สุขภาพตามระบบ :: การมองเห็น และตา

การรักษาสายตายาวสูงอายุแบบ Monovision

การมองใกล้ ต้องอาศัยความยืดหยุ่นของเลนส์แก้วตา เรียกว่า accommodation ในเด็ก ความยืดหยุ่นนี้มีสูงมาก เด็กจึงสามารถมองใกล้ได้ชัดเจนถึง 10 เซนติเมตรห่างจากดวงตา เมื่ออายุเพิ่มขึ้น เลนส์จะเริ่มเสื่อม ความยืดหยุ่นไป ทำให้เราไม่สามารถใช้สายตาใกล้ได้ดีเท่าเดิม เรียกว่า สายตาสูงอายุ หรือ Presbyopia

7 มีนาคม 2557

ทีวี..อันตรายใกล้ตัวลูกรัก ตอนที่ 1

ผมได้พบเด็กจำนวนมาก ซึ่งคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาปรึกษาด้วยเรื่องพูดช้า พัฒนาการทางภาษาช้า ไม่ค่อยทำตามสั่ง บางคนอายุ 2 -3 ขวบ แล้วแต่ยังไม่พูด หรือพูดได้เป็นคำเดี่ยวๆ นานๆ พูดครั้ง

6 มีนาคม 2557

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ