แบบสำรวจสุขภาพ

นอนกรนหรืออาการผิดปกติทางด้านการนอนหลับ

การประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองสำหรับ การนอนกรนหรืออาการผิดปกติทางด้านการนอนหลับ (กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป) ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล โรงพยาบาลเปาโล

ความเสี่ยงของโรค NCDs สำหรับประชาชน

เครื่องมือประเมิน ความเสี่ยงของโรค NCDs สำหรับประชาชน จากสสส. http://www.ncdsthailand.com/tnc.php

แบบประเมินความเสี่ยงภาวะโรคกระดูกพรุน

แบบประเมินความเสี่ยงภาวะโรคกระดูกพรุนด้วยตนเอง (กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป) ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล โรงพยาบาลเปาโล

แบบประเมินความเสี่ยง เส้นประสาทบาดเจ็บที่ข้อมือจากการทำงาน

แบบประเมินความเสี่ยง เส้นประสาทบาดเจ็บที่ข้อมือจากการทำงาน (กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป) ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลโรงพยาบาลเปาโล

อัมพฤกษ์-อัมพาต

แบบประเมินความเสี่ยงอัมพฤกษ์-อัมพาต (กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มา เพื่อการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อภาวะอัมพฤกษ์-อัมพาต) ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลโรงพยาบาลเปาโล

แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง

ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมานี้ท่านมีอาการ พฤติกรรมหรือความรู้สึก ต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด โปรดเลือกข้อมูลลงในช่องแสดงระดับอาการที่เกิดขึ้นกับตัวท่าน ตามความเป็นจริงมากที่สุด ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลโรงพยาบาลเปาโล

  • 1
  • 2