สุขภาพตามระบบ :: การมองเห็น และตา

สายตายาว

นั้น ยิ่งอยู่ใกล้ตาเรามากเท่าใด ภาพที่จะเกิดขึ้นก็จะยิ่งตกลงหลังจอตาไกลมากออกไปอีกเท่านั้น จะทำให้มองสิ่งที่อยู่ใกล้ไม่ชัด เพราะฉะนั้น บุคคลพวกนี้ถ้าสังเกตตัวเองมักพบว่า ถ้ามองอะไรก็ตามที่อยู่ไกลๆ ออกไป

24 พฤษภาคม 2557

โรคตาแดงจากเชื้อไวรัส

"โรคตาแดง" ในความหมายโดยทั่วไปคือ อาการที่เยื่อบุตาขาวเปลี่ยนเป็นสีแดง ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของเส้นเลือดใต้เยื่อบุตา (conjunctiva) เนื่องจากการอักเสบ โรคตาแดงอาจจะเป็น แบบเฉียบพลัน หรือแบบเรื้อรัง โรคตาแดงนี้สามารถพบได้ตลอดปี

24 พฤษภาคม 2557

รู้ทันโรคต้อกระจก

อาการตามัวในผู้สูงอายุดูจะเป็นเรื่องปกติธรรมดา จนหลายๆ คนไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งนี้เท่าใดนัก เพราะคิดไปว่า “แก่แล้ว หูตาก็ฝ้าฟางเป็นธรรมดา” แต่ในความเป็นจริงแล้ววิทยาการทางการแพทย์ในปัจจุบันสามารถช่วยรักษาอาการตามัวในผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้ ดังนั้น อย่าได้นิ่งนอนใจ ถ้าคุณหรือญาติผู้ใหญ่ของคุณตามัวลง

24 พฤษภาคม 2557

การผ่าตัดต้อกระจก

เมื่อได้รับการวินิจฉัยจากจักษุแพทย์ว่าเป็นต้อกระจก ทางที่ดีที่สุดท่านควรทำตามคำแนะนำของแพทย์ในการปฏิบัติตัวเองต่อไปเพื่อดูแลดวงตา หรือถนอมดวงตาให้ใช้งานได้ต่อไป เพราะถ้าท่านเป็นต้อกระจก

24 พฤษภาคม 2557

โรคตาแดง

โรคตาแดง จากเชื้อไวรัสเป็นโรคที่พบได้บ่อย มักพบผู้ติดเชื้อไวรัสตาแดงในฤดูฝน ระยะเวลาของโรคจะเป็นประมาณ 7-14 วัน ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อนอย่างอื่น การอักเสบเกิดขึ้นกับเยื่อบุตาที่คลุมหนังตาบนและล่าง รวมทั้งเยื่อบุตาที่คลุมตาขาว

24 พฤษภาคม 2557

การตรวจตาโดยจักษุแพทย์

ตาของคนเราถือกำเนิดมาจากสมองเป็นส่วนใหญ่ จึงมีลักษณะเป็นเซลล์ของสมองด้วย เมื่อมีสาเหตุอันใดที่รุนแรง ก็มักจะตายไปเลยส่วนที่มาแทนที่จะเป็นพังผืด ซึ่งไม่สามารถทำหน้าที่ได้ ฉะนั้นเมื่อเสียไปแล้วจึงยากที่จะแก้ไขให้กลับมาดีได้

24 พฤษภาคม 2557

การใช้เลเซอร์รักษาโรคตา

เลเซอร์เป็นพลังงานแสงชนิดหนึ่งที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์ขึ้น และประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ทั่วๆไป การใช้เลเซอร์รักษาโรคทางตานั้น สมควรที่จักษุแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าผู้ป่วยรายใดหรือโรคชนิดใดที่ควรรับการรักษาด้วยเลเซอร์

24 พฤษภาคม 2557

ต้อกระจก

ต้อกระจกคือ สภาวะของแก้วตา หรือเลนส์ในลูกตา ไม่ใสเหมือนเดิม อาจจะขุ่นมัว มีผลทำให้มองเห็นได้ไม่ชัดเจน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเสื่อมสภาพตามวัย นอกจากนี้อาจมีสาเหตุมาจากการกระทบกระแทก การได้รับอุบัติเหตุที่บริเวณตา หรือมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ และมีผลมาที่บริเวณตา เช่น เบาหวาน เป็นต้น

24 พฤษภาคม 2557

ต้อหิน

คือ ภาวะความดันลูกตาสูง ทำให้ขั้วประสาทตาเสื่อม เนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยง มักพบในคนอายุ 40-60 ปี ต้อหินอันตรายกว่าต้อกระจก ต้อลม ต้อเนื้อที่ประสาทตาจะเสื่อมไปเรื่อย ๆ ส่วนที่เสียไปแล้วไม่สามารถทำการรักษาให้ดีเหมือนเดิมได้ ถ้าไม่รักษาทำให้ตาบอดได้

24 พฤษภาคม 2557

ต้อเนื้อ

ต้อลมเกิดจากการระคายเคือง จากฝุ่นละออง สายลม แสงแดด มีผลให้เยื่อตาบริเวณนั้นหนาตัวขึ้น เส้นเลือดก็ขยายตัวมากขึ้น เมื่อถูกระคายเคืองนานเข้าเรื่อยๆ ต้อลมก็จะกลายไปเป็นต้อเนื้อ

24 พฤษภาคม 2557

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ