหล่อ ซึ่งมีส่วนที่เป็นพลาสติกร่วมด้วย ทันตแพทย์จะออกแบบฟันปลอมเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปบางส่วน

7 มีนาคม 2557

การถอนฟัน

มีเหตุผลที่เหมาะสมบางอย่างที่ต้องมีการถอนฟัน การที่มีฟันผุ หรือแตกหักมากจนไม่สามารถทำการรักษาด้วยการรักษารากฟัน หรือครอบฟันได้ ฟันที่มีการเรียงตัวเบียดซ้อนกัน หรือขัดขวางการกัดสบฟัน ฟันที่โยกจากโรคปริทันต์อักเสบ (รำมะนาด)

7 มีนาคม 2557

เมื่อลูกพูดช้าจะทราบได้อย่างไรว่าลูกปากหนักหรือไม่ ?

คุณพ่อคุณแม่หลายๆ คน ที่มีลูกพูดช้า ในขณะที่เด็กคนอื่นที่อายุใกล้เคียงหรือเท่ากับลูกพูดไปได้มากแล้ว หรือเปรียบเทียบกับพี่ของเขาที่พูดได้แล้วเมื่ออายุเท่ากัน พ่อแม่เมื่อประสบกับปัญหานี้ มักจะปรึกษาเพื่อน

6 มีนาคม 2557

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ