สุขภาพตามระบบ :: การตั้งครรภ์ และ การสืบพันธุ์

กิ๊ฟท์และเด็กหลอดแก้ว

คู่สมรสที่ได้รับการตรวจหาสาเหตุจนครบ และได้รับการรักษาตามสาเหตุ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มที่มีซีสต์ (cyst) หรือเนื้องอก มักได้รับการส่องกล้องผ่าตัด ส่วนกลุ่มที่ไม่ต้องผ่าตัดมักได้รับการรักษาด้วยวิธีคัดเชื้อฉีดเข้าโพรงมดลูก หรือ IUI

8 มีนาคม 2557

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยาก

ลองมาดูความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยาก

8 มีนาคม 2557

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยาก

จากการที่ปัจจุบัน ผู้คนโดยทั่วไปในชุมชนเมืองมักจะแต่งงานกันเมื่ออายุมากขึ้น ปัญหาการมีบุตรยาก จึงพบมากขึ้นตามลำดับ เนื่องจากฝ่ายหญิง หรือฝ่ายชาย ที่มีโรค หรือภาวะที่เป็นสาเหตุของการมีบุตรยาก

8 มีนาคม 2557

แพ้ท้องและวิธีการรักษา

อาการแพ้ท้อง คืออาการอยากทานอาหารในรูปแบบปกติ หรือแปลกๆ ในปริมาณหรือห้วงเวลาที่คลาดเคลื่อนจากสภาวะของคนปกติทั่วไป มักเกิดในช่วง3 เดือนแรก หรือเรียกว่าไตรมาสแรก ของการตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นท้องแรกหรือท้องหลังๆ ก็ตาม ไม่มีกฏตายตัวแน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล การแพ้ท้องเป็นสภาพที่ ผู้เป็นแม่พยายามสนองสารอาหาร ให้แก่ทารกในครรภ์ แต่ในบางกรณี สารอาหารหรือของที่ต้องการบริโภคก็ไม่มีคุณค่าทางอาหาร เช่น ดิน ขี้เถ้า หรือสารแปลกๆ ในกรณีที่ผู้ตั้ง

7 มีนาคม 2557

ขั้นตอนของการคลอด

3 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ และความสมหวังที่จะได้สมาชิกใหม่ของครอบครัว เปรียบเสมือนบันได 3 ขั้น แบ่งคร่าว ๆ เริ่มตั้งแต่เมื่อปากมดลูกเริ่มบางตัว และเริ่มขยาย จนปากมดลูกกว้างประมาณ 4 เซนติเมตร ช่วงระยะเวลานี้แปรผันแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน อาจจะเป็นวัน หรือเป็นสัปดาห์ การหดรัดตัวของมดลูกระยะนี้ยังไม่รุนแรงมาก เมื่อปากมดลูกขยายเลยผ่าน 4 เซนติเมตร

7 มีนาคม 2557

น้ำคร่ำหลุดเข้าไปในกระแสเลือด

มารดาที่เสียชีวิตจากการคลอด เนื่องจากน้ำคร่ำหลุดเข้าไปในกระแสเลือด และก่อให้เกิดการอุดตันในปอด เรียกว่า Amniotic Fluid Embolism (AFE) พบได้ 1 ต่อ 8,000-30,000 ของการตั้งครรภ์ โรคนี้จะมีอัตราการตายสูงมากถึงร้อยละ 80-90 โดยครึ่งหนึ่งเสียชีวิตภายในชั่วโมงแรกที่เกิดอาการ ผู้ที่รอดชีวิตมักเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่รุนแรง

7 มีนาคม 2557

น้ำคร่ำ

ทน้ำคร่ำหรือน้ำทูนหัว (Amniotic fluid) น้ำคร่ำหรือน้ำทูนหัว (Amniotic fluid) เป็นของเหลวที่พบในถุงซึ่งหุ้มรอบทารกในครรภ์ ถุงน้ำคร่ำเกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์

7 มีนาคม 2557

การคลอดก่อนกำหนด

.การคลอดที่เกิดขึ้นก่อนการตั้งครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ จัดเป็นการคลอดก่อนกำหนด ทารกในวัยขนาดดังกล่าวจะยังมีระบบการทำงานของระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะปอดที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ อันเป็นสาเหตุของการตายในทารกคลอดก่อนกำหนด คือระบบการหายใจล้มเหลว ดังนั้น แพทย์จึงพยายามที่จะชะลอการคลอดที่จะเกิดในช่วงดังกล่าวให้ยาวออกไป

7 มีนาคม 2557

การต่อหมัน (สตรี)

การทำหมันนั้นง่าย แต่การต่อหมันนั้นยุ่งยากใช้เวลามากกว่าการทำหมัน 5-10 เท่าตัว และจะประสพผลสำเร็จเพียง 70-80 เปอร์เซนต์ เท่านั้น ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและความยาวของท่อนำไข่ที่เหลืออยู่ให้ต่อ โดยทั่วไปเมื่อทำหมันจะทำการตัดท่อนำไข่ให้ขาดออกจากกันประมาณ 1-2 เซนติเมตร เมื่อมีผู้ต้องการจะทำการต่อหมัน แพทย์จะต้องตรวจสุขภาพทั้งของสามีและภรรยาทั้งคู่

7 มีนาคม 2557

การทำแท้ง

การทำแท้งคือการทำให้เกิดการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ ขณะที่ทารกยังไม่สามารถดำรงชีพภายนอกมดลูกได้ด้วยตัวเอง มีทั้งถูกกฏหมายและผิดกฏหมาย ในประเทศไทยการทำแท้งถือเป็นสิ่งผิดกฏหมาย ยกเว้นจะทำได้ก็ต่อเมื่อ การตั้งครรภ์นั้นจะก่ออันตรายต่อแม่ หรือลูกมีความพิการเท่านั้น การทำแท้งตามคลีนิคหมอเถื่อนอันตรายเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมักจะใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่เหมาะสม เพราะไม่สะอาด

7 มีนาคม 2557

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ