สุขภาพตามระบบ :: การมองเห็น และตา

การวัดสายตาประกอบแว่น

เปรียบเทียบกับคนอื่น เช่น การนั่งดูโทรทัศน์ คนอื่นนั่งดูห่างจอทีวีเท่ากันกับตัวเรา เขามองเห็นชัดแต่เราเห็นไม่ชัด ต้องเลื่อนเข้าหรือถอยออกจึงจะเห็นชัด

7 มีนาคม 2557

โรคริดสีดวงตา (trachoma)

โรคริดสีดวงตา (trachoma) เป็นโรคตาอักเสบเรื้อรังที่พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่พบมากในเด็กวัยก่อนเรียนที่ชอบเล่นสกปรกทั้งวัน คำว่าริดสีดวงตา โดยทั่วไปหมายถึง อาการเคืองตา คันตาเรื้อรัง

7 มีนาคม 2557

โรคจอประสาทตาที่พบบ่อย

จอประสาทตาเป็นรู จอประสาทตาเป็นชั้นบาง ๆ อยู่ในสุดของผนังลูกตาสัมพันธ์กับแสงช่วยในการมองเห็น เมื่อเกิดรูฉีกขาดที่จอประสาทตาชั้นของจอประสาทตาจะแยกออกจากกัน ทำให้เกิดจอประสาทตาลอกหลุดเป็นสาเหตุให้ตาบอดได้

7 มีนาคม 2557

เทคโนโลยี adaptive optics

บรรดานักดาราศาสตร์ต้องใช้เวลานับสิบปี กว่าจะพัฒนาเครื่องมือแต่ละชิ้นขึ้นมาช่วยพินิจพิเคราะห์ดวงดาวแต่ละดวงได้อย่างละเอียด และความสำเร็จดังกล่าวกำลังถูกนำมาประยุกต์ใช้ร่วมในกระบวนการทางการแพทย์โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตา

7 มีนาคม 2557

การฝึกกล้ามเนื้อตาด้วยตนเอง

เมื่อท่านทราบว่ากำลังมีอาการกล้ามเนื้อตาล้า หรือกล้ามเนื้อตาอ่อนกำลัง (Convergence Insufficiency) ท่านสามารถทำให้กล้ามเนื้อตาเข้าสู่สภาพปกติ หรือทำให้อาการปวดตา ไม่สบายตาหายไปด้วยตนเอง โดยวิธีง่าย ๆ ดังนี้

7 มีนาคม 2557

หลีกเลี่ยงดวงตาแห้ง

น้ำตา คือ สิ่งที่สำคัญในการช่วยหล่อเลี้ยงดวงตาของเรา และยังช่วยชะล้างสิ่งสกปรกที่เข้าไปยังดวงตาของเรา และช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียด้วย แล้วเมื่อไหร่ที่ดวงตาของเราแห้ง จะทำให้ชั้นน้ำตา (Tear Film)

7 มีนาคม 2557

ดูเหมือนตาเหล่

เด็กบางครั้งมองแล้วดูเหมือนตาเหล่ เป็นเพราะช่วงที่เด็กทารกยังเล็กมาก จมูกยังไม่มีดั้ง จมูกจะแบนกว้าง เมื่อทารกโตขึ้นเริ่มมีสันจมูกโด่งขึ้น หนังตาเริ่มเป็นสองชั้นขึ้น ลักษณะการเห็นที่ดูเหมือนตาเหล่ก็จะหายไป

7 มีนาคม 2557

เบาหวานขึ้นตา

ความผิดปกติของตาเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวาน โดยชั้นจอประสาทในลูกตามีการเสื่อม ทำให้เกิดอาการตามัว หรือตาบอดได้ ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสตาบอดสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นเบาหวาน ถึง 25 เท่า

7 มีนาคม 2557

เบาหวานกับต้อกระจก

โรคต้อกระจก ส่วนใหญ่พบในผู้สูงอายุ และเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของโรคเบาหวานแม้ว่าต้อกระจกไม่ใช่โรคทางพันธุกรรมโดยตรง แต่ปัจจุบันพบว่า มีปัจจัยทางพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง

7 มีนาคม 2557

โรคตาแดง ภัยใกล้ตัว

เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุตา จากการติดเชื้อไวรัส เป็นกลุ่มอาดิโนไวรัส ส่วนใหญ่จะติดต่อโดยตรงจากการสัมผัสน้ำตาของผู้ป่วย ที่ติดมากับนิ้วมือ และแพร่จากนิ้วมือมาติดที่ตาโดยตรง ไม่ติดต่อทางการสบสายตา ทางอากาศ

7 มีนาคม 2557

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ