ข้อมูลสุขภาพ :: การทดสอบและหัตถการที่ค้นหาบ่อย

อัลตราซาวด์หญิงตั้งครรภ์

อัลตราซาวด์เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งใช้หลักการของคลื่นเสียง และการสะท้อนกลับของคลื่นเสียง จากอวัยวะในร่างกาย กลับมายังเครื่อง แล้วแปรสัญญาณเสียงสะท้อน เป็นภาพของอวัยวะต่างๆ เหมือนของจริง สามารถดูอวัยวะภายใน อีกทั้งเห็นภาพการเคลื่อนไหวขณะนั้นจริง เช่น การเคลื่อนไหวของหัวใจ การเคลื่อนไหวของเด็กในครรภ์ เป็นต้น ช่วยให้แพทย์สามารถแก้ปัญหา และติดตามผลการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำ เครื่องมือนี้ ไม่มีผลข้างเคียงหรืออันตรายต่อมนุษย์แม้แต่เด็กในครรภ์

9 มิถุนายน 2557

การทำหมันหลังคลอด

การทำหมันเป็นการคุมกำเนิดชนิดถาวรและได้ผลทันทีเมื่อท่อนำไข่ถูกทำให้อุดตันจากการทำหมัน โดยเฉพาะการทำหมันหลังคลอด มักจะทำทันทีหลังคลอดหรือในวันรุ่งขึ้น การทำหลังคลอดเป็นการทำที่สะดวก เพราะคุณแม่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลหลังคลอดอยู่แล้ว และเนื่องจากมดลูกยังมีขนาดใหญ่อยู่จะดับสะดือโดยประมาณ ทำให้การทำหมันเป็นไปได้ง่าย

24 พฤษภาคม 2557

การเจาะตรวจน้ำคร่ำ

การตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์มีหลายวิธีและการเจาะตรวจน้ำคร่ำถือเป็นการตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์อย่างหนึ่งที่นิยมทำกันมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอัตราเสี่ยงที่จะมีความผิดปกติของทารกในครรภ์ เช่น ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุมาก ตามปกติในน้ำคร่ำที่ห่อหุ้มตัวทารก จะมีเซลล์ของทารกหลุดลอกลอยแขวนอยู่

24 พฤษภาคม 2557

การเหนี่ยวนำการคลอด

การที่จะกระตุ้นให้เกิดการคลอด จะต้องมีข้อบ่งชี้ทั้งทางแม่ และทารกในครรภ์ ไม่ใช่ตามฤกษ์ยามตามที่เข้าใจกัน ข้อบ่งชี้ทางแม่ เช่น แม่เป็นพิษแห่งครรภ์ แม่มีความดันโลหิตสูง เป็นเบาหวาน มีการตั้งครรภ์เกินกำหนด และน้ำเดินก่อนกระบวนการคลอดจะเริ่ม ข้อบ่งชี้ทางด้านทารก เช่น ทารกที่มีความพิการ เป็นต้น

24 พฤษภาคม 2557

ประโยชน์ของการทำอัลตราซาวด์

การทำอัลตราซาวน์หรือการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง เป็นการตรวจดูเพื่อหาความผิดปกติของทารก ความพิการของอวัยวะต่างๆ ตลอดจนการติดตามดูการเจริญเติบโตของทารก กระบวนการตรวจค้อนข้างง่ายไม่ยุ่งยาก เพียงแต่ผู้ตั้งครรภ์นอนบนเตียงตรวจ แล้วแพทย์จะใช้น้ำยาทาบนบริเวณหน้าท้องที่จะตรวจ แล้วใช้หัวเครื่องมือเลื่อนไปมาบนส่วนของหน้าท้อง ถ้าตั้งครรภ์อ่อน ๆ ผู้เป็นแม่จะต้องกลั้นปัสสาวะเต็มกระเพาะปัสสาวะ เพื่อการตรวจจะได้ชัดเจน การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยังไม่พบว่ามีผลแทรกซ้อนต่อทารก ในผู้เป็นแม่ก็ไม่พบว่ามีผลแทรกซ้อนเช่นเดียวกัน

24 พฤษภาคม 2557

การตรวจสุขภาพในวัยต่าง ๆ

สำหรับหัวข้อเรื่องนี้เป็นขั้นตอนที่ 2 ของการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งจะเกี่ยวกับการตรวจปัสสาวะ ตรวจเลือด และการตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละวัยและแต่ละบุคคล ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ซักประวัติท่าน และแนะนำท่านว่าควรจะตรวจอะไรบ้าง

24 พฤษภาคม 2557

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ในปัจจุบัน การผ่าตัดมีความก้าวหน้า และพัฒนาด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ เป็นอย่างมากทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ดีขึ้น มีแผลผ่าตัดเล็กลงนอนโรงพยาบาลน้อย ใช้เวลาพักฟื้นน้อยลง สามารถกลับไปทำงานและใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น โดยแพทย์สอดกล้องผ่านผนังหน้าท้องเข้าไปในช่องท้อง ทำให้แพทย์สามารถตรวจวินิจฉัยโรค และดูอวัยวะในอุ้งเชิงกราน เช่น มดลูก ปีกมดลูก รวมทั้งสามารถทำผ่าตัดได้ในขณะเดียวกัน โดยเปิดแผลเล็กๆ 2-3 แผล ขนาด 0.5-1.0 เซนติเมตรเท่านั้น และสามารถทดแทนการผ่าตัดเปิดหน้าท้องแบบดั้งเดิมที่ต้องเปิดแผลกว่างได้เก็บทั้งหมด โดยเป็นที่นิยม และยอมรับในต่างประเทศ ทั้งยุโรป และสหรัฐอเมริกา

24 พฤษภาคม 2557

การเตรียมความพร้อมก่อนการสมรส

แพทย์จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายเพื่อป้องกันและแก้ไขได้ก่อนการแต่งงาน เริ่มแรกแพทย์จะสอบถามประวัติเกี่ยวกับการเจ็บป่วยในอดีต โรคประจำตัว รวมทั้งการเจ็บป่วยของญาติที่ใกล้ชิด

24 พฤษภาคม 2557

คู่มือตรวจภายใน สำหรับคุณผู้หญิง

ความขี้อายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวไทย เพราะได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็นกุลสตรีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ จนทุกวันนี้ แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับโลกยุคไร้พรมแดน แต่ผู้หญิงก็ยังคงมีความอายอยู่ ต่อให้เป็นหญิงเก่งหญิงแกร่งแค่ไหนก็เถอะ

24 พฤษภาคม 2557

มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงไทย การตรวจภายในและตรวจหาเซลล์ผิดปกติจากปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่เริ่มแรก สามารถทำการรักษาได้ง่าย และเป็นการป้องกันการเกิดมะเร็งระยะลุกลาม

24 พฤษภาคม 2557

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ