สุขภาพตามระบบ :: การตั้งครรภ์ และ การสืบพันธุ์

การใส่ห่วง คุมกำเนิด

ต้นกำเนิดของการใส่ห่วง มีมาตั้งแต่สมัยอียิปโบราณแล้ว โดยการใส่หินหรือโลหะเฉื่อยเข้าไปในโพรงมดลูกอูฐเพื่อป้องกันการตั้งท้อง ปัจจุบันห่วงอนามัยได้พัฒนาไปมาก จนปลอดภัยต่อผู้ใช้และมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ในโพรงมดลูกได้ดี

24 พฤษภาคม 2557

การฉีดยาคุมกำเนิด

การฉีดยาคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิดสำหรับสุภาพสตรียังคงเป็นที่นิยมอยู่พอสมควร สุภาพสตรีบางท่านชอบที่ในหนึ่งปี ต้องไปรับการฉีดยาคุมกำเนิดเพียง 4 ครั้งเท่านั้น เพราะยาฉีดที่ใช้กันอยู่ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน จะสามารถคุมกำเนิดอยู่ได้นานประมาณ 3 เดือน

24 พฤษภาคม 2557

การแก้หมันชาย

การทำหมันชายโดยการทำผ่าตัดและผูกท่อนำสเปอร์มเอาไว้ แม้จะถือว่าเป็นการทำหมันอย่างถาวรก็ตาม แต่ถ้าท่านเกิดเปลี่ยนใจและต้องการมีบุตรอีก ก็สามารถกระทำได้ โดยการทำผ่าตัดที่เรียกว่า การแก้หมันชาย

24 พฤษภาคม 2557

ยาคุมกำเนิดในเพศชาย

วิวัฒนาการทางการแพทย์ทำให้เกิดยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก สำหรับการคุมกำเนิดในเพศชาย นอกเหนือจากการใช้ถุงยางอนามัย การใช้วิธีธรรมชาติการผ่าตัดทำหมัน

24 พฤษภาคม 2557

โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)

โรคนี้ี่พบมากในผู้หญิงที่อยู่ในวัยมีประจำเดือน มีการตั้งข้อสมมุติฐาน ถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรค เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ไว้หลากหลาย ทฤษฏีแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้แน่ชัด อวัยวะที่พบส่วนใหญ่อยู่ใน บริเวณอุ้งเชิงกราน รังไข่ ท่อนำไข่ ผนังอุ้งเชิงกราน ผิวมดลูกและปากมดลูก แต่บางกรณียังเกิดได้กับอวัยะวะอื่น เช่น เยื่อกั้นระหว่างช่องคลอดกับทวารหนัก ผนังลำไส้ เยื่อบุกระเพาะปัสสาวะ แผลผ่าตัดบริเวณหน้าท้อง สมอง กระดูก สันหลัง ปอด เป็นต้น

24 พฤษภาคม 2557

การทำหมันชาย

การทำหมันชายเป็นวิธีคุมกำเนิดอย่างหนึ่งที่นิยมทำกันมาขึ้นเรื่อยๆ จากความเชื่อผิดๆ ที่ว่าชายใดถ้าทำหมันแล้ว จะทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลง ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่ประการใด ในบางรายกลับบอกว่ามีสมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ้น

24 พฤษภาคม 2557

ประจำเดือนไม่มา

ประจำเดือนไม่มา หรือประจำเดือนขาด หมายถึงสภาวะที่เคยมีเลือดระดูมาปกติมาก่อน แล้วก็ขาดหายไป แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ สตรีโสด และสตรีที่แต่งงาน ในสตรีที่แต่งงานแล้ว สภาวะประจำเดือนไม่มา พบว่ามากกว่าสามในสี่มีสาเหตุจากการตั้งครรภ์ ดังนั้นถ้าเกิดขึ้นกับสตรีที่แต่งงานมีครอบครัวต้องนึกถึงการตั้งครรภ์ไว้ก่อน ไม่ว่าจะคุมกำเนิดหรือไม่ก็ตาม

24 พฤษภาคม 2557

ยาเม็ดคุมกำเนิด

การคุมกำเนิดในปัจจุบันมีมากมายหลายวิธีให้เลือกตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เช่น การใช้ยาคุมที่เป็นยาเม็ดคุมกำเนิดที่เป็นฮอร์โมน (หรือยาคุม) การใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งปัจจุบันมีทั้งของเพศชายและเพศ การใช้หมวกครอบปากมดลูก การใช้ฟองน้ำ การใช้ยาฆ่าเชื่ออสุจิ การใช้ฮอร์โมนแท่งฝังใต้ผิวหนัง หรือการคุมกำเนิดโดยวิธีธรรมชาติคือการนับวัน และการหลั่งนอกช่องคลอด ซึ่งวิธีการกำหนดข้างต้นเป็นวิธีที่เรียกว่า การคุมกำเนิดชั่วคราว คือถ้าหยุดคุมกำเนิดก็จะกลับมาตั้งครรภ์ได้ และอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่าการทำหมัน

24 พฤษภาคม 2557

การคุมกำเนิดวิธีธรรมชาติ

การคุมกำเนิดวิธีธรรมชาติ หมายถึงการคุมกำเนิดโดยไม่ต้องอาศัยสารเคมีหรือ วัสดุอุปกรณ์ใดในการคุมกำเนิด วิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัย และมีผลแทรกซ้อนน้อยที่สุดวิธีที่ใช้ คือ การนับวันปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์

24 พฤษภาคม 2557

การใช้ยาฆ่าเชื้ออสุจิ

ยาฆ่าเชื้ออสุจิเป็นการคุมกำเนิดชั่วคราววิธีหนึ่ง ยาชนิดนี้มีหลายรูปแบบทั้งแบบโฟม คือเป็นฟองครีม เช่น เยล เป็นน้ำยาเป็นแท่งสอดใส่ในช่องคลอด แต่ทุกชนิดต้องสอดใส่ในช่องคลอดก่อนมีการร่วมเพศ และจะต้องทิ้งไว้ 6-8 ชม.

24 พฤษภาคม 2557

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ