ผศ.นพ.สมบัติ โรจน์วิโรจน์

ผศ.นพ.สมบัติ โรจน์วิโรจน์

ความเชี่ยวชาญ:
สาขา:

บทความที่เผยแพร่

รองเท้าส้นสูง

เรื่องความสูงของส้นรองเท้านั้นมีหลายคนเขียนไว้แตกต่างกัน บางท่านก็ แบ่งเพศว่า ชายสูงไม่เกิน 3.5 ซม. หญิงสูงไม่เกิน 4.5 ซม. จึงได้มีผู้ทำการศึกษาวิจัยโดยทำการทดลองให้ใส่รองเท้าส้นสูงในขนาดต่างๆ กันแล้วให้เดินสายพาน ในความเร็วประมาณ 4 กม. ต่อชั่วโมง

24 พฤษภาคม 2557
  • 1